(JueV1r2h36-) Aktualizovaný: 11. 06. 2024 1. publikácia: 24. 05. 2024

OBCHODNO -PREVÁDZKOVÁ BUDOVA SÚP. Č. 308, OBEC ZLATNÁ NA OSTROVE, OKRES KOMÁRNO

Zlatná na Ostrove
Zlatná na Ostrove • Slovensko Ukázať na mape
Ukázať na mape

354 000 € 77 €/m²

Základné informácie

Druh:
Objekt pre obchod

Typ:
Dražba

Úžitková plocha:
4 601 m²
Info
UPOZORNENIE:
Termín dražby: 8.7.2024 o 11:00 hod.

Termín obhliadok:
1. obhliadka: 19.6.2024 o 11:00 hod.
2. obhliadka: 25.6.2024 o 11:00 hod.

Miesto konania dražby: v sídle notárskeho úradu - JUDr. Alan Schwartz, so sídlom Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava

Dražobná zábezpeka: 20000€
Minimálne prihodenie: 500€

Stavba súp. č. 308 na parc. č. 464/4, k.ú. Zlatná na Ostrove

Stavebnotechnický popis prevzatý zo znaleckého posudku č. 33/2019:

Popis stavby:
Stavba so súpisným číslom 308 na pozemku s parc. č. 464/4 v obci Zlatná na Ostrove, katastrálne územie Zlatná na Ostrove na základe výpisu s listu vlastníctva číslo 2294 zo dňa 15.9.2017 je obchodno ubytovacia budova. Objekt bol v minulosti využívaný ako motorest, od roku 2007 je využívaný ako autocentrum s predajňou autosúčiastok, autobazárom a autoservisom. Podľa spôsobu skutočného užívania pre účel stanovenia všeobecnej hodnoty charakterizujem stavbu ako budovu pre obchod (KS 1230 – Budovy pre obchod a služby, JKSO 801 89 Budovy pre obchod a spoločné stravovanie – ostatné).

Jedná sa o samostatne stojacu prízemnú murovanú budovu s tromi čiastočne oddelenými časťami so sedlovou strechou a čiastočným podkrovím. Budova sa nachádza v okrajovej časti obce tesne vedľa štátnej cesty 1. triedy Bratislava – Komárno (Bratislavská cesta). Budova je zásobovaná vodou z verejného vodovodu pomocou prípojky z oceľových rúr DN 80, vodomer je umiestnený vo vodomernej šachte nachádzajúcej sa za obchodno-prevádzkovou budovou na parc. č. 464/3. Kanalizácia je riešená prípojkou z kameninového potrubia do betónovej nepriepustnej žumpy situovanej v areáli spoločnosti za obchodno-prevádzkovou budovou na par. Č. 464/3. Vykurovanie celej budovy je riešené ústredným vykurovaním s dvomi kotlami na zemný plyn. Zásobovanie budovy plynom je cez plynovú prípojku napojenú na verejný uličný rozvod STL zemného plynu, plynomer je umiestnený v plynomerni nachádzajúcej sa v zadnej časti obchodno-prevádzkovej budovy. Zásobovanie elektrickou energiou je pomocou podzemnej káblovej prípojky z verejného rozvodu NN z areálu Autocampingu, elektromer je umiestnený v areáli autocampingu.

Dispozičné riešenie:

Obchodno-prevádzková budova s.č. 308 na parc. č. 464/3 dispozične pozostáva z nasledovných miestností:

Suterén: kotolňa, prístup pomocou vonkajších schodov z dvora

Prízemie: 3 chodby, predajňa autosúčiastok, autoservis, sociálne zariadenia, umývarne + WC, 2 kancelárie, chladiarenský box, plynomerňa, šatňa a 14 skladov.

Podkrovie: schodisko, chodba, kancelária, 2 WC, 2 umyvárne.

Link na portál dražobnej spoločnosti:
https://drazby.licitor.sk/auction/detail/347
Prečítať viac
Charakteristika

Dátum dražby:
08. 07. 2024 00:00

Dátum obhliadky:
19. 06. 2024 00:00, 25. 06. 2024 00:00

Miesto dražby:
v sídle notárskeho úradu - JUD

Dobrovoľná dražba:
Áno

Dražobná zábezpeka:
20 000 €

Úžitková plocha:
4 601 m²

Stav nehnuteľnosti:
Pôvodný stav

Vlastníctvo:
Osobné
Zobraziť viac

kalendar

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť?Nečakajte a dohodnite si termín obhliadky ešte dnes.


Žiadne výsledky Zobraziť viac Zobraziť menej

Nehnuteľnosť na mape


Kontakt na predajcu

Silvia Rosoňová

LICITOR group, a.s.

09188348...0918834834 zobraziť číslo

LICITOR group, a.s.

Sládkovičova 6 • 01001, Žilina (Slovensko)
Celá ponuka spoločnosti

354 000 € 77 €/m²

Kontakt na predajcu

Silvia Rosoňová

LICITOR group, a.s.

09188348...0918834834 zobraziť číslo