(JuHFKTSdPdI) Aktualizovaný: 25. 01. 2023 1. publikácia: 25. 01. 2023

CASMAR RK ponúkame priemyselný pozemok v novej časti

Trnava
Trnava • Slovensko Ukázať na mape
Ukázať na mape

490 000 € 161 €/m²

Základné informácie

Druh:
Priemyselná zóna

Typ:
Predaj

Plocha pozemku:
3 048 m²
Info
Ponúkame na predaj priemyselný pozemok v Trnave o výmere 3048m2.
V mape je to sektor 2 alebo B.Podľa UPI možné stavať.

Prístupné – areály a zariadenia výroby

vhodné funkcie - administratívne objekty vo väzbe na


01. Prípustné funkcie - areály a zariadenia výroby, výrobnych
služieb a skladov
vhodný funkcie - administratívne objekty vo väzbe na
príslušné areály a zariadenia
- doplnkové obchodné, sociálne, kultúrne, zdravotnícke, športové zariadenia a služby
slúžiace pre rezidentov
- odstavn6 miesta a garáže pre rezidentov
- nevyhnutne plochy technick6ho vybavenia
- príslušné motorové, cyklistické a pešie komunikácie, trasy a zastávka MHD

02. Podmienečne vhodné
- špecializované zariadenia škôl, vedy a výskumu(odborné laboratóriá, dielne a pod')
- služby pre motoristov (CSPHM, servis a pod.)
- areály s odstavými plochami a prislušnou vybavenosťou pre kamióny


03. Nepripustné funkcie
- byvanie, rekreácia, šport (detské ihriská, športoviská, cyklotrasy, auto'
motodrom...)
- základná občianska vybavenost'
- zariadenie verejného stravovania
- t'ažký priemysel
- chemicky priemysel
- stavebná výroba (výroba stavebnych hmôt, dielcov, prefabrikátov")
- vyroba a distribrtcii el. energie (sol6rne, bioplynou€ a vetern€ elektrdrne)
- iprr"orrnie a zhodnocovanie biologick$ho materi1lu, organickfch surovin a
odpadov
- poľnohospodárska výroba
vSethy druhy 6inno'sti, ktor6 by svoiimi negativnymi vplyvmi priamo 6i
nepriamo obmedzili vyuZitie susednych parciel (zdpach, hluk, pra5nost', zv'!5en'!
v:fiskyt hlodavcov...)

Cena : 490.000,-EUR + DPH
Viac info Peter Markovič 0948 636 000
Prečítať viac
Charakteristika

Vlastníctvo:
Firemné

Plocha pozemku:
3 048 m²
Zobraziť viac

kalendar

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť?Nečakajte a dohodnite si termín obhliadky ešte dnes.


Žiadne výsledky Zobraziť viac Zobraziť menej

Nehnuteľnosť na mape


Kontakt na predajcu

CASMAR REALITY s.r.o.

CASMAR REALITY s.r.o.

0948636000 zobraziť číslo

CASMAR REALITY s.r.o.

Paulínska • 91701, Trnava (Slovensko)
Celá ponuka spoločnosti

490 000 € 161 €/m²

Kontakt na predajcu

CASMAR REALITY s.r.o.

CASMAR REALITY s.r.o.

0948636000 zobraziť číslo