Recyklácia a aktualizácia inzercie

Reality.sk poskytuje svojim užívateľom možnosť hromadného obnovovania inzercie "RECYKLÁCIU" (zmena dátumu editácie a dátumu vloženia inzerátu). Spomínaná funkcia slúži klientovi na zmenu dátumu 1. publikácie (dátumu vloženia), čo má dopad na poradie vo výsledkoch vyhľadávania pre návštevníka portálu Reality.sk.

V pravom menu Moja inzercia môžete nájsť kolónku „Bezplatná recyklácia“, ktorá slúži na hromadnú bezplatnú zmenu dátumu Vašej 1. publikácie inzerátu. Tú je možné vykonať raz v priebehu 14 dní. V prípade, ak máte záujem o častejšie recyklovanie vašej inzercie, je možné tento úkon vykonať za poplatok 2 kredity za 1 inzerát, a to či už sa rozhodnete pre hromadnú recykláciu, alebo recykláciu konkrétnej inzercie. Tentokrát stačí v hornom menu nachádzajúcom sa nad zoznamom vašich inzerátov kliknúť na kolónku „Platená recyklácia“, kde si túto službu aktivujete.

V prípade aktualizácie inzercie bude zmenený dátum Vašej poslednej aktualizácie inzercie. Opäť je možná hromadná aktualizácia dátumov všetkých inzerátov vašej spoločnosti. Službu môžete využiť zdarma s časovým obmedzením použitia raz za 7 dní.