Vyhľadať nehnuteľnosti - reality
Realitné kancelárie
Súkromní inzerenti
NARKS
Poradne
Info

Detail článku

Dátum vloženia8.3.2018
Aktualizované8.3.2018

Trenčín - Nepatríme medzi megapolis, ale máme viacero výhod


Mesto Trenčín nemôže žiť len z obchodných centier, ale musí ponúkať aj ostatné služby pre verejnosť, či už šport, rekreáciu, kultúru... Taká je vízia primátora Richarda Rybníčka, ktorý tvrdí, že Trenčín má z tohto pohľadu určité výhody oproti iným mestám. „Disponuje veľkou zelenou plochou, športovými stánkami i prístupom k vodnej ploche. Navyše, priestor Mierového námestia má atraktívny potenciál  využitia aj do budúcnosti.“

Kde leží potenciál vášho mesta z pohľadu bytovej výstavby?  
Primátor Trenčína Richard RybníčekTrenčín má svoje urbanistické kvality, ale aj úskalia - práve v priestore historického centra a súvisiacou štruktúrou rieky Váh lesoparku Brezina, hradného brala so samotným hradom a priestoru Mierového námestia. Toto je priestor, ktorý bude potenciálom do budúcnosti a bude mimoriadne atraktívny pre verejnosť, investorov i návštevníkov Trenčína. V tomto území chceme mať nielen verejné funkcie, ale aj bývanie, ktoré je stabilizátorom života.

Aký typ bývania by sa mal stavať vo vašom meste v ďalších rokoch?
Z hľadiska štruktúry mesta Trenčín si musíme uvedomiť, že nepatríme medzi megapolis, ktoré by znieslo výškové dominanty tak, ako ich poznáme z väčších miest. Zároveň však nie je ani vidieckym sídlom so štruktúrou, ktorá k tomuto typu osídlenia patrí. Prijateľným urbanistickým kompromisom je preto hmotovo – priestorová štruktúra nižších obytných budov, vo vyjadrení podlažnosťou povedzme 4-5 nadzemných podlaží, v prijateľnej kombinácii s formou bývania v rodinných domov či vybavenosti.
Samozrejme, sú časti mesta, ktoré znesú aj vyššie obytné domy, ale 20-30 podlažné vežiaky nie sú tým, čo by mierka mesta Trenčín zniesla. Z odborného pohľadu je však potrebné robiť všetky kroky k dnešnému urbanistickému trendu, a tým je intenzifikácia zástavby. To platí pre obytné funkcie, a aj pre vybavenosť a obsluhu územia.

Ako je na tom Trenčín z pohľadu občianskej vybavenosti či ďalších ponúkaných služieb pre obyvateľov mesta?
Pokiaľ ide o občiansku vybavenosť, respektíve všetky funkcie, ktoré sú pre mestá typické, sa Trenčín rozvíja spôsobom podobným iným mestám. Určitá časť mesta predstavuje akýsi satelit, v ktorom sa sústreďujú obchodné centrá. Z pohľadu obchodnej vybavenosti je to najvýraznejšia zóna. Ďalšie časti mesta však určite nie sú bez obchodnej vybavenosti a sú sústredené väčšinou do prirodzených centier obytných zón. Mesto však nemôže žiť len z obchodných centier a musí ponúkať aj ostatné služby, či už šport, rekreáciu, kultúru... Z tohto pohľadu má Trenčín určité výhody oproti iným mestám. Disponuje veľkou zelenou plochou, športovými stánkami i prístupom k vodnej ploche. Fenoménom dnešnej doby je však aj v meste Trenčín parkovanie. Ale to je samostatná kapitola. Za veľký nedostatok sa dá považovať aktuálna nefunkčnosť kultúrneho objektu v centre mesta, na ktorý sú Trenčania zvyknutí. Riešenie však nie je celkom v rukách mesta.

Kam budú smerovať ďalšie trendy bývania, na ktorých vám záleží...
Trenčín sa uberá v zásade rovnakým vývojom, ako všetky väčšie mestá na Slovensku. Súvisí to aj s celkovým demografickým vývojom, aktuálnou veľmi nízkou mierou nezamestnanosti, všeobecným trendom mladej generácie odchádzať do veľkých miest alebo aj mimo Slovenska. Zastaviť tento trend môže práve dlhodobé urbanistické uvažovanie s intenzifikovanou formou zástavby, ponúkajúcou na relatívne dostupnej ploche všetky služby. Takýto trend má totiž za následok aj inú ekonomickú kondíciu mesta, ktoré ušetrené prostriedky za dopravu, siete a podobne, môže investovať do rozvoja služieb a vybavenosti. Nehovoriac o tom, že trendy bývania by sa mali uberať do nájomných foriem bývania. V tomto smere aj Trenčín už podnikol reálne kroky k realizácii nájomného bývania. Chcem vyzdvihnúť  práve jedinečnosť centra mesta s jeho históriou a najmä lesoparkom Brezina.

Prvá časť rozhovoru s primátorom Trenčína nájdete tu:  • Zobraziť publikovaný inzerát