(JukR3y0wO6V) Aktualizovaný: 10. 07. 2024 1. publikácia: 10. 07. 2024

Dražba rodinného domu v obci Zlatná na Ostrove! NAJNIŽŠIA CENA!

Zlatná na Ostrove • Slovensko Ukázať na mape
Ukázať na mape

54 540 € 242 €/m²

Základné informácie

Druh:
Rodinný dom

Typ:
Dražba

Úžitková plocha:
225 m²

Plocha pozemku:
1 043 m²
Info
Dátum konania dražby: 30.07.2024 09:45
Miesto dražby: salónik v reštaurácii Riverside Hotela RIVER, Nábrežie mládeže 2A, 949 01 Nitra

Cena podľa znaleckého posudku: 60600,- EUR
Najnižšie podanie: 54540,- EUR
Minimálne prihodenie: 200,- EUR
Výška dražobnej zábezpeky: 15000,- EUR

Prvá obhliadka: 11.07.2024 16:30; pred rodinným domom so súpisným číslom 181 v obci Zlatná na Ostrove, okres Komárno.

Druhá obhliadka: 25.07.2024 16:30; pred rodinným domom so súpisným číslom 181 v obci Zlatná na Ostrove, okres Komárno.

Predmet dražby:
 Nehnuteľnosti, v podiele 1/1, nachádzajúce sa v okrese: Komárno, obec: Zlatná na Ostrove, katastrálne územie: Zlatná na Ostrove, zapísané v evidencii Okresného úradu Komárno, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 374, a to konkrétne:
rodinný dom so súpisným číslom 181 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 187/1 o výmere 153 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parcely registra „C“ č. 187/1 o výmere 153 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parcely registra „C“ č. 187/2 o výmere 442 m², druh pozemku: záhrada,
pozemok parcely registra „C“ č. 187/3 o výmere 448 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby:
 Rodinný dom súpisné číslo 181 na parcele č. 187/1, katastrálne územie Zlatná na Ostrove Jedná sa o samostatne stojaci murovaný jednopodlažný čiastočne podpivničený rodinný dom bez zabudovaného podkrovia. Rodinný dom bol postavený na základe stavebného povolenia stavby z roku 1956 a užívaný od roku 1958. V roku 1962 bola vybudovaná prístavba. Z prvkov krátkodobej životnosti počas užívania stavby v roku 2012 boli obnovené nášľapné vrstvy podláh a kompletné zariadenie kuchyne a kúpeľne, elektroinštalácia, vykurovanie, nový kotol a ohrievanie TÚV. V roku 2018 bola vybudovaná kuchyňa v priestoroch izby vedľa sociálneho zariadenia. Rodinný dom je napojený na verejný plynovod a vodovod, elektrickú NN sieť a kanalizácia je zvedená do vlastnej žumpy. Dispozičné riešenie:1.PP: kuchyňa s kotlom a sklad, denná miestnosť a garáž.Vstup na podlažie je zo zadnej časti domu z dvora a z budovy. Rodinný dom je na mierne svahovitom teréne - z garáže a z kuchyne je vstup na zadnú časť pozemku na úrovni dvora.Zastavaná plocha 1.PP je 72,44 m2.1. NP: vstupná chodba, štyri izby, kuchyňa, zádverie, kúpeľňa s WC a miestnosť s vstupom do pivnice.Zastavaná plocha 1.NP je 152,98 m2. Technicko - konštrukčné riešenie:1.PP: Predná časť podlažia je osadená v priemernej hĺbke do 2,00 m od úrovne upraveného terénu so zvislou izoláciou obvodových konštrukcií, zadná časť je na úrovni záhrady. Zvislé konštrukcie podlažia sú murované. Stropná konštrukcia podlažia je vyhotovená ako železobetónová doska s rovným podhľadom. Fasáda podlažia je po dvoch stranách do svojej 1/3 výšky omietnutá škrabanou brizolitovou omietkou. Schody vedúce na úroveň l.NP budovy sú drevené s povrchom nástupníc z drevených dosiek. Klampiarske konštrukcie na tomto podlaží nie sú vyhotovené. Dvere sa tu nenachádzajú, okno je dvojité drevené. Podlahu kuchyne - kotolne tvorí keramická dlažba. Po podlaží existujú rozvody elektroinštalácie svetelnej a motorickej, studenej a teplej vody a zemného plynu. Zdrojom teplej vody na podlaží je elektrický zásobníkový ohrievač vody umiestnený v garáži. Zdrojom vykurovania na podlaží je plynový kotol a kotol na tuhé palivo. 1.NP:Základy domu tvoria betónové základové pásy s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Podmurovka nepodpivničenej časti podlažia je betónová do výšky 1,00 m. Murivo podlažia je vyhotovené - murované z pálených tehál v prevládajúcej hrúbke 450 mm. Deliace priečky na podlaží sú tiež murované. Úpravu vnútorných povrchov na podlaží tvorí vápenno-cementová hladká omietka. Stropnú konštrukciu tvorí drevený trámový strop s rovným podhľadom. Valbová strecha je pokrytá obyčajnými škridlami. Klampiarske konštrukcie na podlaží sú vyhotovené z pozinkovaného plechu (úplné strechy) a z hliníkového plechu - parapety okien. Fasádne omietky na podlaží sú vyhotovené zo škrabanej brizolitovej omietky. Schody vedúce na povalu budovy sú kovové s povrchom nástupnice z drevených dosiek. Dvere na podlaží sú v prevažujúcom množstve drevené hladké, osadené do oceľových zárubní, okná na podlaží sú pôvodné dvojité drevené, opatrené vonkajšími plastovými žalúziami. Nášľapnú vrstvu podláh obytných miestností podlažia tvoria laminované parkety, ostatných miestností v prevažujúcom množstve keramická dlažba. Vykurovanie je zabezpečené oceľovými článkovými radiátormi. Elektroinštalácia podlažia je svetelná a motorická bez bleskozvodu. Po podlaží existujú rozvody studenej a teplej vody (pozinkovaným potrubím) a rozvod zemného plynu. Podlažie je odkanalizované do žumpy pvc potrubím (z kuchyne a z kúpeľne spoločne). Zdrojom teplej vody na podlaží je elektrický zásobníkový ohrievač vody umiestnený v suteréne v garáži. Vybavenie podlažia tvorí umývadlo a vaňa s jednopákovými batériami. Splachovací záchod je umiestnený v kúpeľni. Vnútorné obklady stien sa na podlaží nachádzajú v prevažujúcej časti kúpeľne. Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:PrístrešokPrístreškom je stavba drevenej konštrukcie za rodinným domom pri vstupe do suterénu. Bol daný do užívania v roku 2012.Zastavaná plocha prístrešku je 7,56 m2. Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.
Prečítať viac
Charakteristika

Dátum dražby:
30. 07. 2024

Dobrovoľná dražba:
Nie

Úžitková plocha:
225 m²

Stav nehnuteľnosti:
Pôvodný stav

Vlastníctvo:
Osobné

Počet nadzemných podlaží:
2

Počet izieb / miestností:
5

Prechodová izba:
Nie

Počet kúpeľní:
1

Podpivničenie:
Úplné

Pivnica:
Murovaná

Plocha pozemku:
1 043 m²

Zastavaná plocha:
225 m²
Zobraziť viac

kalendar

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť?Nečakajte a dohodnite si termín obhliadky ešte dnes.


Žiadne výsledky Zobraziť viac Zobraziť menej

Nehnuteľnosť na mape


Kontakt na predajcu

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

02/21025...02/21025470 zobraziť číslo

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

Kopčianska 10 • 85101, Bratislava (Slovensko)
Celá ponuka spoločnosti

54 540 € 242 €/m²

Kontakt na predajcu

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

02/21025...02/21025470 zobraziť číslo