Vyhľadať nehnuteľnosti - reality
Realitné kancelárie
Súkromní inzerenti
NARKS
Poradne
Info

Nehnuteľnosť Pozemok pre rodinné domy Dražba Svidník

RE0006139-18-000007 (401)
Aktualizovaný 9.5.2018 1. publikácia 11.4.2018

DRAŽBA Obytný súbor LADOMIRKA - Svidník

Druh / Typ

Pozemok pre rodinné domy / Dražba

Štát Slovenská republika
Mesto

Svidník


[ Reality okres Svidník ]
Ulica

Sovietskych hrdinov

Celková cena 1 150 000 €
Výmera pozemku celkom 80 000,00 m2
Dražba
Dátum dražby 25.5.2018 10:00
Miesto dražby Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Závod Svidník, Stropkovská 43/79, 089 01 Svidník, veľká zasadacia miestnosť, 1. poschodie
Predmet dražby Predmetom dražby je súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 282 vedenom Okresným úradom Svidník – katastrálny odbor, okres: Svidník, obec: Svidník, katastrálne územie: Svidník
Dražobná zábezpeka 40 000,00
Dobrovoľná dražba Áno
Zverejniť dňa 11.4.2018
Dátum 1. verejnej obhliadky 3.5.2018 14:00
Dátum 2. verejnej obhliadky 4.5.2018 10:00
Popis nehnuteľnosti
Predmetom dražby je súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 282 vedenom Okresným úradom Svidník – katastrálny odbor, okres: Svidník, obec: Svidník, katastrálne územie: Svidník, a to:
	pozemok parcela „C“ KN č. 200/1 vo výmere 2381 m2, Zastavané plochy a nádvoria,
	pozemok parcela „C“ KN č. 200/3 vo výmere 55 m2, Zastavané plochy a nádvoria,
	pozemok parcela „C“ KN č. 200/4 vo výmere 29 m2, Zastavané plochy a nádvoria,
	pozemok parcela „C“ KN č. 201 vo výmere 599 m2, Vodné plochy,
	pozemok parcela „C“ KN č. 2329/2 vo výmere 2548 m2, Vodné plochy,
	pozemok parcela „C“ KN č. 2329/6 vo výmere 73 m2, Vodné plochy,
	pozemok parcela „C“ KN č. 2753/4 vo výmere 17582 m2, Ostatné plochy,
	pozemok parcela „C“ KN č. 2753/17 vo výmere 56736 m2, Ostatné plochy,
(ďalej len “predmet dražby”).

Opis predmetu dražby: Predmetom ohodnotenia je územie nachádzajúce sa na severe mesta, ohraničené je zo severu mestským športovým areálom, zo západu cestou I triedy č. 73 - ulicou Sovietskej armády, z juhu sídliskom UTRA na Duklianskej ulici a z východu vodným tokom Ladomirka s pravobrežnou ochrannou hrádzou.
Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň dražby.

Opis stavu predmetu dražby: 
Ide o bývalé územie vodných zdrojov, v súčasnosti nie je skúmané územie poľnohospodárky ani inak využívané, jeho plocha je zatrávnená. V zmysle schváleného územného plánu zóny je základnou prípustnou funkciou územia obytná funkcia s pozemkami a stavbami samostatne stojacich rodinných domov, obmedzujúcou funkciou územia sú pozemky verejnej parkovej zelene.
Plán navrhuje výstavbu samostatne stojacich rodinných domov o kapacite:
- Okrsok A - 18 RD/b.j. rodinné domy s max. 1 NP s možnosťou podkrovia formou bungalovov
- Okrsok B - 37 RD/b.j. samostatne stojace rodinné domy s max. 2 NP s možnosťou využitia podkrovia
- Okrsok C - 5 RD/b.j. samostatne stojace rodinné domy s max. 1 NP s možnosťou využitia podkrovia
- Okrsok D - 5 RD/b.j. samostatne stojace rodinné domy s max. 2 NP s možnosťou využitia podkrovia
Celková navrhovaná kapacita novej bytovej výstavby:
- 65 samostatne stojacich rodinných domov
- 65 bytov
- Obložnosť bytu 3 obyv/byt/RD
- Výhľadový počet trvalo bývajúcich obyvateľov – 195 obyvateľov
Charakteristiky
Výmera pozemku celkom 80 000,00 m2
Pripravenosť k výstavbe predbežný súhlas
Elektrická prípojka v dosahu
Kanalizačná prípojka v dosahu
Plynová prípojka v dosahu
Vodovodná prípojka v dosahu
Dražobná spoločnosť
Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o. img Počet inzerátov: 15
Mgr. Jana Študencová
Mobil +421 903 420 800
Email profi@profesionalnadrazobna.sk
Iné kontaktné údaje
Adresa
Masarykova 21 21
04001 Košice - Barca
Slovenská republika
Telefón: +421 903 420 800
Fax
Adresa webovej stránky: profesionalnadrazobna.sk
Email profi@profesionalnadrazobna.sk
Iné kontaktné údaje
Hovoríme

e-Vizitka
Obrázok
Mapa
  • Zobraziť publikovaný inzerát