(Juha8nMI653) Aktualizovaný: 10. 07. 2024 1. publikácia: 10. 07. 2024

Dražba obchodu na Hlavnej ulici č. 55 v Dunajskej Strede

Dunajská Streda • Slovensko Ukázať na mape
Ukázať na mape

126 000 € 1465 €/m²

Základné informácie

Druh:
Kancelárie, administratívne priestory

Typ:
Dražba

Úžitková plocha:
86 m²
Info
Dátum konania dražby: 29.07.2024 10:15
Miesto dražby: priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s.r.o., Kopčianska ul. č. 10, Bratislava (objekt Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261)

Cena podľa znaleckého posudku: 126000,- EUR
Najnižšie podanie: 126000,- EUR
Minimálne prihodenie: 500,- EUR
Výška dražobnej zábezpeky: 15000,- EUR

Prvá obhliadka: 09.07.2024 10:00; pred obchodom so súpisným číslom 4235 na Hlavnej ulici 55 v Dunajskej Strede.

Druhá obhliadka: 23.07.2024 10:00; pred obchodom so súpisným číslom 4235 na Hlavnej ulici 55 v Dunajskej Strede.

Predmet dražby:
Nehnuteľnosti, v podiele 1/1, nachádzajúce sa v okrese: Dunajská Streda, obec: Dunajská Streda, katastrálne územie: Dunajská Streda, zapísané v evidencii Okresného úradu Dunajská Streda, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 6633, a to konkrétne:
obchod C.7 so súpisným číslom 4235 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 2475/128 o výmere 50 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parcely registra „C“ č. 2475/128 o výmere 50 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby:
Obchod C.7, súpisné číslo 4235, katastrálne územie Dunajská StredaPredmetom dražby je obchod v radovej zástavbe obchodných priestorov situovaných v centre mesta Dunajská Streda na ulici Hlavná. Jedná sa o murovanú dvojpodlažnú budovu bez podpivničenia. Priestor bol daný do užívania v roku 1996. Obchod je prístupný po miestnej komunikácii. Priestor bol v čase obhliadky prevádzkovaný ako cestovná kancelária. Dispozičné riešenie:1.NP: kancelária, chodba, WC a schodisko.Zastavaná plocha 1.NP je 43,4 m2. 2.NP: kancelária s kuchynským kútom.Zastavaná plocha 2.NP je 43,4 m2. Technicko - konštrukčné riešenie:Predmet dražby je založený na betónových základoch s izoláciou proti zemnej vlhkosti. Obvodové nosné steny sú murované z pálených tehál hr. 380 mm. Vnútorné steny sú murované z pálených tehál hr. 250 a 100 mm. Obchod je z prednej a zadnej strany zateplený polystyrénom. Strop nad 1.NP je železobetónový so sadrokartónovým podhľadom s bodovým osvetlením osadeným v podhľade, na 2.NP je drevený trámový strop so sadrokartónovým podhľadom. Strecha je sedlová, tvorená dreveným krovom s krytinou z ťažkej pálenej škridle. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úpravu vonkajších povrchov tvorí tenkovrstvová omietka ako finálna vrstva kontaktného zatepľovacieho systému. Vstupné dvere sú atypické drevené presklené, interiérové dvere sú na báze dreva osadené v obložkovej zárubni. Okná sú drevené s izolačným dvojsklom, na 2.NP sú drevené strešné okná. Presklenie okien na 1.NP a vstupných dvier je z bezpečnostného skla (ochrana proti vlámaniu). Schodisko je točité oceľové, stupne sú z tvrdého dreva bez podstupníc, zábradlie a madlo je z tepaného kovu. Nášľapnú vrstvu podláh tvorí keramická dlažba. Úpravu vnútorných povrchov tvorí vápennocementová hladká omietka s maľovkou. Vo WC je keramický obklad stien. Na 2.NP je kuchynský kút tvorený kuchynskou linkou na báze dreva s nerezovým drezom. Vo WC je keramická WC misa so zadným splachovaním a umývadlo osadené v kúpeľňovej skrinke. Obchod je napojený na všetky inžinierske siete z verejných rozvodov. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Zdrojom TÚV a ÚK je vlastný značkový plynový kotol. Vykurovanie je podlahové teplovodné. Priestor je klimatizovaný a je vybavený zabezpečovacím zariadením. Predmet dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom stave.
Prečítať viac
Charakteristika

Dátum dražby:
29. 07. 2024

Dobrovoľná dražba:
Nie

Úžitková plocha:
86 m²

Stav nehnuteľnosti:
Pôvodný stav

Vlastníctvo:
Osobné

Počet nadzemných podlaží:
2

Počet izieb / miestností:
2

Elektrina:
Na pozemku

Odpadové vody:
Na pozemku - Kanalizácia

Plyn:
Na pozemku

Voda:
Na pozemku
Zobraziť viac

kalendar

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť?Nečakajte a dohodnite si termín obhliadky ešte dnes.


Žiadne výsledky Zobraziť viac Zobraziť menej

Nehnuteľnosť na mape


Kontakt na predajcu

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

02/21025...02/21025470 zobraziť číslo

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

Kopčianska 10 • 85101, Bratislava (Slovensko)
Celá ponuka spoločnosti

126 000 € 1465 €/m²

Kontakt na predajcu

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

02/21025...02/21025470 zobraziť číslo