SOI kontrolovala tepelné izolácie z minerálnej vlny, pätina neprešla skúškami

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) pri kontrole tepelnoizolačných výrobkov na zateplenie budov zistila viaceré nedostatky v dôležitých parametroch. Išlo o výrobky z Ukrajiny a Ruska. Nedostatky neboli zistené u žiadnych výrobkov členov Asociácie výrobcov minerálnych izolácií AVMI.

Celoslovenská inšpekcia SOI prebiehala koncom minulého roku u výrobcov, dovozcov a distribútorov. Zamerala sa nielen na preverovanie označení výrobkov a dokumentov, ale aj posúdenie technických parametrov, ktoré majú spĺňať. „Monitoring kvality zo strany SOI považujeme za dôležitý pre zvyšovanie kultivácie slovenského stavebného trhu,“ dodáva Ing. arch. Marcela Kubů, výkonná riaditeľka AVMI.

 

Chyby, ktoré majú vplyv na kvalitu stavieb

V rámci 98 kontrol u distribútorov preverili celkovo 260 druhov minerálnych izolácií určených na predaj spotrebiteľom. Nedostatky zistili v siedmich prevádzkových jednotkách pri ôsmich druhoch výrobkov, čo sú tri percentá z celkového počtu. Technické parametre boli kontrolované pri 9 druhoch izolácií, 2 vzorky ich nedosahovali, čo predstavuje 22,22 % pochybení. Jedna vzorka nespĺňala deklarovanú pevnosť v ťahu kolmo na rovinu, a jedna nedosahovala deklarovanú tepelnú vodivosť. „Hodnota pevnosti v ťahu je dôležitá pre správne kotvenie dosiek izolácie na fasádu. V najhoršom možnom prípade materiál nemusí na fasáde držať a môže prísť ku kolapsu. Hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti vyjadruje ako dobre výrobok izoluje. Keď výrobok neizoluje, ako má, vypočítané tepelné úspory nebudú dosiahnuté a takisto môže hroziť kondenzácia v konštrukcii a vznik plesní,“ vysvetľuje správa SOI. AVMI upozorňuje, že práve tieto nedostatky môžu mať výrazný vplyv na kvalitu našich stavieb. Ani jeden nedostatok sa netýkal výrobkov členov asociácie. „Výrobky členov AVMI boli podrobne testované a u žiadneho z nich nebolo pochybenie v kvalite, teda nedodržaní deklarovaných parametrov,“ potvrdzuje Marcela Kubů.

Výrobky z Ukrajiny a Ruska

Ako ďalej informovala AVMI, jedna vzorka nespĺňala deklarovanú pevnosť v ťahu kolmo na rovinu a jedna nedosahovala tepelnú vodivosť. Nedostatky neboli zistené u žiadnych výrobkov členov asociácie. Asociácia zároveň zdôraznila, že na slovenskom trhu stavebných materiálov pribúdajú nové značky minerálnych izolácií, ktoré sú pre našich stavbárov neznáme a ich kvalita nie je overená praxou. Aj z tohto dôvodu podrobili nové výrobky skúšobným testom v akreditovanej skúšobni a zistili, že mnohé z nich vykazujú podstatné vady. Týka sa to hlavne produktov výrobcov z východnej Európy. Investori i stavbári by preto mali dobre zvážiť, akú značku tepelnej izolácie využijú, aby predišli havarijným stavom svojich projektov.

Členmi asociácie sú spoločnosti Knauf Insulation, s. r. o., Nová Baňa, ROCKWOOL Slovensko, s. r. o., Bratislava, Saint-Gobain Construction products, s. r. o., Divízia Isover, Bratislava a URSA SK, s. r. o., Bratislava.

Zdroj: SITA, AVMI