(JuXAyClBP4b) Aktualizovaný: 10. 07. 2024 1. publikácia: 10. 07. 2024

Dražba stavebných pozemkov vo Hviezdoslavove!

Hviezdoslavov • Slovensko Ukázať na mape
Ukázať na mape

73 300 € 162 €/m²

Základné informácie

Druh:
Pozemok pre rodinné domy

Typ:
Dražba

Plocha pozemku:
453 m²
Info
Dátum konania dražby: 29.07.2024 09:30
Miesto dražby: priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s.r.o., Kopčianska ul. č. 10, Bratislava (objekt Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261)

Cena podľa znaleckého posudku: 91600,- EUR
Najnižšie podanie: 73300,- EUR
Minimálne prihodenie: 200,- EUR
Výška dražobnej zábezpeky: 15000,- EUR

Prvá obhliadka: 09.07.2024 09:00; pred rodinným domom so súpisným číslom 1441 na Hlavnej ulici 55 vo Hviezdoslavove.

Druhá obhliadka: 23.07.2024 09:00; pred rodinným domom so súpisným číslom 1441 na Hlavnej ulici 55 vo Hviezdoslavove.

Predmet dražby:
Nehnuteľnosti, v podiele 1/1, nachádzajúce sa v okrese: Dunajská Streda, obec: Hviezdoslavov, katastrálne územie: Hviezdoslavov, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Dunajská Streda, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 371, a to konkrétne:
pozemok parcely registra „C“ č. 346/292 o výmere 268 m², druh pozemku: orná pôda,
pozemok parcely registra „C“ č. 346/657 o výmere 185 m², druh pozemku: ostatná plocha  (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby:
Pozemky parc. reg. „C“ č. 346/292 a 346/657, katastrálne územie HviezdoslavovPozemky sú určené územným plánom obce na bývanie v rodinných domoch a nie je predpoklad, že by boli využívané na iný účel. Pozemok parc. č. 346/292 je prístupný priamo z obecnej komunikácie, pozemok parc. č. 346/657 je prístupný z pozemku, ktorý nie je predmetom dražby alebo cez dražený pozemok parc. č. 346/292 z obecnej komunikácie. V čase konania obhliadky bolo zrejmé, že na pozemku parc. č. 346/657 začala výstavba. Obecný úrad Hviezdoslavov vydal dňa 24.8.2021 stavebné povolenie na výstavbu rodinného domu s dvomi bytovými jednotkami na pozemku parc. č. 346/292. Predmet dražby je situovaný v novovznikajúcej časti obce Hviezdoslavov, mimo zastavaného územia obce. Časť, kde sa predmet dražby nachádza, je tvorená novou zástavbou rodinných domov. Vzdialenosť od centra obce je cca 500 m. Rovnaká vzdialenosť je k obchodným alebo priemyselným centrám. Pozemky sú rovinaté. V mieste je možnosť napojenia na el. NN sieť, verejný vodovod a kanalizáciu. Medzimestská doprava je vedená po štátnej ceste, na ktorú je napojená osadová komunikácia, vo vedľajšej obci je železničná stanica vzdialená od domu cca 2 km. V obci je základná obchodná sieť, základná škola a materská škola, obecný úrad. Do vzdialenosti cca 1000 m je zastávka autobusovej medzimestskej dopravy. Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave, ktorý zodpovedá jeho určeniu v zmysle územnoplánovacej informácie.
Prečítať viac
Charakteristika

Dátum dražby:
29. 07. 2024

Dobrovoľná dražba:
Nie

Vlastníctvo:
Osobné

Plocha pozemku:
453 m²
Zobraziť viac

kalendar

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť?Nečakajte a dohodnite si termín obhliadky ešte dnes.


Žiadne výsledky Zobraziť viac Zobraziť menej

Nehnuteľnosť na mape


Kontakt na predajcu

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

02/21025...02/21025470 zobraziť číslo

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

Kopčianska 10 • 85101, Bratislava (Slovensko)
Celá ponuka spoločnosti

73 300 € 162 €/m²

Kontakt na predajcu

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

02/21025...02/21025470 zobraziť číslo