Vážení klienti, ku dňu 20.3.2020 aktualizujeme naše Všeobecné obchodné podmienky.


Multiple Listing Service - MLS

MLS, t.j. Multiple Listing Service je online systém na Reality.sk umožňujúci spolupracovať skupine spoločností, ktoré súhlasia so zdieľaním vlastných inzerátov a informácií o nich v rámci MLS skupiny ( aliancie ), s cieľom rýchlejšieho zrealizovania obchodu. Inak povedané, spoločnosti ponúkajú svoje vybrané inzeráty k spolupráci svojim partnerom z aliancie.  Aliancia môže mať neobmedzený počet spolupracujúcich spoločností a  vlastné pravidlá spolupráce, ktoré môžu byť určené viacerými kritériami ako min. cena nehnuteľnosti, deľba provízie medzi partnerov aliancie atď.

MLS systém ponúka efektívnu formu komunikácie medzi partnermi pomocou polí Informácia pre MLS partnerov aleboKomentáre, ktoré plnia úlohu informačno-koordinačného kanálu.

Alianciu vytvára na požiadanie realizačný tím Reality.sk .