Vyhľadať nehnuteľnosti - reality
Realitné kancelárie
Súkromní inzerenti
NARKS
Poradne
Info

Nehnuteľnosť Priemyselná zóna Predaj Bratislava - Vajnory

RE0005831-18-000220
Aktualizovaný 19.7.2018 1. publikácia 13.7.2018

NA PREDAJ PRIEMYSELNÝ POZEMOK VO VAJNOROCH, 11000 M2

Druh / Typ

Priemyselná zóna / Predaj

Štát Slovenská republika
Mesto

Bratislava - Vajnory


[ Reality okres Bratislava III ]
Ulica

Rybničná

Cena vrátane provízie 332 100 €
Výmera pozemku celkom 11 070,00 m2
Popis nehnuteľnosti
Oblasť:
Bratislava-Vajnory, Šprinclov Majer (priemyselná oblasť Rybničná)

Parcelné čísla:
4142/1
4142/27

Register: E

Celková výmera pozemku:

11070 m2

Rozmery:
Š1-   30 m
D1- 347 m
Š2-   37 m
D2- 360 m

Druh pozemku:
orná pôda

Funkčné využitie územia:
301 priemyselná výroba 
1130 ochranná a izolačná zeleň- minoritná časť pozemku


Zabezpečená prístupová komunikácia a pripojenie na IS voda, elektrina. 


Cena:

30 €/m2, spolu 332 100 EUR

Územno-plánovacia informácia:


301 priemyselná výroba 

PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 

Územia slúžiace pre umiestňovanie areálov a stavieb priemyselnej výroby s prípadným rizikom rušivého vplyvu na okolie, vrátane dopravného a technického vybavenia a plôch líniovej a plošnej zelene. 

SPOSOBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH 

prevládajúce 
- areály a stavby veľkých a stredných priemyselných podnikov vrátane prislúchajúcich skladov a skladových plôch pre výrobu  
- areály a stavby služieb a výroby všetkých druhov 
- priemyselné a technologické parky 

prípustné 
- zariadenia administratívy, vedeckého výskumu a vedecko-technologické parky súvisiace s funkciou
- dopravné vybavenie, ktorého dimenzie musia byť v súlade s potrebami na zabezpečenie požiadaviek parkovania, prepravu osôb, tovaru a surovín  
- zariadenia a vedenia technickej vybavenosti slúžiace pre obsluhu územia 

prípustné v obmedzenom rozsahu 
- skladové areály, distribučné centrá 
- stavebné dvory a zariadenia  
- zariadenia občianskej vybavenosti súvisiace s funkciou  
- byty v objektoch určených pre inú funkciu - služobné byty  
- zeleň líniovú a plošnú  
- tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného systému  
- zariadenia na nakladanie s odpadmi 

neprípustné 
- bývanie okrem prípustného v obmedzenom rozsahu  
- zariadenia občianskej vybavenosti presahujúce výnam územia funkcie : 
        - zariadenia veľkoobchodu a veľkoplošného maloobchodu 
        - základné a vysoké školy 
        - ubytovacie a stravovacie zariadenia cestovného ruchu 
        - kongresové a veľtržné sály 
        - zariadenia pre kultúru, zábavu a cirkev 
        - zariadenia zdravotnícta a sociálnej starostlivosti 
        - areálové a kryté zariadenia športu a voľného času 
- zariadenia pre poľnohospodársku výrobu 
- skládky odpadov  
- stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou 


1130 ostatná a izolačná zeleň

PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH 

Územia plošnej a líniovej zelene s funkcoi ochrany kontaktného územia pred nepriaznivými účinkami susediacich prevádzok a zariadení, dopravných zariadení, zeleň v ochranných pásmach vedení a zariadení technickej vybavenosti a sprievodná zeleň vodných tokov. V územiach je potrebné rešpektovať špecifické podmienky jednotlivých druhov ochranných pásiem. 

SPOSOBY VYUŽITIA FUNKČNÝCH PLÔCH

prevládajúce 
- zeleň líniová a plošná 

prípustné 
- zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti s ochrannými pásmami 

prípustné v obmedzenom rozsahu 
- stavby pre individuálnu rekreáciu mimo koridorov plynovodov, vodovodov, produktovodov 
- drobné zariadenia vybavenosti súvisiace s funkciou  
- ČSPH 
- diaľničné odpočívadlá, odstavné státia a parkoviská  
- zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia  
- zariadenia na separovaný zber odpadov miestneho významu okrem nebezpečného odpadu 

neprípustné 
- stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou 
Charakteristiky
Výmera pozemku celkom 11 070,00 m2
Forma vlastníctva osobné
Typ pozemku rovinatý
Počet častí pozemku 2
Vymedzenie v teréne medzníky
Pripravenosť k výstavbe schválené v územnom pláne
Elektrická prípojka v dosahu
Kanalizačná prípojka v dosahu
Plynová prípojka v dosahu
Vodovodná prípojka v dosahu
Príjazd asfaltová cesta
Realitná kancelária
KARIN & PARTNERS, s.r.o img Počet inzerátov: 121
Boris Adrian
Mobil
Email adrian@karinpartners.sk
Iné kontaktné údaje
Adresa
Jelšová 11
83101 Bratislava - Nové Mesto
Slovenská republika
Telefón: +421 918 971 554
Fax
Adresa webovej stránky: www.karinpartners.sk
Email info@karinpartners.sk
Iné kontaktné údaje
Hovoríme

e-Vizitka
Mapa
  • Zobraziť publikovaný inzerát