Vyhľadať nehnuteľnosti - reality
Realitné kancelárie
Súkromní inzerenti
NARKS
Poradne
Info

Nehnuteľnosť Stredný prevádzkový areál Predaj Lipany

RE0006139-18-000015 (448)
Aktualizovaný 8.6.2018 1. publikácia 8.6.2018

Výrobno – sociálna budova v Lipanoch DRAŽBA

Druh / Typ

Stredný prevádzkový areál / Predaj

Štát Slovenská republika
Mesto

Lipany


[ Reality okres Sabinov ]
Ulica

Mlynská

Cena vrátane provízie
Celková podlahová plocha 1,00 m2
Popis nehnuteľnosti
Predmetom dražby je súbor nehnuteľností zapísaný na liste vlastníctva č. 774 vedenom Okresným úradom Sabinov – katastrálny odbor, okres: Sabinov, Obec: Lipany, katastrálne územie: Lipany, ako:
	stavba so súpisným číslom 849 nachádzajúca sa na parcele č. 1300/46, budova,
	pozemok parcela reg. „C“ č. 1299/3 vo výmere 274 m2, Trvalé trávne porasty,
	pozemok parcela reg. „C“ č. 1299/4 vo výmere 260 m2, Trvalé trávne porasty,
	pozemok parcela reg. „C“ č. 1300/15 vo výmere 2186 m2, Zastavané plochy a nádvoria,
	pozemok parcela reg. „C“ č. 1300/23 vo výmere 411 m2, Trvalé trávne porasty,
	pozemok parcela reg. „C“ č. 1300/46 vo výmere 508 m2, Zastavané plochy a nádvoria,
Príslušenstvo tvorí: Plot z východnej strany, plot z pletiva 1, plot z pletiva 2, plot z oceľových tyčiek, vodovodná prípojka, prípojka kanalizácie, elektrická prípojka, spevnené plochy, prípojka zemného plynu, (ďalej len „Predmet dražby“).

Opis predmetu dražby: Predmetom ohodnotenia je samostatne stojací, nepodpivničený objekt s dvomi nadzemnými podlažiami, nachádza sa na ulici Mlynská v Lipanoch. Objekt bol postavený ako administratívna budova pre firmu Obzor Lipany. Predmet dražby nebol v čase obhliadky znalcom sprístupnený, znalecký posudok bol vypracovaný na základe podkladov uvedených v znaleckom posudku č. 91/2017, ktorý vypracoval Ing. Jozef Majtner. Hlavnou stavbou je budova postavená v roku 1983, ktorá je v čase obhliadky nevyužívaná. Budova bola skolaudovaná ako výrobno – sociálna budova. Naposledy bola využívaná na výrobné, skladovacie a kancelárske účely.

Opis stavu predmetu dražby:
Budova s.č. 849
Nehnuteľnosť sa nachádza v zastavanom území mesta Lipany, v jeho okrajovej časti, na ul. Mlynskej. Jedná sa o oplotený areál, ktorý bol pôvodne súčasťou väčšieho celku a neskôr bol od neho odčlenený a oplotený. Severným smerom je rieka Torysa a za ňou železničná trať Prešov – Plaveč. Východným smerom sú priemyselné budovy a za nimi areál ČOV. Západným smerom je obytná zóna s rodinnými domami. Prístup je po miestnych asfaltových komunikáciách vo vlastníctve obce.
DISPOZIČNÉ RIEŠENIE: Vstup do budovy je z čelnej strany. V budove sú výrobné, skladové, administratívne a sociálne priestory.
TECHNICKÝ POPIS: Budova je založená na základových pätkách a pásoch s vyhotovenou izoláciou proti vode. Zvislá nosná konštrukcia je z monolitické železobetónového skeletu. Obvodové murivo je z pórobetónových tvárnic hr. 300 mm. Stropy železobetónové, panelové. Strecha je plochá s krytinou z asfaltových natavovaných pásov, na ktorú bola pri oprave položená PVC fólia. Fasádne omietky sú zo striekaného brizolitu, vnútorné omietky vápenno-cementové hladké. Vnútorné schodište dvojramenné, podlahy z PVC podlahoviny aj keramickej dlažby. Dvere drevené hladké, plné aj presklené. Okná z PVC profilov. Vykurovanie ústredné s kotlom na plynné palivo. Svetelná aj motorická elektroinštalácia. Rozvod studenej aj teplej vody, odkanalizovanie do verejnej kanalizácie. Budova je napojená na verejné inžinierske siete v rozsahu vodovod, kanalizácia, zemný plyn a elektrina.
VEK A STAV: Budova bola odovzdaná do užívania v roku 1983. V roku 1996 bola plynofikovaná. V roku 2008 a hlavne v rokoch 2013 až 2015 bola realizovaná výrazná modernizácia vnútorných priestorov, podláh, priestorov kancelárií a sociálnych priestorov. V roku 2008 bola opravená strešná krytina a klampiarske konštrukcie. V tomto roku boli postupne vymenené okná za plastové.
Sklad bez s.č. na parcele KN C č. 1300/23 Budova bola pristavaná k budove s.č. 849. Je murovaná, strecha je šikmá s krytinou z profilovaného plechu.  
Pozemky
Na parcele KN C č. 1300/46 stojí budova s.č. 849, na parcele KN C č.1300/23 stojí sklad bez s.č.  Na parcele KN C č. 1299/3 je spevnená plocha, parcela KN C č. 1300/15 tvorí dvor a zelenú plochu, na parcele  KN C č. 1299/4 je zelená plocha.
Charakteristiky
Celková podlahová plocha 1,00 m2
Stav nehnuteľnosti pôvodný stav
Dražobná spoločnosť
Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o. img Počet inzerátov: 14
Mgr. Jana Študencová
Mobil +421 903 420 800
Email profi@profesionalnadrazobna.sk
Iné kontaktné údaje
Adresa
Masarykova 21 21
04001 Košice - Barca
Slovenská republika
Telefón: +421 903 420 800
Fax
Adresa webovej stránky: profesionalnadrazobna.sk
Email profi@profesionalnadrazobna.sk
Iné kontaktné údaje
Hovoríme

e-Vizitka
Obrázok
Mapa
  • Zobraziť publikovaný inzerát