RE0007672-21-000005 (JujOSpU2f2e) Aktualizovaný: 19. 01. 2022 1. publikácia: 03. 05. 2019

Prevádzková budova, haly, sklady Spišská Nová Ves, prvá dražba dňa 22.02.2022, cena je podľa znaleckého posudku a je najnižším podaním

Radlinského
Spišská Nová Ves • Slovensko Ukázať na mape
Ukázať na mape

1 180 000 €

Základné informácie

Druh:
Iný objekt

Typ:
Dražba

Úžitková plocha:
0 m²
Info
Predmetné nehnuteľnosti sa nachádzajú v skladovom areály na ulici Radlinského, polohou nachádzajúci sa oproti železničnej stanici Spišská Nová Ves. Pôvodná stavba haly Sklad súp. č. 2050 na parc. č. 1288/1, vzhľadom na svoju veľkosť, bola rozčlenená na niekoľko menších skladových priestorov, aby mohli byť sprevádzkované viacerými prevádzkovateľmi, resp. nájomcami. Stavba jednotlivých halových priestorov sa nachádza v strede areálu. V znaleckom posudku sú ohodnocované len stavebné častí prevádzkových stavieb a pozemky, bez vybavenia mobilným hmotným majetkom, bez zariadení technologickej časti a strojového vybavenia.
V zmysle zásad KS - JKSO stavba má charakter prevádzkovej ( nebytovej) stavby. Jedná sa o nepodpivničený prízemný objekt o halu, ktorá je dispozične rozdelená na časti :
- Prevádzková budova or. č. 17V, súp. č. 792 postavená na parcele registra C-KN s parc. č. 1288/1
- Skladový priestor , bez súp. č. postavený na parcele registra C-KN s parc. č. 1288/8
- Stavba - spoločná miestnosť bez súp. č. postavený na parcele registra C-KN s parc. č. 1288/7
- Spoločný priestor bez súp. č. postavený na parcele registra C-KN s parc. č. 1288/11
- Spoločný priestor bez súp. č. postavený na parcele registra C-KN s parc. č. 1288/9


Do jednotlivých priestorov vedú priame vstupy z nádvoria cez vstupné vráta a dvere orientované na východ a na juh, prístupné z rampy, okná halových priestorov sú orientované do priľahlého dvora na východ a na juh. Halové priestory sú presvetlené aj svetlíkmi z hora cez strechu. Pred vstupmi do jednotlivých priestorov je umiestnený prekrytý priestor rampy z dvoch strán, z východu a juhu, ako súčasť obostavaného priestoru, prekrytý je markízami.
Predmetný sklad je prefabrikovaný typizovaný, tyčový objekt ZIIP, pozostávajúci zo skladových priestorov, sociálnych priestorov, kancelárie, šatne a kuchynky. V zadných skladových priestorov bola umiestnená kogeneračná jednotka KG1 do 1 MWh, firmou Radiana s.r.o., a to formou spracovania katalického odpadu ( KSO - spracovanie plastov), ktorá vyrába elektrickú energiu, teplo a teplú vodu. V predných priestoroch, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia je predaj a spracovanie mäsa a mäsových výrobkov. Ostatné, ohodnocované priestory sú určené prevážne na skladovanie a úpravu priemyselných výrobkov a produktov.


Vzhľadom k tomu, že jednotlivé časti stavby sa vo svojom členení nelíšia konštrukčným vyhotovením, vybavením a vekom, ale geometrickým plánom č. 68/2019 boli rozčlenené na jednotlivé priestory, ktoré sa líšia veľkosťou spoluvlastníckeho podielu, je výpočet východiskovej a technickej hodnoty realizovaný v zmysle Metodiky, samostatne pre každú, hore uvedenú časť. Podľa predloženého Rozhodnutia na povolenie užívania stavby je budova uvádzaná ako ,, SKLADOVÝ AREÁL súp.č. 2050 na ul. Radlinského v Spišskej Novej Vsi a povoľuje sa jej užívanie dňa 22.12.1973. Podľa posúdenia stavebno-technického stavu a materiálovo-technického prevedenia znalcom, vyhotovenie stavby zodpovedá roku 1973, kedy boli postavené aj ostatné stavby v areáli. Vzhľadom na túto skutočnosť, je uvažované vo výpočte s rokom nadobudnutia 1973. K dátumu ohodnotenia znalcom je stavba využívaná a dobre udržiavaná, s prevádzanou pravidelnou údržbou. Pri stanovení technickej hodnoty je počítané s celkovou životnosťou pre haly občianskej výstavby s monolitickým a montovaným železobetónovým skeletom s vymurovaným alebo panelovým silikátovým obvodovým plášťom, na skladovanie priemyselných tovarov, t.j. 80 rokov, vzhľadom na súčasný technický stav. Ukončenie životnosti jednotlivých častí stavby je uvažované k rovnakému roku.


Prevádzková budova or.č. 17V, súp. č. 792 na parcele č. 1288/1STAVEBNO-TECHNICKÝ POPIS
Predmetný sklad je prefabrikovaný typizovaný, tyčový objekt ZIIP. Stavba má na betónových plošných základoch s vodorovnou izoláciou, nosné konštrukcie - montovaný skelet z typizovaných prefabrikovaných železobetónových dielcov plnostenné stĺpy, vodorovné nosné konštrukcie priehradové strešné väzníky bez stropov, vodorovné nosné konštrukcie kazetové strešné panely, výplňové konštrukcie murované hr. 40 cm, stropy kazetové panely, krytina trapézový pozinkovaný plech na ťažkej lepenke, klampiarske konštrukcie úplné z pozinkovaného plechu, fasádne omietky vápenné štukové, vnútorné omietky vápenné štukové, vnútorné keramické obklady v sprche a WC, dvere plné hladké, vráta plechové a protipožiarne s elektrickým pohonom, okná oceľové, plus svetlíky, podlahy betónové s poterom, vykurovanie v prednej časti teplovodné radiátormi Korad cez plynový kotol 2 ks, v halách plynovými žiaričmi a teplovodnými vzdušnými ohrievačmi, elektroinštalácia je svetelná a motorická, bleskozvod, zavedený rozvod studenej a teplej vody, kanalizácia z plastového potrubia, rozvod zemného plynu.
Vybavenie: kotol na plyn 2 ks, 2x kogeneračná jednotka, 1x elektrický bojler, kuchynská linka, WC, sprchy, umývadlo, bleskozvod, telefón, požiarny hydrant, hasiace prístroje

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Dátum a čas dobrovoľnej dražby, kolo prvé : 22.02.2022 o 11,00 hod.
Miesto dražby: Notársky úrad JUDr. Martiny Mižíkovej, Námestie osloboditeľov 1412/20, 040 01 Košice
Dátum a čas prvej obhliadky: 07.02.2022 o 12,00 hod.
Dátum a čas druhej obhliadky: 15.02.2022 o 12,00 hod.
Miesto obhliadky: Radlinského 792/17V, 052 01 Spišská Nová Ves (pred predmetom dražby)
Prečítať viac
Charakteristika

Dobrovoľná dražba:
Áno

Dražobná zábezpeka:
0 €

Stav nehnuteľnosti:
Pôvodný stav

Zastavaná plocha:
220 m²

Plocha pozemku:
11 227 m²

Vybavenie:
Predzáhradka
Zobraziť viac

kalendar

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť?Nečakajte a dohodnite si termín obhliadky ešte dnes.


Žiadne výsledky Zobraziť viac Zobraziť menej

Nehnuteľnosť na mape


Kontakt na predajcu

Dom Dražieb s.r.o.

Dom Dražieb s.r.o.

0905343254 zobraziť číslo

Dom Dražieb s.r.o.

Podzámska 37 • 920 01, Hlohovec
Celá ponuka spoločnosti

1 180 000 €

Kontakt na predajcu

Dom Dražieb s.r.o.

Dom Dražieb s.r.o.

0905343254 zobraziť číslo