Index realitného zdravia sa v novembri zlepšil, výhľad je však negatívny

Index realitného zdravia (IRZ) v novembri v porovnaní s predošlým mesiacom (2,99) mierne vzrástol na 2,88. Podľa prieskumu nezávislej Agentúry pre marketingový výskum trhu, reklamy a médií AKO® však výhľad na december smeruje k tretej najhoršej hodnote v histórií meraní 3,04.

IRZ sa na Slovensku v novembri zlepšil, na stupnici 1 – 5, kde je 1 najlepšie a 5 najhoršie, klesol z hodnoty 2,99 na 2,88. Opýtaní realitní makléri však nevidia najbližšie obdobie ružovo, očakávajú vzostup na 3,04. Nálada je už tradične horšia v bratislavskom regióne, v ktorom prebieha najviac transakcií, ale zároveň je na vonkajšie vplyvy najcitlivejší. Respondenti v tejto lokalite hodnotia november na 2,98 s výhľadom až 3,11,  zvyšok Slovenska dosiahol hodnotu 2,66 s výhľadom 2,87.

Zdroj: AKO

Počet respondentov s pozitívnym pohľadom na realitný trh v novembri vzrástol na 45 %, mesiac hodnotí negatívne 32 % a neutrálne ho hodnotí 23 % RK. Vo vyhliadkach na december sú RK o dosť pesimistickejšie, pozitívny vývoj očakáva 38 % opýtaných, zhoršenie očakáva až 40 %.

Najväčší podiel na realizovaných transakciách má ako obvykle Bratislavský kraj (61 %), za ním nasleduje Nitriansky (11,6 %), Banskobystrický a Trnavský kraj (10,97 %).

Výskum bol vypracovaný podľa medzinárodných štandardov kvality ESOMAR a štandardov Slovenskej Asociácie Výskumných Agentúr (SAVA), ktorej  je výskumná agentúra AKO, s. r. o. zakladajúcim členom. Výskumná agentúra AKO pôsobí na trhu 29  rokov.

Zdroj: AKO

Zdroj foto: AKO, Nové bývanie