RE0004314-20-000059 (PSO043/20) Aktualizovaný: 26. 07. 2021 1. publikácia: 04. 12. 2020

Nebytový priestor Prešov

K Surdoku 12541/25K
Prešov • Slovenská republika Ukázať na mape
Ukázať na mape

Cena na vyžiadanie

Základné informácie

Druh:
Skladový objekt

Typ:
Predaj

Výmera pozemku celkom:
628 m²
Info
Dražba - Skladová hala č. 1 súpisné č. 12541 na ulici K Surdoku v meste Prešov. Predmetom dražby sú pozemky parcelné č. 1290/41, parcelné č. 1290/49 o celkovej výmere 628 m2.
Stavba je umiestnená v katastrálnom území Prešov v priemyselnej časti nazývanej Kúty na ulici Ku Sudroku. V okolí stavby prevláda zástavba podnikateľských objektov, výrobných objektov a IBV. Predmetom dražby je Výrobno-skladovacia hala s príslušenstvom a pozemkami postavená na parcele C-KLN č. 1290/41. Vstup na pozemok je z ulice Ku Sudroku. Stavba bola realizovaná na základe stavebného povolenia č. B 24735/2008-Čj zo dňa 19.1.2009 a stavba bola daná do užívania kolaudačným rozhodnutím č. B/2011/16786-Ja/271 zo dňa 25.11.2011. Hala v súčastnosti slúži na sklenársku prevádzku. Súčasťou haly je administratívno-sociálny vstavok. Pred budovou sa nachádzajú skladovacie priestory na spevnených betónových plochách. Jedná sa výrobnú jednoloďovú halu s pozdĺžnym nosným systémom, kde nosný systém je tvorený pozdĺžnym stenovým systémom s priečnymi priehradovými väzníkmi drevenej konštrukcie. Zvislé nosné steny sú z pórobetónového muriva hr. 300 mm. Obvodový plášť je zateplený kontaktným zatepľovacím systémom s povrchovou úpravou omietky na báze umelých látok. Stavba je založená na betónových základových pásoch z prostého betónu. Vnútorné povrchové úpravy sú vápenné omietky s náterom. Okná objektu sú plastové, dvere drevené v oceľových zárubniach a rolovacie vráta. Schodisko do 2. NP vstavku je jednoramenné oceľové. Ohrev teplej vody elektrickým zásobníkovým ohrievačom a teplovodné vykurovanie je zabezpečené z centrálneho zdroja ktorým je elektrický kotol. Radiátory ústredného vykurovania sú oceľové panelové. Podlahy v hale sú betónové s tepelnou izoláciou a izoláciou proti zemnej vlhkosti. Podlahy vo vstavku sú keramické dlažby. Vstavok vybavený štandardným sociálnym vybavením s WC, sprchovací kút. Zastrešenie výrobnej časti sedlovou strechou, zastrešenie vstavku - pultová strešná konštrukcia. Objekt je vybavený svetelným a motorickým el. rozvodom. vykurovanie teplovodné, objekt napojený na inžinierske siete vodovodnou prípojkou z vlastnej studne s úpravňou vody, kanalizácia do vlastnej ČOV, elektrická prípojka.
Analýza polohy nehnuteľnosti: Nehnuteľnosti sa nachádzajú v priemyselnej zóne krajského mesta Prešov v jeho priemyselnej zóne nazývanej Kúty v zástavbe prevádzkových a výrobných objektov a IBV. Predmetom dražby je výrobná hala s príslušenstvom a pozemkami postavená na parcele C-KN č. 1290/41 evidovaná na LV č. 6685, k.ú. Prešov. Vstup na pozemok je z mestskej komunikácie. Na parcele č. 1290/41 je evidovaná skladová hala č.1 súp. č. 12541. Stavba bola daná do užívania na základe kolaudačného rozhodnutia č. B/2011-16786-Ja/271 zo dňa 25.11.2011 v roku 2011. Pozemky je možné napojiť na verejnú komunikáciu a na verejnú sieť elektriky a plynu, vodovodná prípojka z vlastnej studne a splaškové vody sú odvádzané do vlastnej ČOV. Pozemky majú dobrú polohu, nakoľko sú v priemyselnej zóne na okraji mesta v lokalite bez vonkajších vplyvov, lokalita vhodná na podnikanie. Pozemky majú charakter roviny. V lokalite sa nenachádzajú rušivé vplyvy od priemyselnej výroby ani objekty takéhoto charakteru.
Prečítať viac
Charakteristika

Stav nehnuteľnosti:
pôvodný stav

Forma vlastníctva:
iné

Počet podzemných podlaží:
0

Energetický certifikát budovy:
Nemá certifikát

Internet:
nie

Káblová televízia:
nie
Zobraziť viac

kalendar

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť?Nečakajte a dohodnite si termín obhliadky ešte dnes.


Žiadne výsledky Zobraziť viac Zobraziť menej

Nehnuteľnosť na mape


Kontakt na predajcu

JUDr. Dominika Bela

+4212
02/32202721 bela@platitsaoplati.sk
Zobraziť číslo

Platiť sa oplatí s.r.o.

Platiť sa oplatí s.r.o.

Ponuky spoločnosti: 22

56 • 82108, (SK)
Platiť sa oplatí s.r.o.

Cena na vyžiadanie

JUDr. Dominika Bela

+4212
02/32202721 bela@platitsaoplati.sk
Zobraziť číslo