Lacná cielená reklama od Reality.sk

V systéme Reality.sk pomocou služby "Zvýraznenie inzerátu" vo výsledkoch vyhľadávania oslovíte vždy presne cieľovú skupinu návštevníkov. "Zvýraznenie inzerátu" je cielená top ponuka, pri ktorej sa Váš konkrétny inzerát bude zobrazovať prednostne vo výpise na základe kritérií, ktoré si klient zadal. Perfektné cielenie zabezpečia kritéria ako: lokalita, kategória objektu a typ zákazky. Ak si klient zadá požiadavky v súlade so zadaním Vášho inzerátu, uvidí Vašu ponuku vždyprednostne zaradenú a zvýraznenú. Služba sa aktivuje pre www.reality.sk.

Ako na to?

Už existujúci inzerát môžete kedykoľvek meniť, dopĺňať, aktualizovať. K zmene inzerátu (editácii) sa dostanete cez pravé menu „Moja inzercia“ a podmenu „Práca s inzerátmi“. V prehľade inzerátov má každý inzerát sadu ikon, ktoré slúžia na rýchlu voľby zvolenej činnosti. Nájdete tu ikonu editácie inzercie, prístup k štatistikám, možnosť inzerát zrušiť alebo aktivovať prioritu daného inzerátu . Pozn. Ak je priorita na danom inzeráte už aktivovaná, šípka smeruje dole a slúži na zrušenie priority.

Cenník služieb reality.sk nájdete tu.