(Juguq-WCsSG) Aktualizovaný: 24. 05. 2023 1. publikácia: 24. 05. 2023

On-line aukcia spoluvlastníckeho podielu na stavebnom pozemku v Revúcej

Sv. Quirina
Revúca • Slovensko Ukázať na mape
Ukázať na mape

4 900 € 8 €/m²

Základné informácie

Druh:
Pozemok pre rodinné domy

Typ:
Dražba

Plocha pozemku:
592 m²
Info

Cena podľa znaleckého posudku: 4900,- EUR
Najnižšie podanie: 4900,- EUR
Minimálne prihodenie: 50,- EUR

Predmet dražby:
  Číslo súpisovej zložky 1 Typ súpisovej zložky Pozemok Súpisová hodnota v € 4.900,-€ Hodnota (trhová) v € 4.900,-€ Zabezpečovacie právo (druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)     Súdny alebo iný spor - Podielové spoluvlastníctvo 1/2 Deň a dôvod zapísania do súpisu 13.10.2022; Majetok vo vlastníctve úpadcu Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu   Druh pozemku parcela registra „C“, zastavaná plocha a nádvorie Výmera pozemku v m2 592 m2 Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie) SR, okres: Revúca, obec: Revúca,  k.ú. Revúca parcelné číslo 3075/385 číslo LV 3502  

Opis predmetu dražby:
 
Prečítať viac
Charakteristika

Dobrovoľná dražba:
Nie

Vlastníctvo:
Osobné

Plocha pozemku:
592 m²
Zobraziť viac

kalendar

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť?Nečakajte a dohodnite si termín obhliadky ešte dnes.


Žiadne výsledky Zobraziť viac Zobraziť menej

Nehnuteľnosť na mape


Kontakt na predajcu

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

02 / 21 025 470 zobraziť číslo

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

Kopčianska 10 • 85101, Bratislava (Slovensko)
Celá ponuka spoločnosti

4 900 € 8 €/m²

Kontakt na predajcu

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

02 / 21 025 470 zobraziť číslo