(JuerDWVjLgm) Aktualizovaný: 23. 05. 2024 1. publikácia: 19. 04. 2024

DRAŽBA CROW ARÉNA KOŠICE -ZIMNÝ ŠTADIÓN SÚP. Č. 1113, K.Ú. SEVERNÉ MESTO

Kavečianska Cesta
Košice-Sever • Slovensko Ukázať na mape
Ukázať na mape

3 410 000 €

Základné informácie

Druh:
Iný objekt

Typ:
Dražba

Úžitková plocha:
0 m²
Info
Zimný štadión Crow Aréna Košice, č.s. 1113, k.ú. Košice I - Severné mesto

Stavba - Zimný štadión č.s. 1113 na parc. KN č. 5586/2, 5586/1 v k.ú. Košice - Sever, obec Severné mesto, okres Košice I je vybudovaná na rovinatom až mierne svahovitom pozemku, v lokalite prevažne s budovami občianskej vybavenosti určenými prevažne na športové využitie (futbalový štadión TJ Lokomotíva). Doklady o roku postavenia pôvodných častí stavby neboli predložené ani zistené. Pôvodná stavba zimného štadióna bola vybudovaná v roku 1972 ako otvorená ľadová plochy (v rámci akcie "Z"), v roku 1976 bolo vybudované zastrešenie a opláštenie ľadovej plochy a bolo vybudované sociálne zázemie objektu. Objekt bol dokončený a daný do užívania v roku 1979, čomu zodpovedá jeho konštrukčné a stavebno-materiálové vyhotovenie zodpovedajúce danému obdobiu. V roku 2013 bola vykonaná rekonštrukcia a modernizácia objektu, ktorá bola daná do užívania na základe Kolaudačného rozhodnutia č. A/2013/06274-06/I/STS, vydalo Mesto Košice dňa 14.11.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.11.2013. Rekonštrukcia zahŕňala dobudovanie prístavby zázemia pre športovcov a návštevníkov a modernizáciu jestvujúceho objektu - bola vykonaná rekonštrukcia obvodového plášťa a strechy s jej zateplením, výmena výplní presklených otvorov a okien za účelom zníženia energetickej náročnosti a prevádzkových nákladov stavby.

Dispozičné riešenie objektu:

1. NP - centrálna ľadová plocha, vstupné, komunikačné a obslužné priestory, zázemie - šatne, sprchy, hygienické miestnosti, technické miestnosti, miestnosti upravovačky, miestnosť pre rolbu,

2. NP - tribúny z troch strán, telocvičňa, posilňovňa, šatne, sprchy hygienické miestnosti, bufet.

Stavebno-technický popis :

Základové konštrukcie pôvodnej časti zimného štadióna tvoria železobetónové základové pätky pod stĺpmi oceľových zvislých nosných konštrukcií pozostávajúcich zo šiestich oceľových priehradových pilierov s opláštením sendvičovými PUR panelmi. Konštrukcia strechy je tvorená priestorovou priehradovou oceľovou konštrukciou na ktorej sú uložené prefabrikované stropné dosky, s krytinou pravdepodobne z PVC fólie. Základové konštrukcie pod dobudovanými zvislými konštrukciami sú pásové betónové, zvislý nosný systém prístavieb tvoria oceľové stĺpy, stropné konštrukcie prístavieb sú betónové na trapézovom plechu (stratené debnenie). Schody sú železobetónové monolitické. Konštrukcia strechy je plochá, vyspádovaná, s tepelnou izoláciou, s vnútornými strešnými odtokovými zvodmi. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Okná sú hliníkové s izolačným trojsklom, vonkajšie dvere sú hliníkové, vnútorné dvere sú hladké, osadené do oceľových zárubní. Vnútorné omietky sú vápenné štukové hladké, v hygienických miestnostiach sú obklady z keramických obkladačiek. Podlahy miestnosti sú prevažne z PVC, na chodbách a na schodisku sú keramické dlažby. Vykurovanie objektu je ústredné, s využitím odpadového tepla, podlahové kúrenie, vzduchotechnika, rekuperácia a plynovými kotlami len ako rezerva.

Objekt je napojený na existujúce prípojky vody, kanalizácie, plynu a elektrickej energie.

TECHNICKÝ STAV Technický stav objektu v čase obhliadky zodpovedal vykonaným prístavbám a rekonštrukcii pôvodnej časti objektu. Vzhľadom na skutočnosť, že objekt je dlhšie mimo prevádzky, boli zistené lokálne poškodenia/znehodnotenia niektorých jeho stavebných častí (stropná konštrukcia, omietky v hygienických zariadeniach, technologické zariadenia dlhšie mimo prevádzky, vyžadujúce finančné prostriedky na odstránenie závad/obnovu funkčnosti zariadení. Jedná sa o halu s ľahkou oceľovou nosnou konštrukciou vybudovanou v roku 1979, prístavby v roku 2013, s dobudovaným obvodovým plášťom, základná životnosť bola stanovená odborným odhadom na 70 rokov. Vzhľadom na rozsah rekonštrukcie a dobudované časti objektu a z toho vyplývajúce rôzne opotrebenie jednotlivých konštrukčných prvkov bolo celkové opotrebenie stanovené analytickou metódou.

Strojovňa č.s. 1113 na parc. KN č. 5586/3 k.ú. Severné mesto, obec Košice - Sever, okres Košice I

Budova Strojovne č.s. 1113 na parc. KN č. 5586/3 k.ú. Košice Sever, Severné Mesto, je situovaná vedľa hlavného objektu - Zimného štadióna a slúži ako technologické účely jeho prevádzky, pre chladenie ľadovej plochy štadióna, kompresorovňa. Dispozícia: kancelária, miestnosť hlavného rozvádzača s ističmi a meraním, strojovňa, kompresorovňa, garáž pre rolby. Budova je z murovanej nosnej konštrukcie hr. 50 cm vrátane zateplenia, postavená na betónových základových pásoch, so strešnou konštrukciou z oceľových priehradových nosníkov, s plochou strechou, s krytinou z PVC. Klampiarske konštrukcie strechy a parapetov sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšia fasáda je z silikátová na zatepľovacom systéme. Okná sú plastové/hliníkové, vonkajšie dvere sú plastové, vnútorné dvere sú hladké v oceľových zárubniach. Vnútorné omietky sú vápennocementové hladké. Podlahy miestnosti sú prevažne hladké, betónové a z terazzovej dlažby. Vykurovanie je lokálne. Šatne zamestnancov boli dobudované osadením oceľového stropu nad miestnosťou kancelárie, s vybudovaným jednoramenným schodiskom. V budove je technologické zariadenie chladenia ľadovej plochy, zásobníky TÚV, rozvod čpavku a čpavkové hospodárstvo, strojovňa s kompresorovňou. Začiatok užívania stavby je rok 1979 spolu s hlavnou stavbou zimného štadióna, v roku 2013 bola rekonštruovaná.

TECHNICKÝ STAV Technický stav objektu v čase obhliadky zodpovedal vykonanej rekonštrukcii objektu. Vzhľadom na skutočnosť, že objekt je dlhšie mimo prevádzky, technologické zariadenia nemajú bežnú údržbu, vyžadujú finančné prostriedky na odstránenie závad/obnovu funkčnosti zariadení (čpavkové hospodárstvo) + revízie zariadení. Budova je murovanej nosnej konštrukcie, životnosť je stanovená odborným odhadom 80 rokov. Vzhľadom na vykonanú rekonštrukciu stavby a z toho vyplývajúce rôzne opotrebenie jednotlivých konštrukčných prvkov bolo celkové opotrebenie stanovené analytickou metódou.
Prečítať viac
Charakteristika

Dobrovoľná dražba:
Nie

Dražobná zábezpeka:
0 €

Stav nehnuteľnosti:
Pôvodný stav

Vlastníctvo:
Osobné

Plocha pozemku:
9 786 m²
Zobraziť viac

kalendar

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť?Nečakajte a dohodnite si termín obhliadky ešte dnes.


Žiadne výsledky Zobraziť viac Zobraziť menej

Nehnuteľnosť na mape


Kontakt na predajcu

Silvia Rosoňová

LICITOR group, a.s.

09188348...0918834834 zobraziť číslo

LICITOR group, a.s.

Sládkovičova 6 • 01001, Žilina (Slovensko)
Celá ponuka spoločnosti

3 410 000 €

Kontakt na predajcu

Silvia Rosoňová

LICITOR group, a.s.

09188348...0918834834 zobraziť číslo