Bežná izbová teplota v európskych domácnostiach sa líši

Vykurovacia sezóna je v plnom prúde. S tým sa dostáva do popredia otázka, aká izbová teplota je optimálna. Domácnosti v jednotlivých európskych štátoch to vidia inak. Bežná izbová teplota sa v jednotlivých krajinách líši.

Priemerná izbová teplota v EÚ dosahuje 22 °C

Tepelné nároky európskych domácností nie sú rovnaké. Jednotná v nich nie je ani Európska únia. Byty a domy v štátoch európskej dvadsaťsedmičky majú na optimálnu teplotu v bytoch a domoch iný meter. Niekde sa počas celej zimy kúri na úrovni pod 20 °C, inde sa priemerné izbové teploty približujú k hraničnej úrovni teploty považovanej za primeranú. WHO za takú považuje teplotu v rozmedzí 18-24 °C. Európska únia sa z tejto škály nevychyľuje. Priemerná izbová teplota v jej domácnostiach dosiahla počas poslednej vykurovacej sezóny 22 °C. Zdroj: pixabay.com

Západoeurópskym domácnostiam stačí 19 °C

Priemer EÚ znižuje najmä západná a južná Európa. Dôvodom sú miernejšie zimy, pre ktoré je možné v týchto častiach kontinentu nastaviť izbovú teplotu na 19 až 20 °C. Tú nevnímajú ako optimálnu len Francúzi, Holanďania, Íri alebo Nemci. Byty a domy s izbovou teplotou 20 °C sú považované za dostatočne vyhriate aj v Škandinávii. V severských štátoch však kúria viac dní v roku ako v iných častiach Európy.

Na juhu Talianska alebo Španielska len 17 °C

Najmenej vykurované sú domácnosti v pobrežných stredomorských oblastiach. Denné teploty v južných častiach Talianska aj Španielska sa počas celej zimy držia na plusových hodnotách, často dosahujú úroveň 8-12 °C. Na Sicílii, v okolí Lisabonu či v španielskej Andalúzii sa tak kúrenie bežne zapína len na 17 °C. Len o 1-2 °C vyššia izbová teplota je v južnejších častiach Balkánu a Grécka.

Krajiny bývalého východného bloku kúria viac

V krajinách bývalého východného bloku sa kúri o čosi viac ako na juhu alebo západe Európy. Dôvodom je najmä dlhoročný zvyk vykurovať byty a domy na vyššiu úroveň. Domácnostiam v ČR, v Poľsku, v Maďarsku, v Bulharsku aj u nás to umožňovali nižšie ceny energií. Izbová teplota v týchto štátoch tak bežne dosahovala 21-23 °C. V ČR a na Slovensku sa za optimálnu považuje teplota 21-22 °C, u našich susedov to môže byť ešte o 1 °C viac.

Odporúčanie znížiť bežnú izbovú teplotu o 1 °C

Výška priemernej izbovej teploty v EÚ sa v minulosti veľmi nemenila. Medziročné rozdiely väčšinou dosahovali len niekoľko desatín percenta. Prvé väčšie odchýlky môžu prísť až túto sezónu. Dôvodom je najmä nárast cien energií, ktorý vedie k hľadaniu úporných opatrení. Za jedno z nich je považované celkové zníženie izbovej teploty o 1 °C. Takýto krok môže viesť k ročnej úspore až 7 % v závislosti od intenzity kúrenia a od počtu dní, počas ktorých sa kúri. Zdroj: pixabay.com

 

Zdroj: nehnutelnosti.sk

Zdroj: Eurostat – ec.europa.eu

Zdroj foto: pixabay.com