Domácnosti v EÚ dávajú na bývanie skoro štvrtinu výdavkov

Chod domácnosti sa nezaobíde bez viacerých výdavkov. Žiadny z nich ale občanovi EÚ nesiahne do vrecka tak hlboko ako bývanie. To si už tradične ukrajuje skoro štvrtinový podiel zo všetkých nákladov na domácnosť. Inak tomu nebolo ani v roku 2019.

Najnovšie čísla Eurostatu, ktoré sa zaoberajú výdavkami domácností v členských štátoch EÚ za rok 2019, nepriniesli žiadne prekvapenie. Bývanie je naďalej najdrahšou položkou, za akú európske domácnosti platia. Podobne ako v predošlých rokoch, aj vlani si uchmatlo podiel na úrovni vyše 20 %.

Domácnosti dajú na bývanie 23,5 % výdavkov

Presný podiel nákladov na bývanie zo všetkých výdavkov domácností v EÚ dosiahol v roku 2019 až 23,5 %. Eurostat do tejto položky už tradične zahŕňa aj výdavky spojené s platbami za energie, medzi ktoré sa radí plyn, voda, teplo aj elektrina. Náklady spojené s vybavením domácnosti a jej údržbami už do tejto kategórie nepatria. Tie spadajú do samostatnej položky, ktorej v roku 2019 patril 5,5 % podiel. Zdroj: money.co.uk

Po bývaní ide najviac na dopravu a potraviny

Dvojciferný podiel zo všetkých výdavkov domácností v EÚ si neuchmatlo iba bývanie. 13,1 % z celkových výdavkov spadá do nákladov na dopravu. Len o 0,1 % menší podiel sa ušiel položke zahŕňajúcej potraviny a nealkoholické nápoje. Ostatné položky, ktoré sú súčasťou spotreby domácností v krajinách EÚ, dosahujú s výnimkou súhrnnej kategórie „Iné“ podiel pod 10 %. Zdroj: ec.europa.eu

Podiel ďalších výdavkov domácností v EÚ:

Hotely a reštaurácie 8,7 %
Kultúra a rekreácia 8,7 %
Výbava a údržba dom. 5,5 %
Oblečenie a obuv 4,6 %
Zdravie 4,4 %
Tabak a alkohol 4 %
Komunikácia 2,4 %
Vzdelávanie 0,9 %
Iné výdavky 11,2 %

Zdroj: ec.europa.eu

 

Pozn. na záver: Eurostat do svojej štatistiky nezahrnul všetky položky, ktoré spadajú pod výdavky domácností. Chýbajú medzi nimi napríklad poistky alebo splátky úverov, ktoré sú takisto citeľnou položkou tvoriacou nemalý podiel z celkových nákladov.

 

Zdroj: Nehnuteľnosti.sk

Zdroj: ec.europa.eu

Zdroj foto: money.co.uk, ec.europa.eu

Autor: Róbert