(JuOxYovJnic) Aktualizovaný: 24. 07. 2024 1. publikácia: 24. 07. 2024

Po dohode so záujemcom pripravíme 2. opakovanú dražbu pozemkov v rekreačnej zóne obce Lúka!

Lúka • Slovensko Ukázať na mape
Ukázať na mape

78 500 € 1 €/m²

Základné informácie

Druh:
Pozemok pre rodinné domy

Typ:
Dražba

Plocha pozemku:
62 521 m²
Info

Cena podľa znaleckého posudku: 157000,- EUR
Najnižšie podanie: 78500,- EUR
Minimálne prihodenie: 1,- EUR
Výška dražobnej zábezpeky: 8000,- EUR

Predmet opakovanej dražby:
Nehnuteľnosti v podiele 1/1, nachádzajúce sa v okrese: Nové Mesto nad Váhom, obec: Lúka, katastrálne územie: Lúka, zapísané v evidencii Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 531, a to konkrétne:
pozemok parcely registra „C“ č. 929/3 o výmere 6117 m2, druh pozemku: orná pôda,
pozemok parcely registra „C“ č. 931/1 o výmere 5905 m2, druh pozemku: ostatná plocha,
pozemok parcely registra „C“ č. 934/1 o výmere 25573 m2, druh pozemku: ostatná plocha,
pozemok parcely registra „C“ č. 938 o výmere 24926 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu opakovanej dražby:
Pozemky sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce a podľa územnoplánovacej informácie sa nachádzajú v rekreačnej zóne určenej na výstavbu golfového ihriska. Do centra najbližšieho mesta Piešťany je možnosť sa dostať do 15 minút osobným motorovým vozidlom a medzimestskou autobusovou dopravou z centra obce Lúka, pričom zastávka autobusu je cca 1,2 km od predmetných pozemkov. Ide o plochu rekreačných území. Analýza polohy predmetu dražby: Pozemky sa nachádzajú v extraviláne obce, medzi korytom rieky Váh a diaľnicou D1. Čiastočne sa pozemky podľa dostupných informácií nachádzajú v záplavovej oblasti. Prístupné sú po obecnej účelovej komunikácii. Centrum obce je vzdialené od danej zóny približne 1,2 km. Pozemky sú prevažne rovinaté, zarastené trávnatým porastom. Inžinierske siete v čase obhliadky neboli zistené. Analýza využitia predmetu dražby:Pozemky sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce a sú určené platným územným plánom, potvrdené územnoplánovacou informáciou zo dňa 7.8.2023 ako rekreačná zóna obce, tzv. Golfový areál. Tento spôsob využívania pozemkov bol podmienený spracovaním osobitej štúdie, ktorá podľa vyjadrenia obce nebola doteraz predložená. Aktuálne sú pozemky prevažne využívané na poľnohospodársku produkciu, a ostatné sú zarastené trávnatým porastom. Na pozemkoch nebola v čase obhliadky umiestnená žiadna stavba.
Prečítať viac
Charakteristika

Dobrovoľná dražba:
Nie

Vlastníctvo:
Osobné

Plocha pozemku:
62 521 m²
Zobraziť viac

kalendar

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť?Nečakajte a dohodnite si termín obhliadky ešte dnes.


Žiadne výsledky Zobraziť viac Zobraziť menej

Nehnuteľnosť na mape


Kontakt na predajcu

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

02/21025...02/21025470 zobraziť číslo

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

Kopčianska 10 • 85101, Bratislava (Slovensko)
Celá ponuka spoločnosti

78 500 € 1 €/m²

Kontakt na predajcu

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

02/21025...02/21025470 zobraziť číslo