Tajomstvá nehnuteľností #5: Dvere alebo plachta?

Pri kupovaní novej nehnuteľnosti v stave holopriestoru môžu nastať situácie, na ktoré by ste málokedy pomysleli. Dokonca aj také, kvôli ktorým sa bude musieť časť interiéru búrať. Príbeh tímu Kvalitné bývanie nám ukazuje, prečo je kontrola holopriestoru taká dôležitá.

Mnohí ľudia sa domnievajú, že platiť za profesionálnu kontrolu holobytov alebo holodomov je zbytočné, tam sa predsa nedajú skontrolovať podlahy, sanita, dvere, obklady atď. Odborníci z Kvalitného bývania tvrdia, že práve kontrola holopriestoru má veľký význam. Môžeme preveriť podlahové potery, rozvody vodovodu a kanalizácie, stav odkrytých stúpačiek, dilatácie a množstvo ďalších vecí, ktoré sú pre výslednú kvalitu rozhodujúce.

Prekvapenie ako z filmu zažila pani Zuzana. Neriskovala a objednala si technickú kontrolu 3-izbového holobytu počas preberacieho konania. V byte sme našli vyše 20 stavebných nedostatkov, nad ktorými dva vyčnievali.

Podľa technickej normy má byť minimálna šírka dverí do obytnej miestnosti aspoň 800 mm. Čiže dvere „osemdesiatky“. Šírka dverí do kúpeľne, prípadne WC, by mala byť 700 mm, pričom sa pripúšťa aj užší rozmer, no ten musí mať aspoň 600 mm. Čiže dvere „šesťdesiatky“. Toto sú výsledné, čisté rozmery, ktoré platia po namontovaní zárubne a zavesení dverného krídla.

Aby bolo možné tieto rozmery dosiahnuť, musí byť stavebný otvor vymurovaný širšie. Pri normálnych kyvných dverách to býva o 9-10 cm viac. Na oboch krajoch by mali byť vymurované ostenia, čo sú prvky muriva, na ktoré prichytí zárubňa.

Projektant navrhol dispozíciu, ktorú sme pre lepšiu názornosť zjednodušili. Do spálne navrhol štandardné dvere 80-tky, do WC a kúpeľne 60-tky. Hĺbka priestoru pre vstavanú skriňu v spálni je tiež vyhovujúcich 60 cm.

Obr. 1  Časť pôdorysu bytu, zdroj Kvalitné bývanie

Po premeraní skutkového stavu sme ale zistili, že stavebný otvor pre dvere do spálne má šírku iba 79 cm. Do takéhoto otvoru sa zmestia iba dvere 70-tky. Murári sa pomýlili o 10 cm. Na výkrese je pritom jasne uvedené, že šírka otvoru mala byť 900 mm.

Obr. 2  Pohľad na dverný otvor v spálni, foto Kvalitné bývanie

Dverný otvor do kúpeľne má mať podľa projektového návrhu vpravo ostenie o dĺžke 40 mm, na ktoré sa pripevní zárubňa. V skutočnosti murári žiadne ostenie nevytvorili. Po premeraní veľkosti otvoru sme zistili nedostatočnú šírku 67 cm. Sem sa veru dvere 60-tky s bežnou zárubňou nezmestia. Ba čo viac, bude sa musieť dorobiť pravé ostenie. Tým sa otvor ešte viac zúži, odhadom o ďalšie 2-4 cm. Dvere do kúpeľne by teda boli iba 54 cm široké. 

Obr. 3  Pohľad na dverný otvor do kúpeľne; vpravo chýba ostenie, na ktoré by sa dala prichytiť zárubňa, foto Kvalitné bývanie

Zástupca developera po našom odhalení problému hneď pochopil, že je zle-nedobre. Snažil sa pani Zuzanu presvedčiť, že sa tam dvere s požadovanou šírkou 60 cm nejako zmestia. Zahmlieval, fabuloval. Tak mu to bolo prikázané od nadriadených. Je síce stavebný inžinier a na promócii kedysi dávno sľúbil, že bude svoju činnosť vykonávať odborne a čestne, ale plat je plat.

Záver

Do takto vymurovaných dverných otvorov sa požadované dvere nezmestia. Zdá sa, že správne riešenie bude iba jedno – zbúrať problémové priečky a postaviť ich odznova. Do opravy sa nikomu nebude chcieť. Budú sa hľadať dôvody, výnimky a výhovorky.

Zaiste, možno pristúpiť na kompromisy, napríklad v kúpeľni sa vytvorí pravé miniostenie, namontujú sa dvere 60-tky s ohobľovanými krajmi zárubne. Esteticky to bude vyzerať žalostne a dvere sa nebudú dať otvoriť do pravého uhla. Alebo sa namiesto dverí použije plachta. Dvere do spálne zostanú 70-tky a bude zaujímavé sledovať, ako sa cez ne bude sťahovať posteľ alebo iný nábytok.

Minimálne rozmery, ktoré stanovujú predpisy, nie sú samoúčelné. Vychádzajú z anatomických rozmerov dospelého človeka, potreby sťahovať nábytok, či zmestiť sa s práčkou cez dvere. Žiaľ, realita vo viacerých novostavbách býva opakom nádhery, ktorú sľubujú marketingové prospekty.    

Čo by ste robili na mieste pani Zuzany? Trvali na búraní, požadovali finančnú kompenzáciu, alebo rezignovali? Mimochodom, bol jej odovzdávaný tzv. prémiový byt na tzv. lukratívnej adrese.

 

Dobrá rada

Bežný človek si pri pohľade na biele steny a prázdny interiér holobytu takmer nikdy nevšíma technické prevedenie. Svoj pohľad sústredí na výhľad z okna, prípadne celkový pocit z priestoru, no ani mu nenapadne skontrolovať, či je vôbec funkčná príprava na odvetranie WC, ako sú namontované okná, v akom stave sú podlahové potery a množstvo iných vecí. Je to psychologický úkaz, ktorý niektorí developeri veľmi radi zneužívajú. Kupujúci vidí bielu hmlu prázdneho interiéru a naivne podpisuje preberací protokol „bez závad“, ktorý mu nástojčivo podsúva developer. Háčik je v tom, že v kúpnej zmluve je klauzula, že čo nie je v protokole zapísané, to ako chyba neexistuje a nedá sa to neskôr ani reklamovať. Ukazuje sa, že profesionálna kontrola holopriestorov má veľký zmysel.

Poznámka pod čiarou

Alternatíva s posuvnými dverami nebola v byte pani Zuzany technicky realizovateľná.

Tajomstvá nehnuteľností vám prináša Kvalitné bývanie – kolektív stavebných inžinierov, ktorí na Slovensku vymysleli a zaviedli do realitnej praxe inšpekciu nehnuteľností. 

Vyhlásenie o zodpovednosti

Každý článok vychádza zo skutočnej udalosti. Identifikačné údaje a mená boli z dôvodu ochrany pozmenené. Dej príbehu je zjednodušený a upravený tak, aby bol ľahko pochopiteľný pre bežného čitateľa. Za žiadnych okolností nemožno situáciu zovšeobecňovať alebo generalizovať. Rovnako neplatí, že všetky obdobné charakteristiky sa týkajú aj ostatných bytov v danom projekte, prípadne podobných nehnuteľností. Každý príbeh je individuálny a bol zverejnený ako poučenie sa z chýb iných, resp. situácií, ktoré nie vždy bežnému kupujúcemu prídu na myseľ.

Ku každej nehnuteľnosti a jej časti je vždy potrebné pristupovať osobitne. Akékoľvek postupy v oblasti stavebných nedostatkov a sporov je potrebné najprv konzultovať s odborne spôsobilým stavebným inžinierom a následne s registrovaným advokátom.

Autori článku nepreberajú na seba žiadnu zodpovednosť za konanie podľa odporúčaní, ktoré sú v texte uvádzané. Pri každej nehnuteľnosťi je potrebné oboznámiť sa so skutkovým stavom, a to najmenej fyzickou obhliadkou, skúmaním príslušnej projektovej dokumentácie a podobne.

Zdroj: Kvalitné bývanie

Zdroj foto: Kvalitné bývanie