RE0004163-21-000129 (1826:predaj) Aktualizovaný: 21. 12. 2021 1. publikácia: 06. 11. 2021

Opakovaná dražba rodinného domu v obci Modra, okres Pezinok! NIŽŠIA CENA!

Nezadaná
Modra • Slovenská republika Ukázať na mape
Ukázať na mape

314 250 € 498 €/m2

Základné informácie

Druh:
Rodinný dom

Typ:
Predaj

Celková úžitková plocha:
631 m²

Výmera pozemku celkom:
1193 m²
Info
Dátum konania opakovanej dražby: 31.01.2022 09:00
Miesto opakovanej dražby: Kongresová sála na 1. poschodí v budove Technopol, Kutlíkova 17, Bratislava

Cena podľa znaleckého posudku: 419000,- EUR
Najnižšie podanie: 314250,- EUR
Minimálne prihodenie: 500,- EUR
Výška dražobnej zábezpeky: 15000,- EUR

Prvá obhliadka: 11.01.2022 14:30; pred rodinným domom so súp.č. 521 na Kalinčiakovej ulici 33 v Modre.

Druhá obhliadka: 24.01.2022 14:30; pred rodinným domom so súp.č. 521 na Kalinčiakovej ulici 33 v Modre.

Predmet opakovanej dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Pezinok, obec: Modra, katastrálne územie: Modra, zapísané v evidencii Okresného úradu Pezinok, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 3137, a to konkrétne:
rodinný dom so súpisným číslom 521 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 2278 o výmere 490 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parcely registra „C“ č. 2278 o výmere 490 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parcely registra „C“ č. 2279 o výmere 703 m², druh pozemku: záhrada (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu opakovanej dražby:
Rodinný dom súpisné číslo 521, katastrálne územie Modra Predmetom dražby je samostatne stojaci rodinný dom situovaný v zastavanom území mesta na Kalinčiakovej ulici. Pôvodný rodinný dom bol postavený v roku 1961. V roku 1999 bolo vydané stavebné povolenie na prestavbu, nadstavbu a prístavbu rodinného domu s vytvorením samostatnej bytovej jednotky so samostatným vstupom. Pri prestavbe bola zachovaná iba časť prvkov dlhodobej životnosti. Podľa čestného prehlásenia vlastníka nehnuteľnosti je stavba po dokončení prestavby užívaná od roku 2003. Dispozičné riešenie:1.PP: schodisko, chodba, kuchyňa, sklad, komora, hobby miestnosť, fitness, sauna a kotolňa.Zastavaná plocha 1.PP je 180,84 m2.1.NP: zádverie, schodisko, hala, štyri obytné miestnosti, kuchyňa, šatník, zimná záhrada, kúpeľňa a WC.Zastavaná plocha 1.NP je 210,88 m2.2.NP: schodisko, hala, tri izby, spoločenská miestnosť, kúpeľňa s WC a terasa.Zastavaná plocha 2.NP je 180,84 m2. Technicko - konštrukčné riešenie:Rodinný dom je založený na betónových základoch s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú na 1.PP z monolitického betónu a murované, v nadzemných podlažiach sú murované v skladobnej hrúbke 40-50 cm. Deliace konštrukcie sú murované. Úpravu vonkajšieho povrchu obvodových stien tvorí silikátová omietka Baumit, ako finálna vrstva kontaktného zatepľovacieho systému. Vodorovné nosné konštrukcie - stropy nad 1.PP a 1.NP sú montované keramické s rovným podhľadom, nad 2.NP je ľahký sadrokartónový strop zavesený na klieštinách s tepelnou izoláciou Nobasil hr. 16+8 cm. Pod pomúrnicami sú železobetónové vence, ktoré sú na obvodových stenách a na nosných priečkach stavby. Pomúrnice sú kotvené oceľovými kotvami do železobetónového venca. Schodisko z 1.PP je železobetónové s úpravou stupňov z keramickej dlažby. Schodisko z 1.NP na 2.NP je železobetónové s úpravou stupňov z tvrdého dreva. Zábradlie schodiska je taktiež z tvrdého dreva. Vstupné schody a schody na terasu sú železobetónové s úpravou stupňov z protišmykovej dlažby. Zastrešenie tvorí zložitý krov zložený z dvoch pultových striech s krytinou BRAMAC. Klampiarske konštrukcie strechy sú z medeného plechu, úplné. Úpravy vonkajších povrchov tvoria fasádne omietky Baumit na obvodových a štítových stenách, ktoré sú zateplené polystyrénom hrúbky 80 mm, obklad sokla je tvrdeným polystyrénom Floormate hrúbky 50 mm na povrchu s kamennými doskami. Úpravy vnútorných povrchov na 1.PP sú vnútorné vápenné hladké omietky, na nadzemných podlažiach vápenné štukové plsťou hladené, v kuchyni pri kuchynskej linke, v kúpeľniach a WC sú keramické obklady stien. Dvere sú drevené hladké plné z tvrdého dreva, osadené v drevenej obložkovej zárubni. Okná sú drevené euro profily. Na poschodí sú balkónové francúzske dvere s dvojitým zasklením a na terase je kovové tepané zábradlie. Podlahy obytných miestností tvoria veľkoplošné drevené parkety a keramické dlažby.  Na 1.PP je kuchyňa z materiálu na báze dreva s elektrickou rúrou a sklokeramickou varnou doskou. Na 1.NP je kuchynská linka z prírodného dreva s elektrickou rúrou, sklokeramickou varnou doskou, plynovou varnou doskou, digestorom a silgranitovým drezom. V kúpeľni na 1.NP je vaňa, sprchový kút, keramické umývadlo a keramická WC misa s podomietkovým splachovacím systémom. V samostatnom WC je keramická WC misa s podomietkovým splachovacím systémom. Na 2.NP je kúpeľňa spojená s WC, nachádza sa v nej vaňa, keramické umývadlo a keramická WC misa s podomietkovým splachovacím systémom. Na 1.PP je vírivka, sauny, ochladzovacia vaňa, sprchový kút. Vykurovanie domu je ústredné teplovodné s distribúciou tepla prostredníctvom oceľových panelových radiátorov Korad. V obytných miestnostiach na prvom nadzemnom podlaží je podlahové kúrenie. Ohrev teplej vody je riešený nepriamo ohrievaným zásobníkom o objeme 300 litrov. Vnútorné rozvody vody sú z medených potrubí studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Zdrojom teplej vody je elektrický zásobník v kombinácii s kúrením. Rozvody sú izolované. Vnútorné rozvody kanalizácie sú plastové novodurové, na zvislej časti rozvodov je osadený čistiaci kus a rozvod je ukončený ako vetracie potrubie s hlavicou nad strechou. Elektroinštalácia na prvom podzemnom podlaží je svetelná a motorická a na nadzemných podlažiach svetelná, rozdelená na svetelný a zásuvkový okruh. Je tu aj elektrický rozvádzač s automatickými ističmi. Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:1. Garáž na parc. č. 2279Garáž je postavená pri rodinnom dome. Je murovaná, prepojená s rodinným domom pultovou strechou. Jedná sa objekt s 1.NP bez podpivničenia. Bola postavená v roku 2003 na základe stavebného povolenia. Vstup do garáže je z nádvoria diaľkovo ovládanými garážovými vrátami. Založená je na betónových základoch s izoláciou. Nosné steny sú murované tehlové hr. 400 mm. Strop je drevený trámový s rovným podhľadom. Krov je drevený pultový s betónovou krytinou BRAMAC. Klampiarske konštrukcie sú z medeného plechu. Úpravu vnútorných stien tvorí vápennocementová omietka, vonkajšia povrchová úprava je silikátová omietka Baumit. Vráta sú výklopné lamelové s diaľkovým ovládaním. Dvere sú drevené hladké plné, osadené v oceľovej zárubni. Podlaha je z keramickej dlažby. Vykurovanie je ústredné teplovodné. Zdroj vykurovania je kotol nachádzajúci sa v rodinnom dome a panelové plechové radiátory. V garáži je rozvod studenej a teplej vody, elektroinštalácia je svetelná a motorická.Zastavaná plocha garáže je 28,8 m2. 2. Terasa pri rodinnom dome na parc. č. 2279Terasa sa nachádza pri rodinnom dome, je prekrytá jednoduchou drevenou konštrukciou. Využíva sa ako zimná záhrada. Vstup a východ je riešený z jedálne rodinného domu vonkajšími schodmi do záhrady. Ide o presklený objekt vybudovaný v roku 2003. Konštrukcia je z drevených stĺpikov kotvená do betónových pätiek. Drevená časť je opatrená náterom, podlahy sú z keramickej dlažby.Zastavaná plocha terasy je 10,08 m2. 3. Altánok I.Záhradný altánok sa nachádza v rohu záhrady. Postavený bol v roku 2003. Ide o jednoduchú drevenú stavbu s drevenou stĺpikovou konštrukciou zastrešenou pultovou strechou s borským šindlom. Drevená časť je opatrená náterom. Základy tvoria betónové pätky a betónová doska, na ktorej je položená keramická dlažba. Stavba je napojená na vodovod, elektrickú prípojku a kanalizačný odpad.Zastavaná plocha altánku I je 15,19 m2. 4. Altánok II.Záhradný altánok je súčasťou detského ihriska. Postavený bol v roku 2003. Ide o jednoduchú drevenú stavbu s drevenou stĺpikovou konštrukciou zastrešenou pultovou strechou s borským šindlom. Drevená časť je opatrená náterom. Základy tvoria betónové pätky a betónová doska, na ktorej je položená keramická dlažba. Altánok je napojený na elektrinu.Zastavaná plocha altánku II je 4,69 m2. 5. Prístrešok pre autá IIde o prístrešok po ľavej strane domu, vstup je z ulice druhou plotovou bránou. Prístrešok je vybudovaný z drevenej hranolovej konštrukcie s prestrešením, podlaha je zo zámkovej dlažby.Zastavaná plocha prístrešku pre autá I je 32 m2. 6. Prístrešok pre autá IIPrístrešok pre autá sa nachádza po pravej strane garáže. Jedná sa o jednoduchú kovovú konštrukciu s prestrešením z lexanu.Zastavaná plocha prístrešku pre autá II je 24 m2. 7. BazénVonkajší bazén s protiprúdom a prestrešením sa nachádza v záhrade rodinného domu.Objem bazéna je 90 m3. 8. Záhradné jazierkoZáhradné jazierko bolo dané do užívania v roku 2003.Zastavaná plocha záhradného jazierka je 27,5 m2. Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.
Prečítať viac
Charakteristika

Plocha obytnej časti:
631 m²

Počet nadzemných podlaží:
3

Počet podzemných podlaží:
0

Stav nehnuteľnosti:
pôvodný stav

Forma vlastníctva:
osobné

Kvalitatívny štandard:
RD z klasických materiálov

Energetický certifikát budovy:
Nemá certifikát

Internet:
nie

Káblová televízia:
nie

Krb:
nie

Sauna:
nie

Garáž:
nie

Pitná voda:
vodovod

Odpadové vody:
verejná kanalizácia
Zobraziť viac

kalendar

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť?Nečakajte a dohodnite si termín obhliadky ešte dnes.


Kontakt na predajcu

Mgr. Marek Piršel

+421 2/210 254 70
Zobraziť číslo

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

Ponuky spoločnosti: 24

0 • 85101, (SK)

314 250 € 498 €/m2

Mgr. Marek Piršel

+421 2/210 254 70
Zobraziť číslo