Trendy budovania kancelárií sa menia, a nielen pre mladých

Pracovné stoly, pri ktorých každý deň sedí niekto iný, terasy pre neformálne meetingy, zdieľané priestory v coworkingových centrách, multifunkčne vybavené kuchynky či telocvične. Odborníci tvrdia, že tieto trendy v našich kancelárskych priestoroch si vyžaduje nielen mladá generácia zamestnancov, ale aj zmeny v ponímaní pracovných procesov, ktoré sa za posledné roky vyvíjajú.

Tradičné uzavreté kancelárie i open space haly sa nám v posledných rokoch menia pred očami na členité a nápadité priestory. Takýto štýl pracovného života, ktorý búra stereotypy a od základov mení trh s nehnuteľnosťami a prenájmom kancelárií, sa udomácňuje aj na Slovensku. Cieľom týchto zmien je vytvoriť čo najoptimálnejšie prostredie pre všetkých zamestnancov. Dôvodmi sú určite rýchly spôsob života, využívanie technológií a prispôsobovanie sa novým pracovným návykom, hlavne mladých ľudí – mileniálov.

Zdroj Office roka_kancelarie-spolocnosti-profesia Zdroj: Office roka - kancelárie spoločnosti Profesia

Mileniáli a tí druhí

Podľa Petra Moravčíka, experta na pracovné prostredie z realitno – poradenskej spoločnosti CBRE však nový štýl kancelárií nie je len pre mladých. „Ľuďom v produktívnom veku už dnes nestačí uspokojenie základných potrieb v zamestnaní, ako to bývalo v minulosti. Hľadajú prácu, ktorá napĺňa aj ich vyššie potreby, inteligenčné i emočné, a s tým súvisí aj pracovné prostredie,“ vysvetľuje. Reagujú na to aj coworkingové centrá, ktorých stále pribúda. „Svet pracovného prostredia prechádza veľkou transformáciou. Tá sa dotýka ako mladšej, tak i staršej generácie. Súčasná pracovná sila vyžaduje väčšiu flexibilitu, pri výbere zamestnania zvažuje aj lokalitu či kvalitu budovy. Naše coworkingové priestory preto umiestňujeme do kvalitných budov a vyberáme tiež lokality s dobrou dostupnosťou verejnej dopravy či občianskej vybavenosti,“ hovorí Dominik Illek, marketingový manažér coworkingového centra HubHub. Generácia Y, teda mileniáli, budú podľa štatistík koncom roku 2020 tvoriť polovicu pracovnej sily. Vek tejto skupiny sa pohybuje od 23 do 38 rokov, väčšina z nich nie sú žiadni nováčikovia a pomerne presne vedia, čo im vyhovuje. Staršie i mladšie ročníky ich požiadavky zdieľajú, dôležitejšie však je, že zamestnávatelia ich akceptujú.

Príjemnejšia kancelária – lepšie pracovné výsledky

„K najväčšej zmene dochádza najmä v postoji vedenia firiem k talentu, teda k zamestnancom. Lídri veľkých organizácií si uvedomujú narastajúcu konkurenciu optimálnych pracovných prostredí, zamestnanci si totiž pomaly môžu začať vyberať medzi dobrým a lepším,“ upozorňuje Kristína Pomothy, konzultantka Colliers International a zakladateľka poradenskej spoločnosti Collective. Konkurenčné prostredie núti firmy investovať do rozvoja zamestnancov, inovácií a simultánne s tým aj do prostredia, čiže kancelárskych priestorov. „Zamestnávatelia zistili, že je potrebné urobiť všetko preto, aby sa zamestnanci v kancelárii dobre cítili a mali medzi sebou dobré vzťahy, pretože čím lepšie bude prostredie, tým lepšie pôjdu pracovné procesy,“ dodáva Peter Moravčík z CBRE.

Zdroj Office roka_kancelarie-spolocnosti-Sygic_7 Zdroj: Office roka - kancelárie spoločnosti Sygic

Flexibilita pre všetky prípady

Vo svete i na Slovensku v súčasnosti stúpa rôznorodosť interiérov kancelárskych priestorov. Mnohé firmy už dnes neponúkajú len open space, uzavreté kancelárie, kuchynku a zasadačku. Sú členené na zóny, ktoré zodpovedajú typom úloh, ktoré sa vo firme vykonávajú a požiadavkám užívateľov. Na pracoviskách je potrebné vykonávať niekoľko typov činností, v zásade však rozlišujeme priestory pre spoluprácu a komunikáciu a zóny, kde sa ľudia môžu sústrediť na individuálnu prácu alebo kreatívne tvoriť. „Obidva svety musia byť v pracovných priestoroch vyvážene zastúpené. Väčšie meetingy sa môžu konať vo veľkej zasadačke, brainstorming sa môže robiť na terase, stretnutie vo dvojici v uzavretej miestnosti, pre sústredenie je tichá zóna,“ vysvetľuje Peter Moravčík. V mnohých firmách i coworkingoch sa využívajú aj telefónne búdky, v ktorých je možné nerušene volať a pracovať. „V našom priestore nájdete tiež komunitnú kuchynku, v ktorej sa stretávajú členovia pri raňajkách alebo eventoch. Tak isto máme k dispozícií zasadačky rôznych veľkostí a tiež hraciu zónu, v ktorej nájdete Playstation, workoutovú konštrukciu na cvičenie či stolný futbal,“ dodáva Dominik Illek z HubHub. V centre dizajnu je skrátka diverzita a variabilita. „Najskôr sa takéto zmeny zavádzali najmä v coworkingoch a v IT sektore, ale všímame si narastajúci záujem bánk a veľkých medzinárodných spoločností z iných sektorov,“ hovorí Kristína Pomothy.

Komu chýba vlastný stôl?

Ďalšou črtou vývoja v kanceláriách je zdieľanie priestorov a vybavenia. Podľa Petra Moravčíka je tento systém veľmi praktický. „Pracovné miesto si vyberáte podľa toho, akú prácu sa chystáte vykonávať. Keď ju skončíte, vyprázdnite stôl a dáte si veci do skrinky, na druhý deň môžete sedieť inde. Takto môžete zmeniť niekoľko pracovísk aj počas dňa,“ vysvetľuje. Týmto spôsobom sa dá predchádzať aj hromadeniu nepotrebných dokumentov a neporiadku v kancelárii. „Charakter práce v mnohých profesiách je čím ďalej tým menej viazaný na jedno miesto, technológie nám umožňujú byť mobilnými a obmieňať miesta na tvorivú prácu osamote s miestami pre produktívnu tímovú prácu,“ dodáva Kristína Pomothy. Na princípe zdieľania vyrástli aj obľúbené coworkingové centrá, ktoré využívajú jednotlivci, ale aj väčšie i menšie spoločnosti. „Naše priestory využívajú v prevažnej miere menšie pracovné tímy, start-upy, ktoré majú za sebou úspešný rozbeh a prechádzajú fázou rastu. Máme však aj väčšie scale-upy, ktoré u nás narástli v pomerne krátkom čase, a tiež freelancerov, ktorí pracujú samostatne a prenajímajú si iba stôl. Naše priestory využívajú aj väčšie firmy a korporácie na workshopy, eventy a porady,“ vysvetľuje Dominik Illek. Podľa prieskumu spoločnosti Regus, poskytovateľa zdieľaných kancelárií, až 77 % oslovených zamestnancov potvrdilo, že zaujímavé sú pre nich práve zdieľané kancelárie a coworkingové centrá, ktoré im poskytujú atraktívne technologické vybavenie, nonstop pripojenie a štýlové priestory.

Zdroj Office roka_kancelarie-spolocnosti-Sygic_2 Zdroj: Office roka - kancelárie spoločnosti Sygic

Technológie spájajú a oslobodzujú

Efektívne využitie technológií na pracovisku už dnes pokladá mnoho ľudí za samozrejmosť. V prvom rade je to komfortné pripojenie na internet, ale aj zjednodušenie komunikácie rôznymi video konferenciami a prezentačnou technikou. Z odpovedí mladých ľudí v prieskume spoločnosti Regus vyplýva, že si prácu vyberajú podľa technologického vybavenia, aké firma ponúka. „Chcú byť online 24 hodín denne a sedem dní v týždni. A keďže tak fungujú v osobnom živote, byť neustále online im neprekáža ani v tom pracovnom,“ vysvetľuje Karel Pelán, country manager Regusu pre Českú republiku a Slovensko. Dôležitá je však aj elektronická archivácia. „Zamestnanci musia mať určitý pocit slobody a mieru slobody ovplyvňuje aj to, ako rýchlo a komfortne sa dokážu dostať k potrebným dokumentom vo firme, kedykoľvek a kdekoľvek. Umožňujú to cloudy či servery s jednoduchým prístupom,“ dodáva Peter Moravčík. Technológie by mali podporovať aj príjemnú klímu v kancelárii a prispôsobovať sa prirodzeným ľudským biorytmom takými parametrami, ako je intenzita osvetlenia, teplota v miestnosti či hladina kyslíka.

Zdravie si ceníme čoraz viac

Zamestnanci majú dnes zvýšené nároky na zdravé prostredie, ktoré dokáže pozitívne vplývať na psychiku a redukovať stres. „Hlavne ľudia, ktorí už vyrástli z mladíckej nerozvážnosti si čoraz viac cenia zdravé prostredie, ktoré eliminuje stres a zabezpečí nám našu produkčnú schopnosť na ďalšie desiatky rokov,“ upozorňuje Peter Moravčík.  Svet IT a freelanceri majú prirodzene blízko k inováciám, preto aj v oblasti pracovných prostredí sú novátorskí a skôr pripravení na zmenu. „Do moderného dizajnu s veľkým dôrazom na zdravie však investujú už aj firmy z tradičnejších odvetví, ako je poradenstvo, právo alebo automobilový priemysel,“ dopĺňa Kristína Pomothy. 

Slovensko na vlne inovácií

Rastúci dopyt po flexibilných a zdravých kanceláriách zaznamenali poradenské spoločnosti aj na Slovensku. CBRE dlhodobo sleduje trendy na celom svete i v regióne a tento rok organizuje už po tretí raz slovenskú súťaž Office roka.  Za prvé dva roky sa do nej prihlásilo približne 150 firiem z celého Slovenska a organizátor oceňuje posun k vyššej kvalite. Kancelárske priestory sú v súťaži hodnotené v troch kategóriách – Zdravá kancelária, Inovatívna kancelária a Kancelária ako DNA firmy, čo znamená spôsob, akým dokáže kancelária podporovať kultúru a hodnoty, na ktorých si firma zakladá. „Mnoho parametrov priaznivej pracovnej klímy však nie je možné zmerať, svedčí o nej hlavne pozitívne naladenie pracovného tímu a vzťah k práci,“ dodáva Peter Moravčík.

Zdroj Office roka_kancelarie-spolocnosti-profesia_3 Zdroj: Office roka kancelárie spolocnosti Profesia

Zdroj: Reality.sk