Prepad stavebníctva sa prehĺbil, prekonal aj pokles v období krízy 2009

Stavebníctvo SR v druhom mesiaci 2021 dosiahlo najnižšiu februárovú hodnotu od roku 2017, produkcia bola medziročne nižšia takmer o štvrtinu. Znížila sa najmä nová výstavba, menej opravy a údržba. Informoval o tom Štatistický úrad SR (ŠÚ SR).

Stavebná produkcia vo februári 2021 dosiahla hodnotu 274,6 mil. eur, čo bol najnižší dosiahnutý februárový objem od roku 2017. Produkcia stavebníctva bola medziročne nižšia o 23,8 %, pričom dynamika zaostávania prekonala aj minuloročné hodnoty poklesu v jednotlivých mesiacoch. Takto výrazný medziročný pokles nebol zaznamenaný ani v čase finančnej krízy v roku 2009.

Spomalila sa nová výstavba i rekonštrukcie

V porovnaní s januárom 2021 po zohľadnení sezónnych vplyvov bola stavebná produkcia nižšia o 5,9 %. Podľa údajov ŠÚ SR vo februári klesli práce stavebných firiem realizované na domácom trhu, aj v zahraničí. Domáca stavebná produkcia pri medziročnom poklese o 24,5 % dosiahla 249,6 mil. eur, v rámci februárových mesiacov tak bola najnižšia od roku 2015. Medziročne sa výrazne znížil aj objem prác na novej výstavbe, vrátane modernizácií a rekonštrukcií o 29,3 % a na opravách a údržbe o 13,3 %.

Práce v zahraničí sa rozbehli

O viac ako 20 % klesol medziročne objem obidvoch stavebných aktivít podľa výrobného zamerania. Práce na výstavbe budov klesli medziročne o 24,2 % a na inžinierskych stavbách vrátane výstavby diaľnic o 25,7 %. Dynamika poklesu sa oproti januáru v oboch prípadoch zrýchlila. Naopak, spomalil sa pokles stavebných aktivít realizovaných v zahraničí. Po januárovom prepade o 31,9 % sa februárový pokles zmiernil na 15,6 %. Práce v zahraničí však tvorili len 9,1 % z celkových výkonov stavebnej produkcie. V súhrne za dva mesiace roku 2021 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 sa stavebná produkcia znížila o 21,9 % a produkcia v zahraničí bola nižšia o 22,8 %.

Priemysel opäť mierne vzrástol

Slovenský priemysel sa vo februári dostal znova do plusových čísiel a vykázal medziročný rast o 1 perc. Avšak medziročný pokles vykázalo podľa Štatistického úradu SR osem z 15 jeho zložiek. Najvplyvnejšia výroba dopravných prostriedkov po prudkom januárovom prepade zaznamenala medziročný nárast o 1,6 %. Zo zložiek priemyslu najvýznamnejšie k výsledku prispel rast produkcie vo výrobe strojov o 18,4 % a rast dodávok elektriny a plynu o 7,5 %, pričom táto zložka priemyslu je v kladných číslach od júna 2020.

Prvý polrok bude naďalej náročný

Hoci priemysel v súčasnosti takpovediac vzdoruje druhej vlne pandémie, veľmi priaznivý vývoj v ďalších mesiacoch analytici neočakávajú a prvý polrok bude naďalej náročný. Automobilky ako exportne orientované odvetvie ťažia hlavne z rastúceho dopytu z ázijských krajín. „Očakávame, že vývoj priemyselnej výrobe nebude úplne priaznivý ani v ďalších mesiacoch. Prvý kvartál a zatiaľ aj úvod druhého kvartálu sú totiž silno zasiahnuté koronakrízou v Európe,“ poznamenala analytička 365. bank Jana Glasová. V medziročnom porovnaní čísla podľa nej nemusia vyzerať zle, keďže vlani v mesiacoch marec až máj prišiel veľmi prudký prepad produkcie pre prvú vlnu pandémie. Pandemická situácia sa u nás síce začína postupne zlepšovať, avšak koronakríza bude podľa Glasovej sužovať našu ekonomiku dovtedy, kým nedosiahneme vyššiu úroveň zaočkovanosti populácie. „Zlepšenie očakávame až v druhom polroku, kedy výraznejšie ožije domáci aj zahraničný dopyt a priemyselníci budú môcť takpovediac „šliapnuť na plyn,“ uzavrela J. Glasová.

Zdroj: TASR, Stavebné noviny

Zdroj foto: Ismont