(Ju1yMC3ydF_) Aktualizovaný: 12. 06. 2024 1. publikácia: 12. 06. 2024

Dražba rodinného domu v obci Lehota nad Rimavicou!

Lehota nad Rimavicou • Slovensko Ukázať na mape
Ukázať na mape

68 800 € 756 €/m²

Základné informácie

Druh:
Rodinný dom

Typ:
Dražba

Úžitková plocha:
91 m²

Plocha pozemku:
427 m²
Info
Dátum konania dražby: 25.06.2024 16:30
Miesto dražby: Veľký salónik na 1. poschodí hotela Arcade, Námestie SNP 5, 974 01 Banská Bystrica

Cena podľa znaleckého posudku: 68800,- EUR
Najnižšie podanie: 68800,- EUR
Minimálne prihodenie: 200,- EUR
Výška dražobnej zábezpeky: 15000,- EUR

Prvá obhliadka: 04.06.2024 10:15; pred rodinným domom so súpisným číslom 20 v obci Lehota nad Rimavicou, okres Rimavská Sobota.

Druhá obhliadka: 20.06.2024 13:00; pred rodinným domom so súpisným číslom 20 v obci Lehota nad Rimavicou, okres Rimavská Sobota.

Predmet dražby:
Nehnuteľnosti, v podiele 1/1, nachádzajúce sa v okrese: Rimavská Sobota, obec: Lehota nad Rimavicou, katastrálne územie: Rimavica, zapísané v evidencii Okresného úradu Rimavská Sobota, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 295, a to konkrétne:
rodinný dom so súpisným číslom 20 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 93/4 o výmere 89 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parc. reg. „C“ č. 93/1 o výmere 148 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parc. reg. „C“ č. 93/3 o výmere 190 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parc. reg. „C“ č. 93/4 o výmere 89 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby:
Rodinný dom súpisné číslo 20 , katastrálne územie RimavicaPredmetom dražby je samostatne stojaci rodinný dom nachádzajúci sa na rovinatom pozemku v intraviláne obce Lehota nad Rimavicou, v zastavanej časti samostatne stojacích rodinných domov pri štátnej komunikácii prechádzajúcej obcou s asfaltovou povrchovou úpravou vo vzdialenosti od centra obce cca 200 m. Začiatok užívania budovy bol v roku 1934 ako materská škola. V rokoch 2018 - 2020 bola budova kompletne rekonštruovaná a v čase obhliadky bola využívaná ako rodinný dom na bývanie. Nehnuteľnosť bola ku dňu obhliadky napojená na verejný rozvod ELI, na verejný rozvod zemného plynu a na verejný vodovod. Verejná kanalizácia v predmetnej lokalite v čase obhliadky nebola riešená, z domu je kanalizácia napojená do vlastnej žumpy. Dom je riešený ako jednopodlažný bez podpivničenia a bez obytného podkrovia. Dispozičné riešenie:1.NP: zádverie spojené s chodbou, obývacia izba, kuchyňa s umiestneným plynovým kondenzačným kotlom, kúpeľňa s WC a zadná izba.Zastavaná plocha 1.NP je 91,88 m2. Technicko - konštrukčné riešenie:Základy sú betónové, ide o objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou zrealizovanou dodatočne pri rekonštrukcii domu. Zvislé nosné konštrukcie tvorí kamenné murivo v hrúbke nad 60 cm. Deliace konštrukcie sú tehlové. Stropy sú s rovným podhľadom, drevené trámové s rekonštruovaným podhľadom a zateplením. Krovy strechy sú väznicové sedlové, pokryté plechovou pozinkovanou krytinou vymenenou v roku 2018. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú na báze umelých látok na zateplení, rekonštruované v roku 2018. Vnútorné omietky sú vápenné štukové, stierkové, plsťou hladené. Dvere boli vymenené v roku 2020. Okná sú plastové s dvojvrstvovým zasklením. Okenné žalúzie sú kovové, rekonštruované v roku 2018. Podlahy obytných miestností tvoria veľkoplošné laminátové podlahy, dlažby a podlahy ostatných miestností sú keramické dlažby rekonštruované v roku 2020. Vykurovanie je ústredné teplovodné. Zdrojom vykurovania je kotol ústredného vykurovania. Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:1. Murovaný skladDrobná stavba - sklad bez súpisného čísla, je umiestnený v zadnej severnej časti dvora na parcele č. 93/3. Vybudovaný bol v roku 2016. Jedná sa o jednu miestnosť - sklad prístupný z dvora cez dvere drevenej konštrukcie.Zastavaná plocha 1.NP murovaného skladu je 4,06 m2. 2. AltánokAltánok je umiestnený pri dome z východnej strany na parcele č. 93/1. Bol vybudovaný v roku 2018. Altánok je zrealizovaný z nosnej zvislej konštrukcie z povrchovo upravovaných drevených hranolov bez výplne. Strecha altánku je zrealizovaná ako sedlová drevenej konštrukcie, pokrytá plechovou krytinou zn. ROVA. Podlaha altánku je s povrchovou úpravou z monolitického betónu so zatreným povrchom.Zastavaná plocha altánku je 9,15 m2. Predmet dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom stave.
Prečítať viac
Charakteristika

Dátum dražby:
25. 06. 2024 00:00

Dobrovoľná dražba:
Nie

Úžitková plocha:
91 m²

Stav nehnuteľnosti:
Kompletná rekonštrukcia

Vlastníctvo:
Osobné

Počet nadzemných podlaží:
1

Počet izieb / miestností:
2

Prechodová izba:
Nie

Počet kúpeľní:
1

Podpivničenie:
Nedostupné

Plocha pozemku:
427 m²

Zastavaná plocha:
91 m²
Zobraziť viac

kalendar

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť?Nečakajte a dohodnite si termín obhliadky ešte dnes.


Žiadne výsledky Zobraziť viac Zobraziť menej

Nehnuteľnosť na mape


Kontakt na predajcu

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

02/21025...02/21025470 zobraziť číslo

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

Kopčianska 10 • 85101, Bratislava (Slovensko)
Celá ponuka spoločnosti

68 800 € 756 €/m²

Kontakt na predajcu

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

02/21025...02/21025470 zobraziť číslo