3952 (JuKVmup-D64) Aktualizovaný: 11. 06. 2024 1. publikácia: 14. 12. 2022

Pozemky (4711 m2) pri Palackého ul. vhodné na podnikateľské využitie Košice Južné Mesto

Palackého
Košice-Juh • Slovensko Ukázať na mape
Ukázať na mape

260 650 € 55 €/m²

Poznámka k cene: ponukové konanie s eAukciou, cena je bez DPH
Základné informácie

Druh:
Zmiešaná zóna

Typ:
Predaj

Plocha pozemku:
4 711 m²
Info
Železnice Slovenskej republiky (ďalej len "ZSR") ponúkajú na predaj prostredníctvom ponukového konania formou elektronickej aukcie tento nehnuteľný majetok štátu v správe ŽSR:

Ide o prevažne rovinaté pozemky s celkovou výmerou 4711 m2, nachádzajúce sa v intraviláne mesta Košice, v mestskej časti Košice Juh, v širšom centre, juhovýchodne od žel. stanice a areálu SAD, v území prístupnom z ulíc Palackého a Stará Pracháreň, s možnosťou obsluhy vlečkou v areáli Štrkopieskov. Časť pozemkov je rovinatá, zatrávnená s polovysokou náletovou drevinou, na ktorej sa nachádza čiastočne spevnená cesta s prašným povrchom, časť pozemkov je čiastočne využívaná ako manipulačná a príjazdová plocha a na časti pozemkov sa nachádzajú stavby vo vlastníctve tretej osoby. Verejné rozvody - vodovod, kanalizácia STL plynovod a EE sú v dosahu. Verejné rozvody - vodovod, kanalizácia STL plynovod a EE sú v dosahu. V zmysle UPI Mesta Košice je územie definované variantne: - vo variante A sú pozemky definované ako súčasť železničnej dopravnej infraštruktúry; vo variante B je územia navrhované pre výstavbu bytových domov. Prístup bude zabezpečený inštitútom vecného bremena - právom prechodu a prejazdu cez pozemok parc. č. 3541/1 vo vlastníctve ŽSR v prospech budúceho vlastníka. Geometrický plán na priznanie práva prechodu tvorí prílohu inzerátu. Sídlo Košice je krajským mestom s plnou obchodnou a občianskou vybavenosťou, s počtom cca 240 tisíc obyv., ktoré je situované v unikátnej polohe v blízkosti hraníc 3 štátov: Maďarsko vo vzdial. cca 20 km, Ukrajina (cca 80 km) a Poľsko (cca 90 km), v sídle sú dostupné všetky druhy dopravy, vrátane širokorozchodnej železnice a letiska).

Bližšie informácie o predmete ponuky vrátane podmienok účasti v ponukovom konaní formou elektronickej aukcie (ďalej len eAukcia) a všetky potrebné dokumenty k ponuke (editovateľný formulár cenového návrhu a návrh zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy) nájdete na našej webovej adrese: www.zsr.sk, č. inzerátu 3960, http://www.zsr.sk/sluzby-verejnosti/obchodne-vzdelavacie-sluzby/predaj-prenajom-majetku/ .

V prípade Vášho záujmu o účasť v ponukovom konaní postupujte podľa podmienok ponukového konania formou eAukcie, zverejnených na vyššie uvedenej webovej stránke. Cenovú ponuku odporúčame predložiť na tlačive „Cenový návrh“.

Informácie: Ing. Zuzana Rothová, tel. č. 02 / 2029 7338, e-mail: Rothova.Zuzana@zsr.sk
Prečítať viac
Charakteristika

Funkčné využitie:
Ľahká priemyselná výstavba

Územie:
Intravilán

Pripravenosť k výstavbe:
Schválené v územnom pláne

Plocha pozemku:
4 711 m²

Prístupová komunikácia:
Asfaltová

Elektrina:
Pri pozemku

Odpadové vody:
Pri pozemku - Kanalizácia

Plyn:
Pri pozemku

Voda:
Pri pozemku, Pri pozemku - Diaľkový vodovod
Zobraziť viac

kalendar

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť?Nečakajte a dohodnite si termín obhliadky ešte dnes.


Žiadne výsledky Zobraziť viac Zobraziť menej

Nehnuteľnosť na mape


Kontakt na predajcu

Ing. Zuzana Rothová

Správa majetku ŽSR

+421 2 2...+421 2 2029 7338 zobraziť číslo

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

Holekova 6 • 81104, Bratislava-Staré Mesto (Slovensko)
Celá ponuka spoločnosti

260 650 € 55 €/m²

Kontakt na predajcu

Ing. Zuzana Rothová

Správa majetku ŽSR

+421 2 2...+421 2 2029 7338 zobraziť číslo