Zvýraznený inzerát - marketingový nástroj pre RK

Zvýraznenie inzerátu - nový nástroj na zvýraznenie vašej ponuky v prehľade inzerátov na Reality.sk. Daná služba farebne zvýrazní Váš inzerát a zároveň ho aj automaticky zrecykluje (zmení dátum 1. publikácie a aj dátum aktualizácie). Automatická recyklácia prebieha vždy hneď na začiatku dňa. Zvýraznenie inzerátu môžete vykonať okamžite, alebo si ho môžete naplánovať vopred na požadované obdobie.

Zvýraznenie inzerátu sa aktivuje na rovnakom mieste ako prioritný inzerát - po prihlásení sa do systému Reality.sk zvoľte Moje inzeráty a Práca s inzerátmi. V prehľade inzerátov kliknite na ikonu šípky smerom hore.


Zvýrazniť je možné aj prioritný inzerát. Služba sa aktivuje pre www.reality.sk.