Vyhľadať nehnuteľnosti - reality
Realitné kancelárie
Súkromní inzerenti
NARKS
Poradne
Info

Nehnuteľnosť 3-izb. byt Dražba Dubnica nad Váhom

RE0003066-18-000034 (DDr012/2018)
Aktualizovaný 12.7.2018 1. publikácia 12.7.2018

Dražba 3-izbový byt

Druh / Typ

3-izb. byt / Dražba

Štát Slovenská republika
Mesto

Dubnica nad Váhom


[ Reality okres Ilava ]
Ulica

Pod hájom

Celková cena 60 000 €
Najnižšie podanie
Celková podlahová plocha 63,49 m2
Dražba
Dátum dražby 13.8.2018 13:00
Miesto dražby Priestory Penzionu pod Brezinou, Kukučínova 485/39, 911 01 Trenčín.
Predmet dražby Dražba 3-izbový byt. Obhliadka bude vykonaná po telefonickej dohode aspoň deň pred obhliadkou.
Dražobná zábezpeka 10 000,00
Dobrovoľná dražba Áno
Zverejniť dňa 12.7.2018
Dátum 1. verejnej obhliadky 27.7.2018 10:00
Dátum 2. verejnej obhliadky 3.8.2018 10:00
Popis nehnuteľnosti
Opis predmetu dražby:
Byt č. 20, 3.NP (2.poschodie), ul. Pod hájom č. 47, súpisné č. 1087, parcela č. 2300/57, k.ú. Dubnica nad
Váhom, obec Dubnica nad Váhom, okres Ilava
Byt č. 20 sa nachádza na 3.NP (2.poschodí) bytového domu na ulici Pod hájom č. 47, označený so súpisným
číslom 1087, parcela č. 2300/57, k.ú. Dubnica nad Váhom, obec Dubnica nad Váhom, okres Ilava. Bytový dom
má dva vchody (hlavný a vedľajší) a jedno samostatné vertikálne komunikačné jadro, v ktorom sa nachádza jedno samostatné schodisko a osobný výťah. Bytový dom má celkom 8 nadzemných podlaží a je nepodpivničený.
Vo vchode č. 47 sa na 1. nadzemnom podlaží nachádza vstupná hala bytového domu, schodisko, pivničné
kobky, technické zázemie bytového domu, sušiareň a práčovňa. Na každom podlaží počínajúc 2. nadzemným
podlažím až po 8. nadzemné podlažie sú celkom po 2 byty, celkom je v tomto bytovom dome 14 bytov. Bytový
dom je v správe OSBD Považská Bystrica, telefonický kontakt na nájomcu nehnuteľnosti bol v čase obhliadky
nezistený - vlastník nehnuteľnosti sa v stanovenom termíne nedostavil.
S vlastníctvom bytu je spojené aj spoluvlastníctvo na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu - v
podiele 61/4270. Veľkosť spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu a na
zastavanom pozemku je určená podielom podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru k úhrne
podlahových plôch všetkých bytov a nebytových priestorov v dome.
Spoločnými časťami bytového domu sa rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú
určené na spoločné užívanie: sú to základy domu, strecha, obvodové múry, priečelia, vchody, schodiská, chodby,
terasy, vodorovné nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie, vstupná hala a
komunikačný koridor, spoločné pivničné priestory, miestnosť pre upratovačku.
Spoločnými zariadeniami bytového domu sa rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia
výlučne tomuto účelu: sú to kočikárne, práčovňa - sušiareň, kotolňa, miestnosti pre NN meranie, rozvody SKT,
bleskozvody, komíny, vodovodné prípojky, kanalizačné prípojky, elektrické prípojky, telefónne prípojky, výťah.
Celková podlahová plocha bytu vrátane príslušenstva je podľa podkladov poskytnutých zadávateľom
63,49 m2 .(Potvrdenie o veku nehnuteľnosti a podlahovej ploche bytu, vydané správcom nehnuteľnosti
OSBD Považská Bystrica, zo dňa 09.04.2018 – kópia). Ohodnocovaný byt je 3-izbový.
Charakteristiky
Celková podlahová plocha 63,49 m2
Nadzemné podlažie ostatné podlažie
Poschodie 2 z 7
Výťah Áno
Stav nehnuteľnosti pôvodný stav
Konštrukcia bytu panelová
Balkón 3,00 m2
Realitná kancelária
Aukčný Dom, s.r.o. img Počet inzerátov: 36
Milan Ronec
Mobil +421 905 445 828
Email office@aukcnydom.com
Iné kontaktné údaje
Adresa
Pribinova 462/84
92001 Hlohovec
Slovenská republika
Telefón: +421 33 742 75 75, +421 905 532 931
Fax
Adresa webovej stránky: www.aukcnydom.com
Email office@aukcnydom.com
Iné kontaktné údaje 00421 905 469 050
Hovoríme Slovensky

e-Vizitka
Obrázok
Mapa
  • Zobraziť publikovaný inzerát