RE0006354-19-000124 (32511)

Administratívna budova, Bratislava V, Petržalka, Einsteinova

24 354 €/mesiac 14 €/m2/mesiac

ZAKLADNÉ INFORMÁCIE
Druh:
Kancelárie, administratívne priestory

Typ:
Prenájom

Celková úžitková plocha:
1804 m2
Ulica:
Einsteinova

Mesto:
Bratislava - Petržalka, Slovenská republika
Aktualizovaný: 19. 01. 2020 1. publikácia: 19. 01. 2020
Nový multifunkčný objekt s modernými kancelárskymi priestormi na prenájom s ideálnou polohou a ľahkou dopravnou dostupnosťou do centra Bratislavy ponúka výbornú vizibilitu všetkým budúcim nájomcom.

Komplex sa skladá zo siedmich nadzemných podlaží s výmerou typického podlažia v priemere 2700 m2. V kombinácii s troma výťahovými jadrami umožňuje efektívne umiestnenie každého nájomcu a zároveň po
Prečítať viac skytuje veľkú flexibilitu aj v prípade delenia na menšie celky.

K dispozícii je rozľahlá záhrada na streche budovy o veľkosti 320 m2 vhodná pre relaxáciu a odpočinok, s krásnym výhľadom na historickú časť Bratislavy. Dostatok parkovacích miest v podzemných garážach. Budova dostane certifikáciu LEED Platinum, ako prvá budova na Slovensku spĺňa najvyššie predcertifikačné kritériá. Projekt sa tak zaradí medzi top 1 % najudržateľnejších budov na svete a zároveň prinesie nové referenčné štandardy pre budúce kancelárske budovy v regióne.

Budova ponúka nielen kancelárske priestory ale aj spôsob ochrány životného prostredia, využíva svoje výhody a zároveň ponúka zdravý priestor svojim zamestnancom aj obchodným partnerom.

Lokalita:
Multifunkčný objekt prináša vylepšené spojenie oboch strán Einsteinovej ulice a prístupu do Sadu Janka Kráľa, Auparku a Starého Mesta. Na tento účel slúži architektonicky zaujímavo riešená lávka spolu s integrovanou zastávkou MHD a s novým exteriérovým výťahom.
Blízkosť okruhu umožňuje bezproblémový prístup na letisko v Bratislave alebo vo Viedni a taktiež príchod z ktorejkoľvek časti hlavného mesta alebo Slovenska.

Vybavenie a služby:
- úsporná budova — certifikovaná Platinum LEED
- svetlá výška priestorov – 3,5 m
- vonkajšie žaluzie a tienenie
- otváravé okná
- zdvojené podlahy
- izolačné 3-sklá s vynikajúcou akustikou
- koberce s nízkym obsahom prchavých látok
- štrukturovaná kabeláž CAT 6A
- chladiace trámy
- minerálny lamelový podhľad
- FULL LED osvetlenie
- vetranie cez monitoring CO2
- vykurovanie podlahovými konvektormi pri fasáde
- 75 státi pre bicykle, sprchy a odvetrávané skrinky
- „Ekologické“ výťahy s rekuperáciou energie
- nabíjačky elektrických vozidiel
- využívanie dažďovej vody na zavlažovanie
- inteligentný systém riadenia budov (BMS),
- bezpečnostné kamery (televízia s uzavretým okruhom - CCTV),
- detekcia CO v garážach a vybraných priestoroch budovy

K dispozici od Q2 2020.

Nájomné a poplatky sú uvedené bez DPH. Nájomca neplatí províziu.

ID: 32511

https://svoboda-williams.sk/prenajom/administrativne-budovy/detail/32511-eintseinova

-----------

The new multifunctional building with modern office space for lease with an ideal location and transport accessibility to the center of Bratislava offers future tenants excellent visibility.

The complex consists of seven above-ground floors with a typical floor area of 2,700 sq. m. and three elevators, which allows for flexible and efficient layouts even if divided into smaller units.

There is a large garden on the roof of a 320 sq. m. building suitable for rest and relaxation, with beautiful views of the historical part of Bratislava. Plenty of parking spaces in the underground garage. The building will receive LEED Platinum certification as the first building in Slovakia to meet the highest pre-certification criteria. As a result, the project will rank among the top 1% of the world's most sustainable buildings, bringing new benchmarks for future office buildings in the region.

The building offers not only office space, but also a way to protect our environment while enjoying modern benefits and providing a healthy environment for employees and business partners.

Location:
The multifunctional complex has improved the connection between both sides of Einstein Street and access to the Janko King Garden, Aupark, and Old Town by the addition of an architecturally interesting footbridge together with an integrated public transport stop and new exterior elevator.
The proximity of the ring road allows easy access to the Bratislava or Vienna airports as well as access from any part of the capital or Slovakia.

Features and services:
- energy efficient building - certified Platinum LEED
- 3.5 ground clearance
- external blinds and shades
- openable windows
- raised floors
- triple-glazed insulated glass with excellent acoustics
- low volatile carpets
- structured cabling CAT 6A
- cooling beams
- mineral wool insulation
- FULL LED lighting
- ventilation via CO2 monitoring
- heating by floor convectors by the facade
- 75 bike parking spaces, showers and vented cabinets
- "Environmentally friendly" elevators with energy recovery
- electric car charging stations
- use of rainwater for irrigation
- Intelligent Building Management System (BMS)
- security cameras (closed circuit television - CCTV)
- CO detection in garages and select building areas

Available from Q2 2020.

Rent and fees are listed without VAT. Lessee pays no commission.
Prečítať menej

Charakteristika

Podlahová plocha: 1804 m²
Stav nehnuteľnosti: novostavba
Forma vlastníctva: iné
Prevažujúca konštrukcia objektu: zmiešaná konštrukcia
Výťah: nie
Náklady za služby a energie: 3 €/mesiac
Zobraziť viac

Nehnuteľnosť na mape


Kontakt na predajcu

Svoboda Williams

Svoboda Williams

+421 948 939 938 Zobraziť číslo

Svoboda & Williams Slovakia s.r.o.

Svoboda & Williams Slovakia s.r.o.

Ponuky spoločnosti: 89

Ventúrska 12
81101, Bratislava - Staré Mesto (SK)

24 354 €/mesiac 14 €/m2/mesiac

Svoboda Williams

Svoboda Williams

Svoboda & Williams Slovakia s.r.o.

+421 948 939 938 Zobraziť číslo