(Ju_HEpZWp94) Aktualizovaný: 16. 11. 2022 1. publikácia: 29. 09. 2022

Opakovaná dražba pozemkov v k. ú. Žilina

01010
Žilina • Slovensko Ukázať na mape
Ukázať na mape

243 000 €

Základné informácie

Druh:
Orná pôda

Typ:
Dražba

Plocha pozemku:
0 m²
Info
Miesto konania dražby: Mestský úrad, Námestie obetí komunizmus 1, 011 31 Žilina, malá zasadacia miestnosť, vestibul MÚ-prízemie
Dátum konania dražby: 07.12.2022 o 11:00 hod.
Najnižšie podanie 243.000,- Eur
Dražobná zábezpeka: 49.700,- Eur
Minimálne prihodenie: 1.000,- Eur
Termín obhliadky: dňa 21.11.2022 o 11:00 hod.

Predmetom dražby je nehnuteľnosť:
Okres: Žilina
Obec: Žilina
Katastrálne územie: Žilina
List vlastníctva: 7802
• parcela registra „C“, parcelné číslo 5638/140, druh pozemku: orná pôda, výmera 2524 m2,
• parcela registra „C“, parcelné číslo 5638/142, druh pozemku: orná pôda, výmera 5514 m2,
• parcela registra „C“, parcelné číslo 5638/179, druh pozemku: orná pôda, výmera 36 m2.
Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

Opis predmetu dražby:
Hodnotené pozemky sú rovinatého charakteru s trávnatým porastom a s náletovou zeleňou. Pozemky nemajú zabezpečený právny prístup a nesusedia ani zo žiadnym verejným pozemkom. V dostupnosti sa nachádzajú všetky inžinierske siete. Oblasť, v ktorej sa pozemky nachádzajú je podľa územného plánu mesta Žilina súčasťou plochy občianskej vybavenosti – funkčnej plochy 08.09.OV/01, na ktoré sa vzťahujú záväzné regulatívy.
Celková výmera pozemku je 8.074 m2.
Prečítať viac
Charakteristika

Dátum zverejnenia dražby:
16. 11. 2022 00:00

Dátum dražby:
07. 12. 2022 00:00

Inspection date:
21. 11. 2022 00:00

Miesto dražby:
Mestský úrad, Námestie obetí k

Dobrovoľná dražba:
Áno

Dražobná zábezpeka:
49 700 €

Vlastníctvo:
Osobné
Zobraziť viac

kalendar

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť?Nečakajte a dohodnite si termín obhliadky ešte dnes.


Žiadne výsledky Zobraziť viac Zobraziť menej

Nehnuteľnosť na mape


Kontakt na predajcu

auctio s.r.o.

auctio, s.r.o.

+421910460926 zobraziť číslo

auctio, s.r.o.

Kmeťkova 30 • 949 01, Nitra
Celá ponuka spoločnosti

243 000 €

Kontakt na predajcu

auctio s.r.o.

auctio, s.r.o.

+421910460926 zobraziť číslo