(JujMKCz6ivz) Aktualizovaný: 24. 03. 2023 1. publikácia: 20. 02. 2023

Dražba 3-izbového bytu v Bratislave - Staré mesto

Továrenská
Bratislava-Staré Mesto • Slovensko Ukázať na mape
Ukázať na mape

263 000 €

Základné informácie

Druh:
3 izbový byt

Typ:
Dražba

Úžitková plocha:
0 m²
Info
Dátum konania dražby: 27.03.2023 09:30
Miesto dražby: priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s.r.o., Kopčianska ul. č. 10, Bratislava, (objekt Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261)

Cena podľa znaleckého posudku: 263000.00,- EUR
Najnižšie podanie: 263000.00,- EUR
Minimálne prihodenie: 500.00,- EUR
Výška dražobnej zábezpeky: 15000.00,- EUR

Prvá obhliadka: 09.03.2023 10:15; pred bytovým domom so súpisným číslom 2590, vchod: Továrenská 3 v Bratislave.

Druhá obhliadka: 22.03.2023 10:15; pred bytovým domom so súpisným číslom 2590, vchod: Továrenská 3 v Bratislave.

Predmet dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Bratislava I, obec: Bratislava-Staré Mesto, katastrálne územie: Staré Mesto, zapísané v evidencii Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor,
na liste vlastníctva č. 6252, a to konkrétne:byt č. 15 nachádzajúci sa na 3. p. bytového domu so súpisným číslom 2590, vchod: Továrenská 3 v Bratislave (ďalej len ako „Dom“), postaveného na pozemku parcely registra „C“ č. 9054 o výmere 906 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu a na príslušenstve o veľkosti 228/10000 (ďalej len ako „Nehnuteľnosť I“),
na liste vlastníctva č. 6253, a to konkrétne:spoluvlastnícky podiel o veľkosti 177/10000 na pozemku parcely registra „C“ č. 9053/2 o výmere 817 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a na pozemku parcely registra „C“ č. 9054 o výmere 906 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „Nehnuteľnosť II“ a spolu s Nehnuteľnosťou I len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby:
1.Byt č. 15 na 3. posch. v bytovom dome č. s. 2590, ul. Továrenská 3,  k.ú. Staré MestoObytný dom so súp. č. 2590 má celkovo 5 nadzemných podlaží a jedno podzemné technické podlažie. Dom má 3 samostatné vchody (obytné sekcie). Bytový dom so súpisným číslom 2590 je v užívaný od roku 1956, pričom pri miestnej obhliadke bolo zistené, že bytový dom je v pôvodnom stave zodpovedajúcom veku výstavby. Predpokladaná životnosť stavby, vzhľadom na jej technický stav je určená na 100 rokov. Dispozičné riešenie sa predpokladá:Byt č. 15 sa nachádza na 3. poschodí (4.NP). Pozostáva z troch obytných miestností a základného príslušenstva (predsieň, kuchyňa, kúpeľňa a WC). Celková podlahová plocha bytu bez plochy loggie je 82,10 m2. Loggia je o výmere 3,46 m2. Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:Strecha bytového domu je sedlová. Povrchová vonkajšia úprava obvodových stien je pôvodná. Schody sú s povrchom liateho terazza, schodiskové podesty, vstupné vestibuly a chodby sú z terazzovej dlažby. Vstupné dvere sú nové. Bytový dom neprešiel žiadnou významnou obnovou, je bez fasádneho zateplenia, bez zásadných rekonštrukcií. V roku 2018 bola robená rekonštrukcia strechy. Bytový dom je napojený na všetky inžinierske siete (verejný vodovod, verejná kanalizácia, zemný plyn, elektrina, telefón, káblová TV). Bytový dom sa nachádza v užšom centre Bratislavy. Je veľmi dobre dosiahnuteľný MHD, osobnou automobilovou dopravou, aj peši. 
Pozemky CKN č. 9053/2 a č. 9054, k.ú. Staré Mesto Pozemky ležia v zastavanom území mesta v širšom centre Bratislavy v zóne mesta, kde sa prelínajú funkcie bývania, obchodu a služieb. Sú rovinatého charakteru, prístup na nich je po spevnenej komunikácii s možnosťou napojenia na všetky rozvody inžinierskych sietí, káblovú televíziu. Prístup na pozemok je po spevnenej komunikácii. Nie sú známe žiadne negatívne účinky okolia. Pozemok č. 9054 predstavuje vnútro-dvorovú časť, odkiaľ je prístup ku garážam za bytovým domom. Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia. Nakoľko znalcovi nebola umožnená obhliadka predmetu dražby, opis predmetu dražby vychádza z predložených podkladov správcom bytového domu a z vonkajšej obhliadky.
Prečítať viac
Charakteristika

Dátum dražby:
27. 03. 2023 00:00

Dobrovoľná dražba:
Nie

Podlažie:
3

Počet nadzemných podlaží:
5

Stav nehnuteľnosti:
Pôvodný stav

Vlastníctvo:
Osobné

Počet izieb / miestností:
3

Prechodová izba:
Nie

Počet balkónov:
1

Cena vrátane energií:
Nie

Vybavenie:
Balkón, Lodžia
Zobraziť viac

kalendar

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť?Nečakajte a dohodnite si termín obhliadky ešte dnes.


Žiadne výsledky Zobraziť viac Zobraziť menej

Nehnuteľnosť na mape


Kontakt na predajcu

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

02 / 21 025 470 zobraziť číslo

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

Kopčianska 10 • 85101, Bratislava (Slovensko)
Celá ponuka spoločnosti

263 000 €

Kontakt na predajcu

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

02 / 21 025 470 zobraziť číslo