Orná pôda, Nitra, Slovenská republika, 8990 €, RE0000592-21-001124 - fotogaléria