Developeri majú záujem o terajšie aj nové lokality na Slovensku

V súvislosti so spomaľovaním slovenskej ekonomiky začala byť koncom roku 2018 zaujímavá téma záujmu investorov do komerčných nehnuteľností v SR. Medzinárodné poradenské firmy však zníženie dopytu z ich strany momentálne nee­vidujú. Uviedla to vo svojej správe realitno – poradenská spoločnosť Cushman Wakefield.

Zdroj: Adobe Stock

Developeri a investori majú záujem o terajšie aj nové lokality na Slovensku, zníženie dopytu z ich strany medzinárodné pora­denské firmy v súčasnosti nezaznamenali. V sektore industriálnych nehnuteľností je v hre tak vstup nových hráčov na slovenský trh, ako aj rozširovanie portfólia de­veloperov. Slovensko výrazne závisí od veľmi silného segmentu automobilového priemyslu, no zároveň je to aj senzitívny bod našej ekonomiky. „Tým, že Slo­vensko je krajina automotive, je informácia o záujme developerov o to citlivejšia,“ uviedol vedúci tímu v Cushman & Wakefield pre priemyselné nehnuteľnosti Anton Jasenovec.  

Záujem o kancelárie neustáva

Z pohľadu spoločnosti CBRE sa developeri aktívne zaujímajú o ďalšie lokality v rámci celého Slovenska, pričom firma zároveň eviduje aj pribúdanie priemysel­ných projektov v balkánskych krajinách Európy. „Pri prenájme kancelárskych priestorov neevi­dujeme žiadne spomalenie, trh je veľmi dynamický, firmy plánujú expanziu. To sa však môže veľ­mi rýchlo zmeniť, podobne ako v roku 2009,“ povedal o situácii na Slovensku Oliver Galata, šéf oddelenia CBRE pre kancelársky trh.

Rizikom je prehrievanie výstavby

Zo širšieho pohľadu poraden­skej firmy pre komerčné nehnu­teľnosti a investičný manažment Colliers International by subjekty investujúce do realít v krajinách Visegrádskej štvorky, Bulharska a Rumunska mali byť obozret­nejší v súvislosti s rizikami. K nim Colliers International zaraďuje napríklad prehrievajúci sa cyklus výstavby, nedostatok pracovnej sily, brexit a s tým súvisiace krá­tenie financovania z Európskej únie, populistickú politiku či riziko zdaňovania aktív.

Zdroj: TASR