(JukR3y0wO6V) Aktualizovaný: 27. 02. 2024 1. publikácia: 27. 02. 2024

Po dohode so záujemcom pripravíme 2. opakovanú dražbu rodinného domu v obci Zlatná na Ostrove! NIŽŠIA CENA!

Zlatná na Ostrove • Slovensko Ukázať na mape
Ukázať na mape

57 525 € 256 €/m²

Základné informácie

Druh:
Rodinný dom

Typ:
Dražba

Úžitková plocha:
225 m²

Plocha pozemku:
1 043 m²
Info

Cena podľa znaleckého posudku: 76700,- EUR
Najnižšie podanie: 57525,- EUR
Minimálne prihodenie: 200,- EUR
Výška dražobnej zábezpeky: 15000,- EUR

Predmet opakovanej dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Komárno, obec: Zlatná na Ostrove, katastrálne územie: Zlatná na Ostrove, zapísané v evidencii Okresného úradu Komárno, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 374, a to konkrétne:
rodinný dom so súpisným číslom 181 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 187/1 o výmere 153 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parcely registra „C“ č. 187/1 o výmere 153 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parcely registra „C“ č. 187/2 o výmere 442 m², druh pozemku: záhrada,
pozemok parcely registra „C“ č. 187/3 o výmere 448 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu opakovanej dražby:
Rodinný dom súpisné číslo 181 na parcele č. 187/1, katastrálne územie Zlatná na Ostrove Jedná sa o samostatne stojaci murovaný jednopodlažný čiastočne podpivničený rodinný dom bez zabudovaného podkrovia. Rodinný dom bol postavený na základe stavebného povolenia stavby z roku 1956 a užívaný od roku 1958. V roku 1962 bola vybudovaná prístavba. Z prvkov krátkodobej životnosti počas užívania stavby v roku 2012 boli obnovené nášľapné vrstvy podláh a kompletné zariadenie kuchyne a kúpeľne, elektroinštalácia, vykurovanie, nový kotol a ohrievanie TÚV. V roku 2018 bola vybudovaná kuchyňa v priestoroch izby vedľa sociálneho zariadenia. Rodinný dom je napojený na verejný plynovod a vodovod, elektrickú NN sieť a kanalizácia je zvedená do vlastnej žumpy. Dispozičné riešenie:1.PP: kuchyňa s kotlom a sklad, denná miestnosť a garáž.Vstup na podlažie je zo zadnej časti domu z dvora a z budovy. Rodinný dom je na mierne svahovitom teréne - z garáže a z kuchyne je vstup na zadnú časť pozemku na úrovni dvora.Zastavaná plocha 1.PP je 72,44 m2.1. NP: vstupná chodba, štyri izby, kuchyňa, zádverie, kúpeľňa s WC a miestnosť s vstupom do pivnice.Zastavaná plocha 1.NP je 152,98 m2. Technicko - konštrukčné riešenie:1.PP: Predná časť podlažia je osadená v priemernej hĺbke do 2,00 m od úrovne upraveného terénu so zvislou izoláciou obvodových konštrukcií, zadná časť je na úrovni záhrady. Zvislé konštrukcie podlažia sú murované. Stropná konštrukcia podlažia je vyhotovená ako železobetónová doska s rovným podhľadom. Fasáda podlažia je po dvoch stranách do svojej 1/3 výšky omietnutá škrabanou brizolitovou omietkou. Schody vedúce na úroveň l.NP budovy sú drevené s povrchom nástupníc z drevených dosiek. Klampiarske konštrukcie na tomto podlaží nie sú vyhotovené. Dvere sa tu nenachádzajú, okno je dvojité drevené. Podlahu kuchyne - kotolne tvorí keramická dlažba. Po podlaží existujú rozvody elektroinštalácie svetelnej a motorickej, studenej a teplej vody a zemného plynu. Zdrojom teplej vody na podlaží je elektrický zásobníkový ohrievač vody umiestnený v garáži. Zdrojom vykurovania na podlaží je plynový kotol a kotol na tuhé palivo. 1.NP:Základy domu tvoria betónové základové pásy s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Podmurovka nepodpivničenej časti podlažia je betónová do výšky 1,00 m. Murivo podlažia je vyhotovené - murované z pálených tehál v prevládajúcej hrúbke 450 mm. Deliace priečky na podlaží sú tiež murované. Úpravu vnútorných povrchov na podlaží tvorí vápenno-cementová hladká omietka. Stropnú konštrukciu tvorí drevený trámový strop s rovným podhľadom. Valbová strecha je pokrytá obyčajnými škridlami. Klampiarske konštrukcie na podlaží sú vyhotovené z pozinkovaného plechu (úplné strechy) a z hliníkového plechu - parapety okien. Fasádne omietky na podlaží sú vyhotovené zo škrabanej brizolitovej omietky. Schody vedúce na povalu budovy sú kovové s povrchom nástupnice z drevených dosiek. Dvere na podlaží sú v prevažujúcom množstve drevené hladké, osadené do oceľových zárubní, okná na podlaží sú pôvodné dvojité drevené, opatrené vonkajšími plastovými žalúziami. Nášľapnú vrstvu podláh obytných miestností podlažia tvoria laminované parkety, ostatných miestností v prevažujúcom množstve keramická dlažba. Vykurovanie je zabezpečené oceľovými článkovými radiátormi. Elektroinštalácia podlažia je svetelná a motorická bez bleskozvodu. Po podlaží existujú rozvody studenej a teplej vody (pozinkovaným potrubím) a rozvod zemného plynu. Podlažie je odkanalizované do žumpy pvc potrubím (z kuchyne a z kúpeľne spoločne). Zdrojom teplej vody na podlaží je elektrický zásobníkový ohrievač vody umiestnený v suteréne v garáži. Vybavenie podlažia tvorí umývadlo a vaňa s jednopákovými batériami. Splachovací záchod je umiestnený v kúpeľni. Vnútorné obklady stien sa na podlaží nachádzajú v prevažujúcej časti kúpeľne.  Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:PrístrešokPrístreškom je stavba drevenej konštrukcie za rodinným domom pri vstupe do suterénu.Zastavaná plocha prístrešku je 7,56 m2. Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.
Prečítať viac
Charakteristika

Dobrovoľná dražba:
Nie

Úžitková plocha:
225 m²

Stav nehnuteľnosti:
Pôvodný stav

Vlastníctvo:
Osobné

Počet nadzemných podlaží:
2

Počet izieb / miestností:
5

Prechodová izba:
Nie

Počet kúpeľní:
1

Podpivničenie:
Úplné

Pivnica:
Murovaná

Plocha pozemku:
1 043 m²

Zastavaná plocha:
225 m²
Zobraziť viac

kalendar

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť?Nečakajte a dohodnite si termín obhliadky ešte dnes.


Žiadne výsledky Zobraziť viac Zobraziť menej

Nehnuteľnosť na mape


Kontakt na predajcu

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

02210254...0221025470 zobraziť číslo

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

Kopčianska 10 • 85101, Bratislava (Slovensko)
Celá ponuka spoločnosti

57 525 € 256 €/m²

Kontakt na predajcu

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

02210254...0221025470 zobraziť číslo