Vyhľadať nehnuteľnosti - reality
Realitné kancelárie
Súkromní inzerenti
NARKS
Poradne
Info

Detail článku

Dátum vloženia12.10.2018
Aktualizované12.10.2018

Novela katastrálneho zákona prináša v októbri dôležité zmeny


Od 1. októbra nadobúda účinnosť niekoľko zmien katastrálneho zákona, o ktorých by mali vlastníci nehnuteľností vedieť. Novela zákona č.212/2018 Z.z. prináša skrátenie niektorých lehôt v katastrálnom konaní, evidovanie cien nehnuteľností či elektronická služba sledovania zmien v katastri. Informoval o tom Úrad geodézie, kartografie a katastra SR.

Novela katastralneho zakona 2018
Foto: Adobe Stock

Skrátené lehoty

Novela zaviedla osobitnú lehotu na výmaz záložného práva. Ide o skrátenie z doterajších 60 kalendárnych dní na päť pracovných dní, čo má o.i. prispieť k rozvoju hypotekárneho trhu a zlepšeniu podnikateľského prostredia. Prináša aj skrátenie lehoty na vykonanie záznamu v prípade, že návrh bude podaný elektronicky prostredníctvom formulára, zo 60 na 30 dní.

Katastrálny odbor bude opravovať chybné údaje

Podľa novelizácie budú katastrálne odbory okresných úradov nad rámec doterajšej legislatívy rozhodovať aj o oprave údajov katastra, pokiaľ sa budú týkať evidovania viacnásobného vlastníctva v katastri. Predpokladom je, že s tým budú súhlasiť dotknuté osoby. „Katastrálny odbor nebude rozhodovať o tom, kto je vlastníkom nehnuteľnosti, ale o tom, ktorý z viacnásobne evidovaných vlastníkov zostane v katastri evidovaný. Cieľom je predísť zbytočným sporom na súde,“ vysvetlil úrad. Katastrálny odbor bude môcť tiež opraviť chybné údaje zapísané v katastri na základe rozhodnutia o schválení registra obnovenej evidencie pozemkov, ak sa chyba zistila po uplynutí lehoty piatich rokov od ich zápisu. „Treba zdôrazniť, že nejde o chybu v katastri nehnuteľností spôsobenú zamestnancami katastrálnych odborov, ale o chybné údaje, ktoré boli do katastra zapísané na základe predložených verejných listín,“ upozornil úrad geodézie, kartografie a katastra.

Budú sa evidovať ceny všetkých nehnuteľností

Do obsahu katastra sa zavádza evidencia cien nehnuteľností. Doteraz kataster evidoval ceny poľnohospodárskych a lesných pozemkov. Prax aj potreby Národnej banky Slovenska, Štatistického úradu SR alebo rezortu financií si vyžiadali evidenciu cien všetkých nehnuteľností. Cena nehnuteľností sa bude evidovať od účinnosti novely, spätne sa nebude zisťovať a zapisovať. Úrad ďalej informuje, že novým výstupom z katastra je súpis nehnuteľností. Bude obsahovať zoznam všetkých nehnuteľností jedného vlastníka, správcu, nájomcu či záložného veriteľa. Súpis nehnuteľností bude možné vyhotoviť za celý štát, ale napríklad aj z územia kraja, okresu alebo jedného katastrálneho územia. Nová elektronická služba pod názvom Sledovanie zmien v katastri nehnuteľností má zvýšiť ochranu práv k nehnuteľnostiam.

Elektronické informovanie o zmenách v katastri

Ak v katastri dôjde k zmene, napríklad k vyznačeniu plomby na liste vlastníctva, služba o tom zašle správu na mobilný telefón a na e-mail, pokračuje úrad geodézie, kartografie a katastra. Novela katastrálneho zákona spresňuje, ktoré stavby sa budú evidovať v katastri. Podľa doterajšej právnej úpravy sa v katastri spravidla nezapisovali inžinierske stavby a drobné stavby. V záujme odstránenia tejto nejednoznačnosti bolo ustanovené, že do katastra sa zapíše iba taká stavba, ktorá je ohraničená obvodovými stenami a strešnou konštrukciou.

Predkladanie geometrického plánu sa zruší

Ruší sa povinnosť predkladať geometrický plán k zmluve, verejnej alebo inej listine, ak bol potrebný. Geometrický plán má k dispozícii katastrálny odbor vo svojej dokumentácii. To znamená, že ak bol geometrický plán úradne overený príslušným katastrálnym odborom po nadobudnutí účinnosti novely katastrálneho zákona, stačí, ak účastník konania v návrhu na vklad alebo v návrhu na vykonanie záznamu uvedie číslo tohto overenia. Pravdaže, číslo musí byť zároveň uvedené aj v zmluve, uzatvára úrad geodézie, kartografie a katastra.

Zdroj: Reality.sk, TASR     Magazín Reality

  

Drevené hotelové domčeky z očarujúceho čínskeho vidieka

 


NR SR schválila príspevky na úsporné rodinné domy

  • Zobraziť publikovaný inzerát