RE0006719-21-000004 (7579660) Aktualizovaný: 21. 09. 2021 1. publikácia: 21. 09. 2021

Verejné ponukové konanie

Novozámocká
Nitra • Slovenská republika Ukázať na mape
Ukázať na mape

Cena na vyžiadanie

Základné informácie

Druh:
Iný prevádzkový priestor

Typ:
Predaj

Celková podlahová plocha:
1 m²
Info
Mgr. Peter Zvara, správca úpadcu SATEC SK a.s., so sídlom Novozámocká 102, 949 05 Nitra, IČO: 36 684 961 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka č. 10333/N (ďalej len „SATEC SK a.s.“) týmto vyhlasuje 8. kolo verejného ponukového konania (ďalej len „VPK“) na predaj časti podniku úpadcu SATEC
SK a.s. v konkurze.

Predmetom VPK je časť podniku úpadcu, do ktorého patrí:
i. nehnuteľný majetok zapísaný do oddelenej podstaty SZRB, súpis ktorého bol zverejnený v OV č. 72/2018 dňa 13.04.2018 (K024549) v spojení s OV č. 83/2018 zo dňa 30.04.2018 (K028689) v znení aktualizácie súpisu zverejnenom v OV č. 212/2018 dňa 05.11.2018 (K083919),
ii. nehnuteľný majetok zapísaný do všeobecnej podstaty podľa súpisu majetku ktorý bol zverejnený v OV č. 72/2018 dňa 13.04.2018 (K024549) por.č. 9, por. č. 10 a por.č. 25 a
iii. hnuteľné veci zapísané do všeobecnej podstaty ktorých súpis bol zverejnený v OV č. 218/2018 dňa13.11.2018 (K086692) [nehnuteľný majetok pod písm. i) a ii) a hnuteľné veci pod písm. iii) ďalej aj ako „Časť podniku“].

Areál, v ktorom sa Časť podniku nachádza, je situovaný v Nitre, mestská časť Horné Krškany, Novozámocká
102, v blízkosti diaľničného obchvatu Nitry a v smere hlavného dopravného ťahu Nitra – Nové Zámky.

Bližšie informácie o podmienkach predaja sú zverejnené v Obchodnom vestníku č. 178/2021 zo dňa 16.09.2021, resp. dostupné na office@zvarapartners.eu.
Prečítať viac
Charakteristika

Forma vlastníctva:
firemné

Počet izieb:
0

Energetický certifikát budovy:
Nemá certifikát
Zobraziť viac

kalendar

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť?Nečakajte a dohodnite si termín obhliadky ešte dnes.


Žiadne výsledky Zobraziť viac Zobraziť menej

Nehnuteľnosť na mape


Kontakt na predajcu

SATEC SK, a.s.

Ponuky spoločnosti: 1

102 • 94905, Nitra (SK)

Cena na vyžiadanie

Satec

+421 903 809 480
Zobraziť číslo