Vyhľadať nehnuteľnosti - reality
Realitné kancelárie
Súkromní inzerenti
NARKS
Poradne
Info

Nehnuteľnosť Priemyselná zóna Predaj Bratislava - Vajnory

RE0005831-18-000220
Aktualizovaný 13.11.2018 1. publikácia 9.11.2018

NA PREDAJ PRIEMYSELNÝ POZEMOK VO VAJNOROCH, 11000 M2

Druh / Typ

Priemyselná zóna / Predaj

Štát Slovenská republika
Mesto

Bratislava - Vajnory


[ Reality okres Bratislava III ]
Ulica

Rybničná

Cena vrátane provízie 332 100 €
Výmera pozemku celkom 11 070,00 m2
Popis nehnuteľnosti
Oblasť:
Bratislava-Vajnory, Šprinclov Majer (priemyselná oblasť Rybničná)

Parcelné čísla:
4142/1
4142/27

Register: E

Celková výmera pozemku:

11070 m2

Rozmery:
Š1-   30 m
D1- 347 m
Š2-   37 m
D2- 360 m

Druh pozemku:
orná pôda

Funkčné využitie územia:
301 priemyselná výroba 
1130 ochranná a izolačná zeleň- minoritná časť pozemku


Zabezpečená prístupová komunikácia a pripojenie na IS voda, elektrina. 


Cena:

30 €/m2, spolu 332 100 EUR

Územno-plánovacia informácia:


301 priemyselná výroba 

PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 

Územia slúžiace pre umiestňovanie areálov a stavieb priemyselnej výroby s prípadným rizikom rušivého vplyvu na okolie, vrátane dopravného a technického vybavenia a plôch líniovej a plošnej zelene. 

SPOSOBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 

prevládajúce 
- areály a stavby veľkých a stredných priemyselných podnikov vrátane prislúchajúcich skladov a skladových plôch pre výrobu  
- areály a stavby služieb a výroby všetkých druhov 
- priemyselné a technologické parky 

prípustné 
- zariadenia administratívy, vedeckého výskumu a vedecko-technologické parky súvisiace s funkciou
- dopravné vybavenie, ktorého dimenzie musia byť v súlade s potrebami na zabezpečenie požiadaviek parkovania, prepravu osôb, tovaru a surovín  
- zariadenia a vedenia technickej vybavenosti slúžiace pre obsluhu územia 

prípustné v obmedzenom rozsahu 
- skladové areály, distribučné centrá 
- stavebné dvory a zariadenia  
- zariadenia občianskej vybavenosti súvisiace s funkciou  
- byty v objektoch určených pre inú funkciu - služobné byty  
- zeleň líniovú a plošnú  
- tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného systému  
- zariadenia na nakladanie s odpadmi 

neprípustné 
- bývanie okrem prípustného v obmedzenom rozsahu  
- zariadenia občianskej vybavenosti presahujúce výnam územia funkcie : 
        - zariadenia veľkoobchodu a veľkoplošného maloobchodu 
        - základné a vysoké školy 
        - ubytovacie a stravovacie zariadenia cestovného ruchu 
        - kongresové a veľtržné sály 
        - zariadenia pre kultúru, zábavu a cirkev 
        - zariadenia zdravotnícta a sociálnej starostlivosti 
        - areálové a kryté zariadenia športu a voľného času 
- zariadenia pre poľnohospodársku výrobu 
- skládky odpadov  
- stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou 


1130 ostatná a izolačná zeleň

PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 

Územia plošnej a líniovej zelene s funkcoi ochrany kontaktného územia pred nepriaznivými účinkami susediacich prevádzok a zariadení, dopravných zariadení, zeleň v ochranných pásmach vedení a zariadení technickej vybavenosti a sprievodná zeleň vodných tokov. V územiach je potrebné rešpektovať špecifické podmienky jednotlivých druhov ochranných pásiem. 

SPOSOBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH

prevládajúce 
- zeleň líniová a plošná 

prípustné 
- zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti s ochrannými pásmami 

prípustné v obmedzenom rozsahu 
- stavby pre individuálnu rekreáciu mimo koridorov plynovodov, vodovodov, produktovodov 
- drobné zariadenia vybavenosti súvisiace s funkciou  
- ČSPH 
- diaľničné odpočívadlá, odstavné státia a parkoviská  
- zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia  
- zariadenia na separovaný zber odpadov miestneho významu okrem nebezpečného odpadu 

neprípustné 
- stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou 
Charakteristiky
Výmera pozemku celkom 11 070,00 m2
Forma vlastníctva osobné
Typ pozemku rovinatý
Počet častí pozemku 2
Vymedzenie v teréne medzníky
Pripravenosť k výstavbe schválené v územnom pláne
Elektrická prípojka v dosahu
Kanalizačná prípojka v dosahu
Plynová prípojka v dosahu
Vodovodná prípojka v dosahu
Príjazd asfaltová cesta
Realitná kancelária
KARIN & PARTNERS, s.r.o img Počet inzerátov: 152
Boris Adrian
Mobil
 
Adresa
Jelšová 11
83101 Bratislava - Nové Mesto
Slovenská republika
Adresa webovej stránky: www.karinpartners.sk
Hovoríme
Mapa

Magazín Reality

Za najlepšiu dlhodobú investíciu Slováci považujú kúpu nehnuteľnosti

Za najlepšiu dlhodobú investíciu Slováci považujú kúpu nehnuteľnosti

Zateplenie chalupy si vyžaduje iný prístup ako dom

Zateplenie chalupy si vyžaduje iný prístup ako dom

  • Zobraziť publikovaný inzerát