(Juz6PeNYfjQ) Aktualizovaný: 14. 02. 2023 1. publikácia: 16. 12. 2022

Opakovaná dražba pozemku (2678 m2) vo Vranove nad Topľou - podiel 1/2! NAJNIŽŠIA CENA!


Vranov nad Topľou • Slovensko Ukázať na mape
Ukázať na mape

3 000 € 1 €/m²

Základné informácie

Druh:
Pozemok pre rodinné domy

Typ:
Dražba

Plocha pozemku:
2 678 m²
Info
Dátum konania opakovanej dražby: 29.03.2023 14:30
Miesto opakovanej dražby: konferenčná miestnosť v suteréne Hotela Bélier, Jarková 1, 080 01 Prešov

Cena podľa znaleckého posudku: 12100,- EUR
Najnižšie podanie: 3000,- EUR
Minimálne prihodenie: 200,- EUR
Výška dražobnej zábezpeky: 900,- EUR

Prvá obhliadka: 08.03.2023 09:00; pred Mestským úradom Vranov nad Topľou, na ulici Dr. C. Daxnera 87 vo Vranove nad Topľou.

Druhá obhliadka: 24.03.2023 09:00; pred Mestským úradom Vranov nad Topľou, na ulici Dr. C. Daxnera 87 vo Vranove nad Topľou.

Predmet opakovanej dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Vranov nad Topľou, obec: Vranov nad Topľou, katastrálne územie: Vranov nad Topľou, zapísané v evidencii Okresného úradu Vranov nad Topľou, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 4825, a to konkrétne:
spoluvlastnícky podiel na pozemku parcely registra „E“ č. 970 o výmere 2678 m2, druh pozemku: orná pôda, o veľkosti 1/2 (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu opakovanej dražby:
Predmet dražby sa nachádza v katastrálnom území Vranov nad Topľou, mimo zastavaného územia obce, v tesnej blízkosti cesty číslo 18 v smere na Stropkov. Jedná sa o nezastavaný pozemok mimo zastavaného územia obce. Pozemok je  v súčasnosti využívaný na poľnohospodársku výrobu. Podľa územného plánu mesta Vranov nad Topľou sa predmet dražby nachádza na území vymedzenom na cesty I. triedy. Podľa územnoplánovacej informácie 2125/2022/19598 zo dňa 05.10.2022 vydanej mestom Vranov nad Topľou je parcela súčasťou navrhovanej preložky cesty I. triedy.  K parcele nie sú v primeranej dostupnosti žiadne inžinierske siete.   Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave pre účel, na ktorý je určený.
Prečítať viac
Charakteristika

Dátum dražby:
25. 01. 2023 00:00

Dobrovoľná dražba:
Nie

Vlastníctvo:
Osobné

Plocha pozemku:
2 678 m²
Zobraziť viac

kalendar

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť?Nečakajte a dohodnite si termín obhliadky ešte dnes.


Žiadne výsledky Zobraziť viac Zobraziť menej

Nehnuteľnosť na mape


Kontakt na predajcu

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

02 / 21 025 470 zobraziť číslo

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

Kopčianska 10 • 85101, Bratislava (Slovensko)
Celá ponuka spoločnosti

3 000 € 1 €/m²

Kontakt na predajcu

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

02 / 21 025 470 zobraziť číslo