(JuHa4gEIiAs) Aktualizovaný: 05. 12. 2023 1. publikácia: 05. 12. 2023

Opakovaná dražba rozostavaného rodinného domu v Nitre

Nitra • Slovensko Ukázať na mape
Ukázať na mape

206 300 € 448 €/m²

Základné informácie

Druh:
Rodinný dom

Typ:
Dražba

Úžitková plocha:
461 m²

Plocha pozemku:
1 600 m²
Info
Dátum konania opakovanej dražby: 11.12.2023 11:45
Miesto opakovanej dražby: salónik v reštaurácii Riverside Hotela RIVER, Nábrežie mládeže 2A, 949 01 Nitra

Cena podľa znaleckého posudku: 275000,- EUR
Najnižšie podanie: 206300,- EUR
Minimálne prihodenie: 200,- EUR
Výška dražobnej zábezpeky: 20000,- EUR

Prvá obhliadka: 24.11.2023 12:45; stretnutie záujemcov je pred rozostavaným rodinným domom bez súpisného čísla postaveným na pozemku parcely registra „C“ č. 3698/777 v Nitre, k.ú. Párovské Háje, a to po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. číslo: 00421 918 814 799, aspoň 1 deň vopred

Druhá obhliadka: 07.12.2023 12:15; stretnutie záujemcov je pred rozostavaným rodinným domom bez súpisného čísla postaveným na pozemku parcely registra „C“ č. 3698/777 v Nitre, k.ú. Párovské Háje, a to po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. číslo: 00421 918 814 799, aspoň 1 deň vopred

Predmet opakovanej dražby:
Nehnuteľnosti v podiele 1/1 nachádzajúce sa v okrese Nitra, obec: Nitra, katastrálne územie: Párovské Háje, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Nitra, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 7510, a to konkrétne:
rozostavaný rodinný dom bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra “C“ č. 3698/777 o výmere 249 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parcely registra “C“ č. 3698/152 o výmere 400 m2, druh pozemku: orná pôda,
pozemok parcely registra “C“ č. 3698/153 o výmere 951 m2, druh pozemku: orná pôda,
pozemok parcely registra “C“ č. 3698/777 o výmere 249 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby 1“) anehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nitra, obec: Nitra, katastrálne územie: Párovské Háje, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Nitra, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 7570, a to konkrétne:
spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/164 na pozemku parcely registra “C“ č. 3698/168 o výmere 2089 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „ predmet dražby 2“),
spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/164 na pozemku parcely registra “C“ č. 3698/168 o výmere 2089 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „ predmet dražby 3“ a spolu s predmetom dražby 1 a predmetom dražby 2 ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu opakovanej dražby:
Rozostavaný rodinný dom na parc. č. 3698/777, kat. územie Párovské HájeNachádza sa v novovytvorenej "Obytnej skupine Lukov dvor". Situovaný je s odstupom od ulice v zadnej časti pozemku, na Diaľničnej ulici. Rozostavaný rodinný dom je postavený v uličnej zástavbe a pozostáva z jedného podzemného podlažia a dvoch nadzemných podlaží. V lokalite je možnosť napojenia na elektrinu a vodu z verejných zdrojov. Podľa priloženého rozhodnutia o dodatočnom povolení na stavbu "Rodinný dom" a informácií z tvarovo miestnej obhliadky je ako začiatok užívania stavby určený rok 2015, v roku 2016 boli k rodinnému domu pristavané garáže s prináležiacimi priestormi na úrovni 1. PP, čo nie je zohľadnené v rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby, ale je zohľadnené v priloženom geometrickom pláne. V roku 2016 bolo vyhotovené zateplenie celého rodinného domu polystyrénom s úpravou vonkajšej fasády. Dispozičné riešenie sa predpokladá:1. podzemné podlažie tvorí: zádverie, technická miestnosť, schodisko, sklad, pivnica a garážové státia.Zastavaná plocha 1. podzemného podlažia je 262,13 m2.1. nadzemné podlažie tvorí: schodisko, WC, kuchyňa, zádverie a obývacia izba.Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 94,02 m2.Podkrovie tvorí: dve izby, chodba, kúpeľňa, schodiskový priestor a balkón s plochou 13,15 m2.Zastavaná plocha podkrovia je 105,53 m2. Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:1. PP je postavené z pálených tehál hr. 300 až 450 mm, kombinované s murivom z betónových debniacich tvárnic hr. 300 mm na betónových základových pásoch s vodorovnou a zvislou izoláciou. Podlaha na 1. PP je betónová vrátane schodov. Stropy sú železobetónové a v časti pivnice klenbové. Okná sú plastové s izolačným trojsklom. Dvere sú drevené plné otváravé. Zvislé konštrukcie 1. NP a podkrovia sú murované z tehál Porotherm hr. 300 a 380 mm, priečky 1. NP sú murované z tehál hr. 115 mm. Podlahy na nadzemných podlažiach sú z keramickej dlažby. Dvere sú drevené plné v drevených zárubniach, okná sú plastové s izolačným trojsklom na 1. NP s vonkajšími hliníkovými žalúziami a v podkroví s interiérovými žalúziami. Stropy nad 1. NP sú železobetónové a v podkroví sú drevené trámové so zateplením a s rovným podhľadom. Vnútorné omietky sú štukové, vonkajšie omietky sú na báze umelých látok so zateplením fasády polystyrénom hr. 80 až 100 mm. Krov je drevený, strecha je sedlová s krytinou Bramac. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu, ostatné (parapety) sú z hliníkového plechu. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Rozvod studenej a teplej vody je z plastových potrubí. Odpad kanalizácie je odvádzaný plastovým potrubím do žumpy. Ohrev TÚV je elektrickým ohrievačom. Vykurovanie celého domu je teplovodné podlahové, zabezpečené elektrickým kotlom ÚK značky Protherm situovaným v technickej miestnosti na 1. PP. V obývacej miestnosti na 1. NP sa nachádza teplovzdušný krb s prieduchmi. V dome je televízny rozvod. Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä: Vonkajší bazénVybudovaný bol v roku 2017, avšak ešte nie je dokončený.Objem bazéna je 96 m3. Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných dokladov a informácií. Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.
Prečítať viac
Charakteristika

Dátum dražby:
11. 12. 2023 00:00

Dobrovoľná dražba:
Nie

Úžitková plocha:
461 m²

Stav nehnuteľnosti:
Vo výstavbe

Vlastníctvo:
Osobné

Počet nadzemných podlaží:
3

Počet izieb / miestností:
3

Prechodová izba:
Nie

Počet kúpeľní:
1

Podpivničenie:
Úplné

Pivnica:
Murovaná

Plocha pozemku:
1 600 m²

Zastavaná plocha:
461 m²
Zobraziť viac

kalendar

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť?Nečakajte a dohodnite si termín obhliadky ešte dnes.


Žiadne výsledky Zobraziť viac Zobraziť menej

Nehnuteľnosť na mape


Kontakt na predajcu

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

02 / 21 ...02 / 21 025 470 zobraziť číslo

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

Kopčianska 10 • 85101, Bratislava (Slovensko)
Celá ponuka spoločnosti

206 300 € 448 €/m²

Kontakt na predajcu

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

02 / 21 ...02 / 21 025 470 zobraziť číslo