V Bratislave sa zvýšila výmera prenajatých kancelárií o 133 %

Na konci roku 2019 boli v Bratislave dokončené tri budovy, vo výstavbe ostáva ešte desať na rok 2020. Vyplýva to z výsledkov správy Bratislava Research Forum.

Vo štvrtom kvartáli 2019 dosiahla celková ponuka kancelárskych priestorov v Bratislave vyše 1,8 milióna m². Kancelárske priestory v štandarde A tvoria z tejto ponuky naďalej 62 % a 38 % predstavujú kancelárske priestory v štandarde B. Dokončené boli tri kancelárske projekty - The Corner, Blumenau a Bezručova Offices. Vo výstavbe zostáva v Bratislave desať kancelárskych budov, ktoré v rokoch 2020 a 2021 prinesú na trh približne 130 000 m2 moderných kancelárskych priestorov.  V rámci celkovej ponuky kancelárskych priestorov má 32 budov v celkovej výmere viac ako 621 tisíc m2 (alebo 34 % z celkového objemu) jeden z certifikátov zelenej budovy.

Nájmy potiahli hlavne renegociácie  

Transakcie, ktoré boli uzatvorené počas štvrtého kvartálu 2019, dosiahli celkovú výmeru necelých 62 000 m², čo v porovnaní s tretím kvartálom 2019 predstavuje nárast o 133 % prenajatej výmery. Prerokovania súčasných nájmov v tomto kvartáli predstavovali 57 % všetkých transakcií, nové nájmy tvorili 24 %, expanzie prenajatých plôch predstavovali 2 % a prednájmy tvorili 17 % všetkých transakcií.

V štvrtom kvartáli 2019 sa na trhu prenájmu kancelárskych priestorov udiali štyri transakcie väčšie ako 3 000 m² (z toho tri renegociácie a jeden prednájom) vo výmere 11 900 m², 5 400 m², 4 500 m² a 3 700 m². Okrem týchto transakcií bolo zaznamenaných ešte sedem ďalších transakcií, ktoré presiahli výmeru 1 000 m². Na konci roku 2019 dominovali na trhu transakcie spoločností zo sektora IT (61 %) a profesionálnych služieb (14 %).

Graf 1: Prenájom kancelárskych priestorov podľa sektorov za štvrtý kvartál 2019, zdroj: Bratislava Research Forum

Neobsadenosť mierne klesla

Miera neobsadenosti sa v štvrtom kvartáli roka 2019 znížila na 8,73 % z predchádzajúcich 8,80 % v treťom kvartáli. Najnižšia miera neobsadenosti bola zaznamenaná v Bratislave III (3,57 %), nasledovaná Bratislavou I (6,38 %), Bratislavou V (6,94 %) a Bratislavou II (9,40 %). Najvyššia miera neobsadenosti je v časti Bratislava IV, ktorá je na úrovni 30,09 %.

Významné transakcie

Zdroj: Bratislava Research Forum

Graf 2: Celkový objem moderných kancelárskych priestorov podľa bratislavských obvodov, zdroj: Bratislava Research Forum

Zdroj: Bratislava Research Forum

Zdroj foto: Bratislava Research Forum