Vyhľadať nehnuteľnosti - reality
Realitné kancelárie
Súkromní inzerenti
NARKS
Poradne
Info

Detail článku

Dátum vloženia6.9.2017
Aktualizované6.9.2017

Rozhovory s primátormi - Igor Choma - Žilina


    „Chceme naďalej spĺňať štandardy moderného, dynamického a úspešného mesta“

Dobré pracovné príležitostí, kvalitnú výstavbu, občiansku vybavenosť i dopravnú infraštruktúru, potrebuje každé mesto, v ktorom sa dobre žije. Je to aj prípad krajského mesta Žiliny, kde v poslednom čase pribudli nové investície a prebieha nová komerčná i bytová výstavba. „Spolupráca s investormi je korektná. Privítali by sme však, aby veľkí investori investovali viac do infraštruktúry mesta,“ tvrdí v rozhovore Igor Choma, primátor mesta Žilina.Igor Choma rozhovor

Aká je momentálna situácia, čo sa týka celkovej výstavby vo vašom krajskom meste?
S problémom bytovej situácie sa okrem viacerých slovenských miest stretávame aj v Žiline. Je to dlhodobý problém obzvlášť pre mladé rodiny, a preto sa neustále snažíme nájsť riešenia pre našich občanov. Minulý rok sa nám podarilo ukončiť rekonštrukciu budovy „Lesník“, kde sme odovzdali verejnosti do užívania 20 nových nájomných bytov. V súčasnosti je rozbehnutý projekt polyfunkčného bytového domu na Ulici Daniela Dlabača, ktorý zahŕňa 40 bytových jednotiek. Jeho výstavba je naplánovaná na budúci rok. Ďalší z projektov, ktorý aktuálne prebieha v našom meste, je výstavba dvoch polyfunkčných domov v lokalite Centrum Rudiny I. Dva polyfunkčné domy poskytnú okrem občianskej vybavenosti približne 200 bytových jednotiek. Keďže do časového harmonogramu prípravy a výstavby vstupuje viacero faktorov, predpokladaný termín odovzdania objektu do užívania verejnosti bude v roku 2020.

Darí sa vám rozvíjať aj nejaké komerčné projekty?
V prípade komerčnej výstavby aktuálne prebiehajú dokončovacie práce na projekte Byty Rondel (Závodská cesta). Prípravné práce prebiehajú aj na vybudovaní predajne nábytku Sconto v lokalite Šibenice smerom na Martin. Ďalšie plánované komerčné výstavby typu nákupných centier chceme podľa platného územného plánu mesta smerovať do okrajových častí, respektíve periférie mesta, aby boli ľahko dostupné a centrum mesta nebolo zahltené vysokým počtom áut. Komerčné výstavby súkromných investorov a developerov sú v našom meste vítané, po splnení všetkých náležitých podmienok.

Čím môže byť Žilina zaujímavá z pohľadu realít a investovania do nich? 
Mesto Žilina je centrom severozápadného Slovenska a štvrtým najväčším mestom na Slovensku. Svoje sídla tu majú firmy najmä z automobilového a strojárskeho priemyslu, stavebníctva, energetiky, elektrotechnického, ale aj textilného, papierenského, chemického priemyslu a služieb. Žilina je veľkým dopravným uzlom, v ktorom sa spájajú cesty medzinárodného významu, v budúcnosti sa tu budú pretínať diaľnice D1 a D3. Dobudovaním diaľnice D3 smerom na Kysuce, Poľsko a Česko sa otvorí nová dopravná tepna zo Žiliny do blízkeho zahraničia a vznikne tak príležitosť pre nové investičné možnosti i cezhraničnú spoluprácu. Zároveň tento prístup diaľnicou do Žiliny zo severu zintenzívni záujem investorov v danej spádovej oblasti. Taktiež sa tu nachádza medzinárodný železničný uzol s blízkym letiskom. Žilina bola už v minulosti vnímaná ako progresívne, moderné, priemyselne vyspelé mesto. V budúcnosti chceme naďalej spĺňať všetky tieto doterajšie štandardy.

Aké možnosti ponúkate z pohľadu zamestnanosti a firemných investícií?
V ostatnom období, hlavne po vybudovaní závodu KIA Motors Slovakia, prišlo do Žiliny a blízkeho okolia niekoľko ďalších zahraničných, najmä ázijských firiem, podnikajúcich v oblasti dodávok komponentov do automobilového priemyslu, napríklad Mobis, Hsco, Donghee, Johnsons Control. Ďalšími veľkými spoločnosťami, ktoré strategicky investovali svoj kapitál do Žiliny sú Metsä Tissue, Siemens, Scheidt&Bachmann. Silnými na trhu sú aj domáce firmy, sídliace v Žiline ako Váhostav-SK a Stredoslovenská energetika. Z tohto pohľadu ponúka Žilina množstvo pracovných príležitostí i dobrú občiansku vybavenosť a dopravnú infraštruktúru pre svojich obyvateľov. So svojimi 14 katastrálnymi územiami (Žilina, Bytčica, Závodie, Bánová, Strážov, Žilinská Lehota, Považský Chlmec, Vranie, Budatín, Brodno, Zádubnie, Zástranie, Trnové a Mojšova Lúčka) poskytuje rôzne formy bývania, či už bývanie v bytoch alebo rodinných domoch v blízkosti prírody.

Ktoré hlavné body strategického plánu rozvoja mesta Žilina sa vám podarilo vlani naplniť?
V roku 2016 bol ku platnému územnému plánu mesta Žilina, ktorý je východiskovým podkladom pre ďalší rozvoj mesta, schválený v poradí už štvrtý doplnok k územnému plánu. Schválený bol aj územný plán zóny. Mesto tiež pristúpilo k obstaraniu územného plánu zóny: ÚPN-Z Žilina – Žilinská univerzita, tento dokument bol schválený mestským zastupiteľstvom na jar 2017. Rovnako bol v tomto roku schválený aj Územný generel dopravy mesta spolu s Plánom udržateľnej mobility mesta. V súčasnom období pripravujeme ďalší doplnok k územnému plánu.

 

Akú máte skúsenosť s investormi a developermi, ktorí realizovali doterajšie projekty. Čo na spolupráci s nimi vyzdvihujete a čo vám vadí?
Spolupráca je korektná. Oceňujeme najmä to, že ich výstavbou pribudli v Žiline najmä pracovné miesta. Privítali by sme však, aby veľkí investori investovali viac do infraštruktúry mesta, čo by mal riešiť poplatok za rozvoj, aby podmienky pre každého investora v tejto oblasti boli rovnaké.

Pokračovanie rozhovoru si môžete prečítať už o 2 dni.

Foto: kancelária primátora mesta Žilina
   • Zobraziť publikovaný inzerát