Vyhľadať nehnuteľnosti - reality
Realitné kancelárie
Súkromní inzerenti
NARKS
Poradne
Info

Detail článku

Dátum vloženia8.9.2017
Aktualizované8.9.2017

Žilina má vďaka priemyslu stále čo ponúknuť


V územnom pláne Žiliny sa uvažuje o najväčšom priestore na novú bytovú výstavbu, v rámci okrsku Hájik 2 – Západ. Viaceré pozitíva priniesla aj komerčná výstavba, ktorá neustále napreduje. V súčasnosti v meste prebieha rekonštrukcia parku Ľudovíta Štúra, kde po jej dokončení vznikne priestor pre rekreáciu i aktívne trávenie voľného času. „Do budúcnosti si našu pozornosť bude vyžadovať viacero kultúrnych a historických pamiatok, ktoré bude potrebné zachovať pre budúce generácie,“ spresňuje Igor Choma, primátor Žiliny.

Bytová výstavba

Kde leží potenciál Žiliny z pohľadu bytovej výstavby? V ktorých lokalitách sa otvára zaujímavý priestor?
Mesto disponuje vhodnými lokalitami pre výstavbu bytov, má priestory pre rozvoj služieb, ľahší priemysel a plochy pre rozvoj priemyselných závodov, najmä na mieste bývalých veľkých fabrík (Slovena, PCHZ, Makyta, mliekarne, tehelne). V platnom územnom pláne sa uvažuje o najväčšom priestore na novú bytovú výstavbu pokračovaním realizácie hromadného bývania v rámci urbanistického okrsku Hájik 2 – Západ a využití nadväzujúcich území, ktoré už spadajú pod urbanistický okrsok Hradisko. Tu sa nachádzajú najväčšie výmery navrhovaných území hromadného bývania. Menšie územia pre hromadné bývanie sú navrhované v mestských častiach Športový areál Chrasť, Bytčica, Považský Chlmec a v jednotlivých okrskoch v rámci zmiešaných území – najmä v častiach – Východné priemyselné pásmo, Solinky II, Bôrik.

Aký typ bývania by sa mal stavať vo vašom meste v ďalších rokoch? Budú to aj vežiaky, alebo skôr nižšie obytné a bytové domy?
Typ stavby závisí predovšetkým od lokality, v ktorej sa začne s bytovou výstavbou. Tá by mala nadviazať na pôvodný štýl výstavby, respektíve mala by byť v súlade s architektonickým rázom danej lokality. Pribudnúť by však mali viaceré typy bývania. Aktuálne v lokalite Centrum Rudiny I. pribudnú dva polyfunkčné domy so zhruba 200 bytovými jednotkami. Využitím podkroví jestvujúcej hromadnej zástavby územný plán počíta s ďalším prírastkom bytov aj v rámci súčasného bytového fondu.

Slnečné schody na Hájiku 

Ako je na tom vaše mesto z pohľadu občianskej vybavenosti či ďalších ponúkaných služieb pre ľudí?
Občianska vybavenosť u nás je na veľmi dobrej úrovni. Ľudia majú k dispozícií množstvo obchodných prevádzok rôzneho druhu, či už priamo v centre mesta alebo aj v mestských častiach. Zdravotná starostlivosť je poskytovaná vo viacerých zdravotníckych zariadeniach rozmiestnených v rámci mesta. Dopravná infraštruktúra umožňuje prepravu pre motoristov, peších i cyklistov a zároveň rýchle presuny medzi jednotlivými časťami mesta. Čo sa týka budovania nových obchodných prevádzok v Žiline, či menších, alebo aj ďalších hypermarketov a obchodných centier, platný územný plán mesta jednoznačne vykazuje takéto stavby na perifériu mesta. Maloobchodné zariadenia, ktoré svojimi ukazovateľmi spĺňajú kritéria vyššej občianskej vybavenosti by sa mali umiestňovať ako súčasti centra, alebo mestských častí a dopĺňajú vybavenosť peších priestranstiev.
Parkovanie predstavuje celoslovenský problém vzhľadom na narastajúci počet osobných automobilov na našich cestách. V Žiline sa snažíme túto problematiku riešiť viacerými opatreniami. Priebežne sa budujú nové drobné parkovacie miesta, upravuje sa vodorovné dopravné značenie. Do budúcna plánujeme výstavbu parkovacích domov najmä na sídliskách, kde je problém s parkovaním často kritický.

Čo vášmu mestu chýba, aby sa v ňom dobre bývalo rôznym generáciám? 
Po predchádzajúcich primátoroch nám neostali pozemky, na ktorých by sme mohli zahájiť výstavbu mestských nájomných bytov. Jediná alternatíva je ich kúpa, čo však enormne zaťaží pokladnicu mesta. Preto sa spoliehame aj na pomoc štátu. Až potom sa budeme môcť vyjadriť, akým smerom sa budú kreovať trendy v bývaní.

Komerčná i nekomerčná výstavba

Ako by ste zhodnotili komerčnú výstavbu vo vašom meste za posledné roky?
Komerčná výstavba nám za posledné roky priniesla viaceré pozitíva. Rozšírilo sa portfólio ponúkaných služieb v rámci občianskej vybavenosti. Podarilo sa nám znížiť mieru nezamestnanosti, vznikom nových pracovných miest, či už pri výstavbe komerčných objektov alebo po spustení prevádzok (automobilka KIA a jej subdodávatelia). S komerčnou výstavbou zároveň prišla i potreba dobudovania komunikácií, čím sa podarilo zabezpečiť kvalitnejšiu dopravnú infraštruktúru. Samozrejme, pri samotnej výstavbe vznikli dočasné dopravné obmedzenia alebo sťažnosti občanov na zvýšený hluk a prašnosť. Avšak po dokončení jednotlivých objektov boli tieto nedostatky odstránené a v konečnom dôsledku priniesli komerčné výstavby pozitívne ohlasy.

Ktoré zaujímavé komerčné projekty prebiehajú vo vašom meste a pomôžu jej ďalšiemu rozvoju? 
Momentálne je vydané stavebné povolenie na vybudovanie obchodných priestorov pre Sconto nábytok. Taktiež sa pravdepodobne chystá prísť do Žilina Kika.

Jedným z aktuálnych cieľov mesta je inovovať mestský bulvár, na ktorý ste vlani vypísali aj architektonickú súťaž. V akom je to momentálne štádiu a ktorým historickým objektom chcete dať novú tvár v blízkom čase? Igor Choma pri práci
Architektonická súťaž bola ukončená a pozná výherný návrh. Následným krokom mesta je na základe výsledkov súťaže, odporúčania poroty a splnení ďalších zákonných postupov spracovanie urbanisticko-krajinárskej štúdie. V nej bude podrobne rozpracovaný súťažný návrh aj s pripomienkami poroty, zároveň po jej odsúhlasení bude slúžiť ako podklad pre následnú projektovú dokumentáciu. V minulom roku sa nám podarilo zrekonštruovať a sprístupniť verejnosti budovu Rosenfeldovho paláca, ktorá v súčasnosti slúži ako centrum kultúrneho a spoločenského diania. Rekonštrukciou prešla i budova bývalej synagógy, ktorá taktiež aktuálne slúži ako kultúrne centrum pre rôzne akcie, výstavy, diskusie, kultúrne podujatia.

V súčasnosti prebieha rekonštrukcia parku Ľudovíta Štúra, kde po jej dokončení vznikne priestor pre rekreáciu i aktívne trávenie voľného času pre všetkých obyvateľov nášho mesta. Do budúcna si našu pozornosť bude vyžadovať viacero kultúrnych a historických pamiatok, ktoré bude potrebné zrekonštruovať, resp. zachovať pre budúce generácie.  Neustále pracujeme na zveľaďovaní a opravách jednotlivých historických objektov i pamiatok, aby boli do nich zásahy času čo najmenšie.

Prvú časť rozhovoru s primátorom Žiliny nájdete tu.

Foto: kancelária primátora mesta Žilina  • Zobraziť publikovaný inzerát