Vážení klienti, ku dňu 20.3.2020 aktualizujeme naše Všeobecné obchodné podmienky.


Spôsob fungovania kreditného systému

Kreditný systém Reality.sk funguje podobne ako pri mobilných telefónoch. Nadobúdatelia si budú v členskej sekcii vyberať výšku kreditu, ktorý si následne dobijú bankovým prevodom. Pri výbere výšky kreditu sa automaticky vygeneruje objednávka, kde bude naše číslo účtu, variabilný symbol pod ktorým treba kredit uhradiť a suma úhrady. Po uhradení nadobúdateľ obdrží riadnu faktúru – daňový doklad ( emailom alebo na vyžiadanie poštou). Pokým je kredit uhradený so správnym variabilným symbolom, sumou a na správny účet, kredit je k dispozícii nadobúdateľovi najneskôr do troch pracovných dní odo dňa úhrady.  V členskej sekcii máte neustále prehľad o aktuálnej výške kreditu a detailný prehľad o čerpaní kreditu. A takisto aj mesačný súhrn pohybov. Podľa vlastného uváženia si môžete nastaviť automat, ktorý Vás upozorní na znížený kredit napr. Zašli mail, ak kredit klesne pod 1.000 alebo Ak klesne kredit pod 1.000, zašli objednávku na dobitie 5.000 kreditov. 
Takisto v prípade nastavenia Vám systém bude posielať výsledok denného spoplatnenia na mail.

Systém bude automaticky upozorňovať nadobúdateľa ak kredit klesne pod 100. Všetky služby systému Reality.sk sa budú automaticky odrátavať od Vášho kreditu (mesačný paušál, top ponuka, prioritné inzeráty, generovanie domovskej stránky, MLS, párovanie s inzerátmi RK a so súkromnou inzerciou, a aj kredity za publikované inzeráty). V členskej sekcii má každý nadobúdateľ detailný prehľad o tom do kedy má jednotlivé služby zaplatené, resp. v akom dni bude za ne kredit odpočítaný.

V prípade, že konto nadobúdateľa nedisponuje dostatočným počtom kreditov ku dňu, kedy má byť  mesačný poplatok odčítaný, inzercia nadobúdateľa a jeho kontaktné údaje  sa prestávajú v databázovom systéme REALITY zobrazovať. Po dobití a pripísaní nového kreditu na konto nadobúdateľa sa odčítajú kredity za všetky nezaplatené služby   a inzercia i kontaktné údaje nadobúdateľa sa začnú opäť v databázovom systéme REALITY zobrazovať. 
Vo vašej členskej sekcii však budú všetky inzeráty naďalej prístupné, môžete ich upraviť, vymazať atď. V okamihu pripísania kreditu sa inzeráty a služby (na ktoré vystačí kredit) aktivujú a budú prístupné pre návštevníkov.

Nadobúdateľ bude v systéme v pozastavenom stave  evidovaný po dobu 80 dní. V tomto období bude môcť nadobúdateľ vstupovať do svojej členskej sekcie. Nadobúdateľovi bude zaslaný e-mail ak je pozastavený viac ako 80 dní. Ak si v tomto období nadobúdateľ dobije kredit, aktivujú sa všetky služby, ktoré má objednané. Obdobie pozastavenia nebude spoplatňované. Ak je spoločnosť pozastavená dlhšie obdobie, prevádzkovateľ portálu môže poskytovanie služieb ukončiť. Nespotrebované kredity sa nevracajú. Bežná výpovedná doba podľa zmluvy o prístupe do systému Reality.sk sú tri mesiace.

 

1 inzerát  – prvotná publikácia 4 kredity na 30 dní, 
                   následujúce pravidelné spoplatnenie 2 kredity na 30 dní

Od 1.9.2005 sa v systéme Reality.sk začali spoplatňovať aj jednotlivé inzeráty. Za každý publikovaný inzerát  zaplatí nadobúdateľ 4 kredity na 30 dní v deň publikácie.  Dňom publikovania inzerátu  sa budú v nasledujúcom 30 dňovom cykle odpočítavať 2 kredity. Obnovovanie – editácia inzerátu nebude nanovo spoplatňovaná. Príklad. 27.4.2011 vložil nadobúdateľ inzerát  a z kreditu mu  boli odrátané štyri kredity. 28.4.2011 vykoná v inzeráte  zmeny a zmeny uloží –inzerát  nebude znovu spoplatnený. Stane sa tak až 27.5.2011 ak medzitým nadobúdateľ inzerát nevymaže. Pri každom inzeráte bude dátum, dokedy ho má nadobúdateľ zaplatený. V našom príklade by to bol dátum 27.5.2011.


Cenník služieb reality.sk nájdete tu.