Vyhľadať nehnuteľnosti - reality
Realitné kancelárie
Súkromní inzerenti
NARKS
Poradne
Info

Detail článku

Dátum vloženia13.12.2017
Aktualizované13.12.2017

Pokračovanie rozhovoru s primátorom Banskej Bystrice


Primátor Banskej Bystrice Ján NoskoV Banskej Bystrici je dobre vybudovaná sieť sociálnych služieb

Nová autobusová stanica v Banskej Bystrici nahradila starú schátranú budovu. K Priemyselnému parku v miestnej časti Šalková bola dobudovaná chýbajúca infraštruktúra. Zámerov na najbližšie investície je však ďaleko viac, aj čo sa týka nájomného bývania. Ján Nosko, primátor Banskej Bystrice v rozhovore tvrdí, že v meste majú dobre prepojenú sociálnu a bytovú politiku.

Ktoré zaujímavé komerčné projekty prebiehajú vo vašom meste a pomôžu jej ďalšiemu rozvoju? Skúste nám niektoré vymenovať, ktoré sú zvlášť dôležité pre celý región...
Aktuálne môžeme spomenúť novú autobusovú stanicu, ktorá po viac ako 30 rokoch nahradila najväčšieho strašiaka mesta. Netreba zabúdať na Priemyselný park v miestnej časti Šalková. Za posledný rok sa nám podarilo dobudovať chýbajúcu infraštruktúru. Aj  vďaka tomu je z hľadiska počtu malých investorov takmer obsadený. Pokiaľ ide o štátne investície, v najbližších rokoch očakávame vybudovanie protihlukových a protipovodňových opatrení, ale aj dobudovanie cesty Šalková – Slovenská Ľupča. Počítame s vybudovaním mimoúrovňovej križovatky v Kremničke vrátane protihlukovej steny. Veľké investície pripravujú vlastníci bývalého objektu Tesca a niekdajšieho areálu Slovenka, ktorý je najväčšou voľnou plochou v centre mesta určenou na komerčnú zástavbu.

Bývalý areál Slovenky v Banskej Bystrici 

Prezraďte, akú formu prideľovania bytov vo vašom meste preferujete a prečo? 
Postup prideľovania jednotlivých druhov nájomných bytov určuje VZN o nakladaní s bytovým fondom Mesta Banská Bystrica (VZN č. 10/2011). Žiadatelia s nízkym príjmom musia spĺňať stanovené podmienky (trvalý pobyt v Banskej Bystrici posledných 5 rokov, príjem na úrovni životného minima spoločne posudzovaných osôb, nulová dlžoba na miestnych daniach a voči spoločnostiam mesta a pod.). Pri prideľovaní bytov vybudovaných za pomoci Štátneho fondu rozvoja bývania sú podmienky stanovené zákonom.
Disponujeme aj bytmi, ktoré slúžia v naliehavých prípadoch. Hlavne ak ide o rôzne krízové situácie obyvateľov, ďalej pre mladé rodiny, pre potreby mesta pri zabezpečení dočasného bývania pre významné osoby a pod. Táto forma bývania je na dobu určitú a aj pri týchto bytoch sú stanovené pravidlá v podobe príjmových podmienok (príjem na úrovni životného minima spoločne posudzovaných osôb zvýšené o 150 eur, trvalý pobyt v meste, a pod.).

Ako máte zabezpečenú sociálnu bytovú politiku vo vašom meste?
Okrem toho má mesto vybudované prestupné bývanie a ubytovanie od útulkov, cez nízko štandardné ubytovanie. V skratke, máme prepojenú sociálnu a bytovú politiku mesta. Tento spôsob sa nám osvedčuje dlhodobo, avšak pri niektorých druhoch nájomného bývania je dopyt vyšší ako ponuka. Napríklad počet žiadostí o prenájom štandardných nájomných bytov (ŠFRB) predstavuje 168 žiadateľov, ktorí spĺňajú stanovené podmienky. Najväčší záujem je o dvojizbové byty. Čakacia doba je závislá od uvoľňovania bytov z dôvodu rôznych udalostí (získanie iného bývania, odsťahovanie sa, neplatenie, úmrtie a pod.) - čaká sa zhruba 5 rokov. Pri bytoch pre nízkopríjmovú skupinu obyvateľstva je v súčasnosti k dispozícií 7 bytov.

Kontrolné dni 

Objasnite nám vaše plány s výstavbou nájomných bytov na tento rok 2017-2018? Chystáte nejaké nové projekty?  
V súčasnosti zvažujeme využitie ŠFRB z pohľadu možnej výstavby pre cieľovú skupinu spĺňajúcu požiadavky zákona a všeobecne záväzného nariadenia (VZN). Predpoklad je v horizonte budúcich troch rokov. Ďalej možnosti zapojenia sa do budúcej výzvy ministerstva vnútra (MV SR) z programu „Podpora programov prestupného bývania v rámci sociálnej mobility a integrácie obyvateľov MRK (výstavba a rekonštrukcia obydlí)“. Momentálne sme v štádiu vyhodnocovania možností mesta. 

Foto: kancelária primátora mesta Banská Bystrica

Prvá časť rozhovoru s primátorom Banskej Bystrice - Ján Nosko  • Zobraziť publikovaný inzerát