Vývoj ceny pozemkov v SR za 1. polrok 2021

Pozemky tvoria neodmysliteľnú súčasť realitného trhu. Od ich cien sa odvíja aj situácia okolo ďalších nehnuteľností. Najväčší vplyv na priebežný vývoj hodnoty bytov a domov majú stavebné parcely, po ktorých je dlhodobo najvyšší dopyt. Do vývoja priemernej ceny všetkých pozemkov však prehovára aj hodnota záhrad, ornej pôdy či lesov a lúk.

Ceny pozemkov sú neustále monitorované, čoho výsledkom je lepšia orientácia pri kúpe nehnuteľnostiVývoj ceny pozemkov sa zároveň stáva predmetom rôznych prognóz a analýz, ktorých cieľom je čo najhodnovernejšie odhadnúť nadchádzajúce zmeny v cene vybraných druhov parciel. Tvorbe týchto predpovedí pomáhajú aj pravidelné správy mapujúce priebežný stav v konkrétnom období. Polovica roka je už tradične časom, kedy sú zverejňované správy hodnotiace vývoj ceny pozemkov za prvých 6 mesiacov v roku. Inak tomu nie je ani teraz. Zdroj: bellferris.com

Ceny pozemkov boli v 1. polroku stabilné

Vývoj ceny pozemkov v SR zaznamenal v minulosti viacero fáz, pri ktorých nastalo rýchlejšie zdražovanie. V posledných mesiacoch je však situácia pomerne stabilná. Od januára do konca júna nenastali žiadne cenové turbulencie, ktorých výsledkom by bolo dramatické zvýšenie či zníženie ich hodnoty. S miernejšími výkyvmi sme sa stretli iba v Bratislavskom kraji, no tie boli zaznamenané iba počas niektorých týždňov, takže priemerná cena pozemkov v SR sa menila minimálne.

Dlhodobo najdrahšie sú stavebné pozemky

K zásadným zmenám zatiaľ neprichádza ani v rebríčku najdrahších typov pozemkov. Tomu dlhodobo vládnu stavebné pozemky, ktoré nie sú len najdrahšie, ale tiež najžiadanejšie. Ich priemerná cena je dlhodobo najvyššia spomedzi všetkých pozemkov vo všetkých regiónoch. V niektorých krajoch dokonca dosahuje približne dvojnásobok ceny iných druhov pozemkov. Podobne ako celková priemerná cena všetkých pozemkov v SR, aj priemerná cena samotných stavebných parciel sa takmer počas celého 1. polroka 2021 držala na stabilnej úrovni s veľmi miernym rastom, ktorý za 6 mesiacov dosiahol len 9 €. Zdroj: realestatediscount.com

Vývoj priemernej ceny stavebných pozemkov v SR:

Obdobie  Cena v € za m²
Január 2021 56 €
Február 2021 od 56 do 58 €
Marec 2021 od 57 do 59 €
Apríl 2021 od 59 do 60 €
Máj 2021 od 60 do 63 €
Jún 2021 od 63 do 65 €

Zdroj: Nehnuteľnosti.sk

Najdrahšie stavebné pozemky má Bratislavský kraj

Hlavné mesto vedie všetky slovenské rebríčky mapujúce ceny nehnuteľností. Výnimkou nie sú ani pozemky vrátane tých stavebných. Ich hodnota je dokonca niekoľkonásobne vyššia ako ceny v iných slovenských krajoch. Celkový rozdiel sa v posledných týždňoch 1. polroka ešte zvýšil, nakoľko Bratislavský kraj zaznamenal nárast priemernej ceny o niekoľko eur, kým ceny stavebných pozemkov v ostatných regiónoch sa držia približne na rovnakej úrovni.

Priemerná cena stavebných pozemkov v Bratislavskom kraji:

Obdobie Cena v € za m²
Január 2021 od 230 do 232 €
Marec 2021 od 249 do 250 €
Jún 2021 od 261 do 268 €

Zdroj: Nehnuteľnosti.sk

Priemerná cena stavebných pozemkov v iných regiónoch:

Košický kraj  
Obdobie  Cena v € za m²
Január 2021 od 101 do 122 €
Marec 2021 od 108 do 111 €
Jún 2021 od 113 do 116 €

Zdroj: Nehnuteľnosti.sk

Žilinský kraj  
Obdobie Cena v € za m²
Január 2021 od 60 do 61 €
Marec 2021 od 59 do 60 €
Jún 2021 od 62 do 65 €

Zdroj: Nehnuteľnosti.sk

Trenčiansky kraj  
Obdobie Cena v € za m²
Január 2021 od 54 do 58€
Marec 2021 66 €
Jún 2021 od 68 do 72 €

Zdroj: Nehnuteľnosti.sk

Nitriansky kraj  
Obdobie Cena v € za m²
Január 2021 62 €
Marec 2021 60 €
Jún 2021 od 64 do 68 €

Zdroj: Nehnuteľnosti.sk

Po stavebných parcelách sú najdrahšie záhrady

Sady a záhrady sú zo všetkých druhov pozemkov jedinými, ktorých hodnota nie je približne dvojnásobne nižšia ako priemerná cena stavebných parciel. Po miernom zvýšení priemernej ceny v 2. polroku 2020 sa dokonca rozdiel v porovnaní s cenou stavebných pozemkov trochu znížil. V priebehu 1. polroka 2021 ale zdražovanie sadov a záhrad trochu spomalilo, takže pomer medzi nimi sa o pár eur opäť navýšil. Zdroj: engelvoelkers.com

Priemerná cena sadov a záhrad dosahuje nad 50 € za m²

Kým priemernej cene stavebných pozemkov sa v priebehu 1. polroka podarilo prehupnúť cez hranicu 60 € za m², sady a záhrady na dosiahnutie podobného výsledku čakajú. Ich priemerná cena za m² sa počas celých 6 mesiacov pohybovala tesne nad hranicou 50 €. Jej celkový rast zaznamenal od januára do júna len 2 €, pod čo sa väčšou mierou podpísal pokles ceny sadov a záhrad v Bratislavskom kraji, kde je cena týchto pozemkov nižšia ako cena lúk a lesov.

Vývoj priemernej ceny sadov a záhrad v SR:

Obdobie Cena v € za m²
Január 2021 od 50 do 51 €
Február 2021 od 50 do 51 €
Marec 2021 od 51 do 53 €
Apríl 2021 od 52 do 53 €
Máj 2021 od 53 do 55 €
Jún 2021 53 €

Zdroj: Nehnuteľnosti.sk

Stabilné sú aj ceny ďalších druhov pozemkov

Zhruba rovnaký vývoj ceny pozemkov sprevádzal aj lúky, lesy a ostatnú poľnohospodársku pôdu. Ich ceny za m² sa v jednotlivých mesiacoch 1. polroka menili maximálne o pár desiatok centov. Vyrovnaná úroveň ceny týchto pozemkov však nie je žiadnym novým trendom. Skoro na rovnakej úrovni boli aj od júla do decembra 2020. Vo vybraných krajoch síce dochádzalo k citeľnejšiemu rastu, resp. poklesu, no na celoslovenskej úrovni sa to viditeľnejšími zmenami v priemernej cene neprejavilo. Zdroj: pulaprop.com

Vývoj priemernej ceny lúk a pasienkov v SR:

Obdobie Cena v € za m²
Január 2021 od 26 do 27 €
Marec 2021 od 26 do 27 €
Jún 2021 26 €

Zdroj: Nehnuteľnosti.sk

Vývoj priemernej ceny lesov v SR:

Obdobie Cena v € za m²
Január 2021 od 3 do 4 €
Marec 2021 od 3 do 4 €
Jún 2021 6 €

Zdroj: Nehnuteľnosti.sk

Aký vývoj ceny pozemkov očakávajú analytici?

Vývoj ceny pozemkov v SR za 1. polrok 2021 je smerodajný aj pre predpovedanie ďalšieho zvyšovania, resp. znižovania cien. Najnovšie prognózy však neočakávajú žiadnu vážnejšiu zmenu pretrvávajúceho trendu. Celková priemerná cena pozemkov v SR by sa mala naďalej zvyšovať najviac o pár eur za mesiac. Väčšie výkyvy môžeme očakávať len pri stavebných pozemkoch v Bratislavskom a v Košickom kraji. V obidvoch regiónoch totiž rýchlo stúpa dopyt po stavebných parcelách, čo by mohlo tlačiť ich cenu ďalej nahor. 

 

Pozn. na záver: Uvedené ceny pozemkov vyplývajú zo štatistík portálu Nehnuteľnosti.sk za obdobie od začiatku roka 2021 po 22. týždeň. Čísla za mesiac jún, ktoré sa objavujú v článku, tak nie sú kompletné.

 

Zdroj: Nehnuteľnosti.sk

Zdroj foto: bellferris.com, realestatediscount.com, engelvoelkers.com, pulaprop.com