Mladomanželské pôžičky neuspeli, prídu s niekoľkými zmenami

Snáď to vyjde na druhý pokus. Ten prvý totiž dopadol fiaskom. Reč je o obnovených mladomanželských pôžičkách, ktoré v júli tohto roka vstúpili do platnosti. Ich neúspech viedol k niekoľkým úpravám, po ktorých by mali byť pre žiadateľov dostupnejšie.

Opätovné zavádzanie mladomanželských pôžičiek po 30 rokoch bolo sprevádzané najvyššími očakávaniami. Autori nápadu tento obnovený štátny úver pasovali za účelovú alternatívu voči hypotékam, ktorá má mladým ľuďom pomôcť výhodnejšie financovať bývanie. Realita je ale úplne iná. O pôžičky bol minimálny záujem. Po ich zavedení vraj o ne požiadalo iba 10 párov.

Za neúspechom sú isté obmedzenia

Doterajší neúspech mladomanželských pôžičiek má viacero príčin. Problémom sa stali najmä obmedzenia spojené s jej poskytovaním. Tie výrazne zužovali okruh žiadateľov, ktorým bolo možné štátnu pôžičku s 1 % úrokom schváliť. Týkali sa hlavne stanovenej príjmovej hranice a dĺžky trvania manželstva smerodajnej pre poskytnutie peňazí.

Zdroj: www.pixabay.com

Mladomanželské pôžičky po novom

Práve príjmové pomery a obdobie trvania manželstva zohrali kľúčovú úlohu pri navrhovaní pozmeňujúcich kritérií na získanie pôžičky. Poslanci pripravili zmeny, ktoré znížia pôvodne nastavený príjmový strop a takisto umožnia požiadať o túto pôžičku aj párom, ktoré uzavreli manželstvo skôr ako maximálne rok pred podaním žiadosti.

Zdroj: www.hoppelajnen.se

Aké zmeny na mladé páriky čakajú:

Príjmová hranica – Kým doposiaľ mali k pôžičke prístup iba žiadatelia, ktorých mesačný príjem neprekročil 4-násobok životného minima vyrátaného pre daného žiadateľa, v rámci zmien sa tento príjmový strop dvíha na 5-násobok.

Dĺžka manželstva – Pôvodne mohli pôžičku získať iba páry, ktoré sú manželmi maximálne 1 rok. Po novom sa tento limit dvíha na 3 roky.

Účel financovania – V ďalšom kole prijímania žiadostí budú môcť uspieť aj žiadatelia, ktorí chcú pôžičkou financovať byt v rodinnom dome. Zoznam „povolených“ nehnuteľností sa tak rozširuje z bytov v bytových domoch aj o takéto byty.

Zdroj: bornonfifth.com

Uvedené novinky majú jednoznačný cieľ. Mladomanželské pôžičky sa majú priblížiť omnoho väčšej skupine mladých párov. Tie budú môcť ďalej žiadať o pôžičky s úrokom od 1 %, ktoré by mali byť lacnejšou a výhodnejšou alternatívou voči hypotékam. Otázne je, či tieto zmeny pomôžu a poskytovanie pôžičiek opäť neskončí fiaskom.