Importovací SW tretích strán - Most Reality.sk – SW

Pre členov systému sme otvorili komunikačné rozhranie, cez ktoré môže nadobúdateľ zadávať inzeráty do systému vlastným softvérom. Nutná je úprava vlastného softvéru podľa bezpečnostných a technických podmienok Reality.sk.  O prepojenie realitnej kancelárie so softvérom, je nutné požiadať na strane prevádzkovateľa portálu Reality.sk o prepojenie (poslať mailom požiadavku na info@reality.sk ).

Portál sprístupňuje určitú funkcionalitu programom tretích strán, a to cez webovú službu postavenú na štandardnej technológii SOAP. Webová služba obsahuje jednak autorizačné metódy a aj metódy poskytované portálom. 
Pre využívanie metód je nutné sa prihlásiť. Po prihlásení treba ku každej volanej metóde prikladať autorizačný token do SOAP hlavičky.

Na vytvorenie klienta je potrebný WSDL súbor, nachádzajúci sa na adrese: http://ws.reality.sk/services/realityService?wsdl.
Pre účely testovania pred spustením portálu do prevádzky na adrese: http://wstest.reality.sk/services/realityService?wsdl. 
O prístupové údaje k testovaciemu prostrediu ako aj celú dokumentáciu je možné zažiadať na info(at)reality.sk

 

K aktivácií služby na bežnú prevádzku je nutné mať uzatvorenú extra zmluvu o využívaní webových služieb.