RE0006354-20-000139 (Jucw9clhmB0) Aktualizovaný: 02. 12. 2022 1. publikácia: 02. 12. 2022

SVOBODA & WILLIAMS I Kancelárske priestory v komplexe Guthaus, Račianska ulica, Nové Mesto

Račianska
Bratislava-Nové Mesto • Slovensko Ukázať na mape
Ukázať na mape

392 207 € 3324 €/m²

Základné informácie

Druh:
Kancelárie, administratívne priestory

Typ:
Predaj

Úžitková plocha:
118 m²
Info
Polyfunkčný komplex Guthaus vznikajúci v transformujúcej sa lokalite pozdĺž Račianskej ulice má svojou ideálnou polohou ambíciu zmeniť existujúci priestor na vyhľadávanú mestskú časť. Kancelárske priestory vznikajú na postindustriálnom území s komplexnou občianskou vybavenosťou a budú súčasťou novej modernej mestskej architektúry. Predpokladaný termín kolaudácie december 2021, termín odovzdania kancelárie v 3Q 2022.

Lokalita:
Račianska ulica kombinujúca moderný development s industriálnymi areálmi sa postupne mení na atraktívnu zónu. Prináša výhodu rýchlej dostupnosti ku všetkým službám a inštitúciám električkou, autobusom i autom. V budúcnosti pribudne možnosť využiť prestupný uzol mestskej koľajovej dopravy a bohatú infraštruktúru cyklotrás v blízkom okolí projektu. V susedstve Malé Karpaty či Nová Cvernovka už dnes ponúkajú kreatívne prostredie a z nového mestského bulváru vytvárajú atraktívny priestor pre pracovné prostredie.

Vybavenie a služby:
- úsporná budova - certifikovaná LEED
- kvalitný dizajn vstupných priestorov - použitie prírodných materiálov
- stavebná časť: kancelária v prevedení shell & core, podlahy z cementového poteru cca 55 mm, železobetónové a murované priečky vymedzujúce hranicu predajného priestoru, hliníkové okná s izolačným 3-sklom
- vzduchotechnika: prípojné body (otvory do fasády, privedenie potrebného elektrického príkonu a vykurovacej vody), prívod/výmena čerstvého vzduchu 50 m3/hod./osoba
- chladenie: prípojné body chladenia privedené pod stropom - ukončené regulačnou armatúrou, uzatváracím ventilom a meračom chladu
- vykurovanie: prípojné body kúrenia privedené pod stropom - ukončené regulačnou armatúrou, uzatváracím ventilom a meračom kúrenia
- zdravotechnika: prípojný bod pre studenú vodu - ukončený uzatváracím ventilom s meraním, prípojný bod pre splaškovú kanalizáciu
- elektroinštalácie: slaboprúdové dátové rozvody ukončené na hraničnej priečke jednotky, vrátane slaboprúdového rozvádzača, prípojný bod elektrickej energie - prívodný kábel do jednotky, fakturačné meranie spotreby elektrickej energie
- požiarna ochrana: elektrická požiarna signalizácia a hlasová signalizácia požiaru v objekte, rozvod požiarnej vody s hadicovými navijakmi a hasiacimi prístrojmi

Možnosť dokúpenia vonkajšieho parkovacieho státia v cene 14 940 EUR s DPH alebo garážového parkovacieho státia od 19 900 EUR s DPH.

Interiér 118 m2, exteriér - balkón 40 m2

https://svoboda-williams.sk/predaj/kancelarie/detail/37920-racianska
iD 37920
--
The multifunctional Guthaus complex, which is being created in a transforming location along Račianska Street, has the ideal location to change the existing space into a sought-after part of the city. Office spaces created in the post-industrial area with comprehensive civic amenities will be part of the newly emerging modern urban architecture. Expected date of approval December 2021, date of handover of the office in 3Q 2022.

Location:

Račianska street combining modern development with industrial areas is gradually changing into an attractive zone. It brings the advantage of a quick access to all services and institutions by a tram, a bus or a car. In the future, there will be an opportunity to use the interchange of an urban rail transport and the rich infrastructure of cycle paths in the vicinity of the project. In the neighborhood of the Little Carpathians or Nová Cvernovka, they already offer a creative environment and make the new city boulevard an attractive space for a working environment.

Equipment and services:

- economical building - LEED certified
- quality design of entrance areas - use of natural materials
- building part: office in shell & core design, floors made of cement screed approx. 55 mm, reinforced concrete and masonry partitions delimiting the boundary of the sales space, aluminum windows with insulating 3-glass
- air conditioning: connection points (openings in the facade, supply of the necessary electrical power and heating water), supply / exchange of fresh air 50 m3 / hour / person
- cooling: cooling connection points brought under the ceiling - terminated by a control valve, shut-off valve and cold meter
- heating: heating connection points brought under the ceiling - terminated by control valve, shut-off valve and heating meter
- sanitary engineering: connection point for cold water - terminated by a shut-off valve with metering, connection point for sewage
- electrical installations: low-current data lines terminated at the border partition of the unit, including low-current switchboard, electrical connection point - supply cable to the unit, billing measurement of electricity consumption
- fire protection: electric fire alarm and voice alarm in the building, fire water distribution with hose reels and fire extinguishers

Possibility to purchase an outdoor parking space at a price of 14,940 EUR with VAT or a garage parking space from 19,900 EUR with VAT.

The price of commercial space is 392,207 EUR with VAT (326,839 EUR without VAT).

Interior 118 m2, exterior - balcony 40 m2

https://en.svoboda-williams.sk/slovak-sale/office-space/detail/37920-racianska
iD 37920
Prečítať viac
Charakteristika

Úžitková plocha:
118 m²

Stav nehnuteľnosti:
Novostavba

Vlastníctvo:
Osobné
Zobraziť viac

kalendar

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť?Nečakajte a dohodnite si termín obhliadky ešte dnes.


Žiadne výsledky Zobraziť viac Zobraziť menej

Nehnuteľnosť na mape


Kontakt na predajcu

Svoboda & Williams - Christie's International Real Estate

Svoboda & Williams Slovakia s.r.o.

+421948939938 zobraziť číslo

Svoboda & Williams Slovakia s.r.o.

Zuzany Chalupovej 10B - prizemie • 85107, Bratislava-Petržalka
Celá ponuka spoločnosti

392 207 € 3324 €/m²

Kontakt na predajcu

Svoboda & Williams - Christie's International Real Estate

Svoboda & Williams Slovakia s.r.o.

+421948939938 zobraziť číslo