Poplatok za rozvoj budú od januára platiť aj Košičania

Schválenie novely zákona o miestnom poplatku za rozvoj v roku 2016 vyvolalo rozpačité reakcie po celej krajine. Viaceré mestá vrátane Košíc vtedy odmietli zaviesť takúto daň. Tamojší poslanci ale po čase prehodnotili svoj názor a poplatok nakoniec zavádzajú.

Udialo sa tak ešte na začiatku októbra, kedy predstavitelia mesta využili zákonom stanovenú možnosť a pristúpili k zavedeniu novej dane. Tú budú stavebníci, ktorí chystajú výstavbu na území Košíc, platiť už od 1. januára. Metropola východu sa tak stane ďalším mestom, kde sa už viac nebude môcť stavať bez uhradenia tohto poplatku.

Výška poplatku je závislá od lokality a účelu stavby

Novela zákona umožnila mestám a obciam zavádzať poplatok za rozvoj v rôznej výške od 3 do 35 € za m². Hornú hranicu budú využívať aj Košice, no tá sa nedotkne všetkých objektov v meste. Týka sa to najmä stavieb, ktorých účel sa spája s poľnohospodárstvom alebo vodným hospodárstvom. Ak budú vybudované mimo centra Košíc, m2 bude zdanený sumou 3,5 alebo 7 €, teda niekoľkonásobne menej ako v prípade obytných a komerčných budov s daňou 35 €.

Zdroj: ctrholding.com

3 daňové kategórie pre vyberanie poplatku za rozvoj:

- stred mesta

- väčšie mestské časti

- menšie mestské časti

Zdroj: lamudi.com.ph

Pri vypočítaní poplatku sa odpočíta suma za 60 m²

Poplatok za rozvoj síce mal byť ušitý hlavne na veľkých developerov, no jeho výber zaťaží skôr malých stavebníkov, ktorí si chcú postaviť napríklad obyčajný rodinný dom. Aj preto sa v novele zákona objavila klauzula o odrátaní sadzby za 60 m² podlahovej plochy od celkovej výšky poplatku. V prípade bytových domov dosahuje táto odpočítateľná položka čiastku len za 3 m2.

Zdroj: kosice.sk

Výnosy sa použijú na verejné stavby, resp. pozemky

Pozitívom poplatku za rozvoj je čerpanie výnosov z neho plynúcich. Podľa zákona sa takto utŕžené peniaze môžu použiť len na financovanie výstavby verejne využívaných budov, resp. kúpu pozemkov, na ktorých sa tieto budovy postavia. Ide o školy, sociálne byty, športoviská či kultúrne a zdravotnícke strediská. Peniaze sa takisto môžu použiť na budovanie parkov či ciest. Stavebníkom by sa tak mala časť z nich vracať späť aspoň takouto nepeňažnou formou.

Zdroj: kosice.sk

Developeri upozorňujú na zdražovanie novostavieb

Daň za rozvoj v Košiciach je hotovou vecou. Od januára preto mnohých stavebníkov čakajú náklady navyše. Zavedenie poplatku sa ale nedotkne iba ich peňaženiek. Doplácať naň zrejme budú aj kupujúci. Developeri totiž avizovali, že kvôli novým poplatkom môžu ceny košických nehnuteľností vzrásť o 2 až 3 %. Aj takáto je cena za rozvoj.