Vyhľadať nehnuteľnosti - reality
Realitné kancelárie
Súkromní inzerenti
NARKS
Poradne
Info

Detail článku

Dátum vloženia6.3.2018
Aktualizované6.3.2018

Trenčín sa rozvíja a investuje do ďalšieho rozvoja


Krajské mesto Trenčín v posledných rokoch mení a inovuje svoju doterajšiu podobu. Začína sa s výstavbou futbalového štadióna, investične rieši cyklotrasy, pracuje na príprave komplexnej modernizácie zimného štadióna. Ako prezrádza v rozhovore primátor Richard Rybníček, mesto bude bohatšie o viacero zaujímavých investícií, ktoré pozitívne vplývajú na jeho ďalší rozvoj.

Aká je momentálna situácia, čo sa týka bytovej či komerčnej výstavby v Trenčíne?
Richard Rybníčke - primátor TrenčínaAj Trenčín zažíva v súčasnosti intenzívnejší nárast výstavby. V povoľovacích procesoch je niekoľko developerských projektov, či už bytovej výstavby formou bytových domov, ale aj výstavby rodinných domov, tzv. mestských víl a podobne. Väčšinou ide  o súkromné investície a aktuálne ožívajú aj viaceré projekty bytovej výstavby, ktoré mali povolenia spred zhruba 10 rokmi. Rovnako sa tento jav týka aj ostatných druhov stavieb, vybavenosti, výrobných objektov, rôznych foriem rekonštrukcií a pod. Všetko súvisí s oživením realitného trhu i stavebníctva ako takého.

Čím môže byť vaše mesto zaujímavé z pohľadu realít a investovania do nich?  
Naše mesto sa intenzívne už niekoľko rokov zaoberá budúcou podobou centra mesta vo väzbe na rieku Váh a priestorovo historické súvislosti. Kroky, ktoré v tejto veci mesto podniklo, sú v podobe medzinárodnej architektonicko – urbanistickej súťaže, množstva času venovaného hľadaniu optimálneho dopravného riešenia, možných objemov z hľadiska architektúry i širších urbanistických vzťahov. Výsledné riešenie musí byť totiž prierezom požiadaviek verejnosti, environmentálnych, pamiatkových a najmä kvalitných architektonicko – urbanistických aspektov. Toto všetko aktuálne chceme dostať aj do legislatívnej roviny a  územnoplánovacích dokumentácií. Len týmito krokmi môžeme v ďalších rokoch dať pevný základ pre budúcu podobu toho, čo je v meste Trenčín najvzácnejšie.

Ktoré hlavné body strategického plánu rozvoja vášho mesta sa vám podarilo vlani naplniť ? Čo plánujete do ďalších mesiacov?
Na prvý pohľad sa možno zdá, že investícií nie je veľa. Pri detailnejšom skúmaní však je toho viac, čo mesto Trenčín obohatí. Spomeniem prípravu a postupnú realizáciu futbalového štadióna. Aj keď ide o súkromnú investíciu, je nepochybne výrazným mestotvorným prvkom. Podarilo sa dokončiť a uviesť do prevádzky letné kúpalisko, intenzívne sa pracuje aj na príprave komplexnej modernizácie zimného štadióna. Naše mesto ďalej rieši investične aj cyklotrasy a v neposlednom rade vytvára podmienky z hľadiska územnoplánovacích dokumentácií aj pre developerské projekty, najmä bývanie, či už v rodinných domoch alebo bytových objektoch. To všetko sú stimuly aj na ďalší rozvoj mesta. Akákoľvek výstavba na seba viaže ďalšie služby, funkcie, možnosti a mesto musí v rámci svojich rozvojových nástrojov na to aj naďalej vytvárať podmienky.

Aký mala pre vaše mesto prínos komerčná výstavba za posledné roky?
Komerčná výstavba určite prevyšuje nekomerčnú. Je to ale prirodzený jav. Mestá nemajú taký finančný potenciál, aby si mohli dovoliť stavať objekty nekomerčnej vybavenosti typu kultúrnych objektov, škôl, škôlok a podobne. Dokonca aj sektor bývania je vlastne komerčný, keďže trendom i zvykom je byt vlastniť. Mestá, Trenčín nie je výnimkou, musia hľadať možnosti a prostriedky na to, aby zveľadili a modernizovali práve tieto objekty, ktoré tvoria nekomerčnú a verejnú vybavenosť. Nejde len o objekty škôl, škôlok, kultúry, ale aj o prostredie, v ktorom obyvatelia žijú, teda zeleň, infraštruktúra, doprava. Z tohto pohľadu je nekomerčná funkcia mesta oveľa širšia, než sa zdá.

Ktoré zaujímavé komerčné projekty u vás aktuálne prebiehajú a pomôžu ďalšiemu rozvoju?
Už som hovoril, aké investície sú v meste Trenčín aktuálne. Či už ide o futbalový štadión, obchodné objekty, bytový segment. Toto všetko je potrebné doplniť aj výrobnou sférou. Trenčín má vyčlenenú plochu priemyselného parku, ktorá sa úspešne zapĺňa, pričom ide o súkromné investície, ale s veľkým dosahom na celkový život v meste. Pracovné príležitosti vytvárajú tlak na všetky ostatné funkcie, ktoré mesto z odborného hľadiska má mať.

Akú máte skúsenosť s investormi a developermi, ktorí realizovali doterajšie projekty?
Vo všeobecnosti sú investori, developeri, jednoducho realizátori akejkoľvek investičnej činnosti na území mesta nastavení na realizáciu toho, čo je v zmysle noriem a územného plánu mesta, ako základného nástroja na reguláciu územia, nevyhnutné. Ale tak ako v iných sférach, aj tu je potrebné riešiť veci vzájomnou komunikáciou a nastavením pridanej hodnoty dotknutého územia. Z tohto pohľadu sa podarilo realizovať niekoľko doplnkových funkcií pri niektorých investíciách a tento trend by do budúcnosti mal byť ešte intenzívnejší. Nehovoriac o tom, že postupom času aj samotní obyvatelia nových lokalít môžu vytvoriť tlak na vznik komerčných objektov vybavenosti, športových aktivít, či iných funkcií, ktoré k obytnému prostrediu patria. Územný plán ako nástroj im všetky tieto funkcie umožňuje.

Pokračovanie rozhovoru si môžete prečítať tu:
Foto: kancelária primátora mesta Trenčín  • Zobraziť publikovaný inzerát